Ý nghĩa của giáo dục nghề nghiệp

Dạo một vòng Internet với từ khóa “Giáo dục nghề nghiệp là gì?” Chúng tôi thấy nhiều tài liệu giải thích khái niệm này. Tất cả các khái niệm này đều có chung một nội dung, chỉ có nguồn trích dẫn và cơ sở dữ liệu là từ Luật Giáo dục nghề nghiệp 2014.

Giáo dục hướng nghiệp là gì?

Theo đó, bạn có thể hiểu giáo dục nghề nghiệp là:

Giáo dục nghề nghiệp là một cấp học trong hệ thống giáo dục quốc dân. Mục đích của giáo dục nghề nghiệp là đào tạo người lao động từ giai đoạn sơ cấp, chuyên nghiệp Cao đẳng, và triển khai nhiều chương trình đào tạo nghề khác để có thể đáp ứng những nhu cầu nhân lực cơ bản nhất cho hoạt động kinh doanh, sản xuất và dịch vụ. Giáo dục nghề nghiệp được đào tạo dưới hai hình thức: giáo dục thường xuyên và giáo dục chính quy.

Xem thêm: Giáo dục quốc phòng là gì? Những điều cần biết về giáo dục quốc phòng

Nhìn chung, hoạt động giáo dục nghề nghiệp bao gồm hai chương trình đào tạo chính quy. Đây chính là nó:

2.1. Đào tạo trung cấp nghề

Hoạt động đào tạo trình độ trung cấp chuyên nghiệp sẽ được thực hiện trong thời gian từ 3 đến 4 năm, áp dụng cho các đối tượng có bằng tốt nghiệp dự bị đại học. Thời gian đào tạo có thể ngắn hơn, khoảng 1 đến 2 năm đối với những người có bằng tốt nghiệp THPT.

Hoạt động trong Giáo dục nghề nghiệp

2.2. Đào tạo nghề

Các cơ sở, trung tâm giáo dục nghề nghiệp thực hiện các hoạt động dạy nghề cho các đối tượng khác nhau và áp dụng các năm đào tạo khác nhau. Cụ thể: dạy nghề dưới 01 năm đối với cá nhân có trình độ sơ cấp, dạy nghề từ 1 đến 3 năm đối với trình độ trung cấp, cao đẳng.

>>> Hiện nay, nhu cầu việc làm trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp là không nhỏ, khi các trung tâm hướng nghiệp, dạy nghề liên tục tuyển dụng những giáo viên, giảng viên có năng lực. Bạn có thể tìm thấy cơ hội việc làm phù hợp tại https://timviec365.vn/tim-viec-lam.html Nhấn vào đây để xem bây giờ.

3. Giáo dục nghề nghiệp mục tiêu là gì?

Giáo dục nghề nghiệp nhằm rèn luyện cho người lao động những kỹ năng, kiến ​​thức chuyên môn phù hợp với trình độ của họ, đồng thời hình thành đạo đức nghề nghiệp, lương tâm cũng như tác phong nghề nghiệp, đảm bảo cho người lao động có được kỹ năng hiệu quả trong tìm kiếm việc làm và thậm chí là sáng tạo. cơ hội cho chính họ Tuyển dụng Hao Jiang Và một số quận khác thích hợp.

Giáo dục nghề nghiệp có thể được áp dụng đối với những cá nhân chưa có chuyên môn nghiệp vụ dưới hình thức đào tạo lại từ đầu, đồng thời áp dụng đối với những người đã có kinh nghiệm nhằm nâng cao trình độ, ảnh hưởng của nghề nghiệp phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế, xã hội.

Mục tiêu giáo dục nghề nghiệp

Đào tạo trình độ trung cấp chuyên nghiệp nhằm hình thành cho người lao động những kỹ năng, kiến ​​thức cơ bản để thực hành, tạo cho người lao động ý thức làm việc độc lập, khơi dậy khả năng sáng tạo, kỹ năng ứng dụng công nghệ và hoạt động nghề nghiệp.

Đào tạo theo hình thức truyền nghề nhằm tạo ra nguồn nhân lực có tay nghề cao tham gia có hiệu quả vào hoạt động sản xuất, dịch vụ, có khả năng hành nghề đầy đủ sau khi kết thúc khóa đào tạo nghề.

Xem thêm: Lộ thông tin nóng về giảng viên chính?

4. Thực trạng hoạt động giáo dục hướng nghiệp?

Hiện nay trong cả nước có mạng lưới cơ sở dạy nghề cơ bản dày đặc, nhưng vẫn còn tình trạng nguồn lao động có tay nghề cao cung cấp cho nhu cầu xã hội còn rất thiếu, đặt ra nhiều thách thức cho hoạt động giáo dục nghề nghiệp cần được giải quyết và khắc phục. Mục tiêu đổi mới giáo dục nghề nghiệp được ưu tiên hàng đầu.

Từ năm 2017, nhà nước bắt đầu thực hiện chính sách đăng ký theo quy định của Luật Giáo dục nghề nghiệp. Theo đề án phát triển hệ thống trường dạy nghề chất lượng cao, quy hoạch đã nêu rõ, nhà nước ưu tiên đầu tư 45 trường dạy nghề đồng thời theo tiêu chuẩn chất lượng cao.

Nhiều trường được chủ trương đầu tư dần hình thành nên trường chất lượng cao, nơi có đội ngũ Giáo viêngiảng viên Các em được nâng cao cả về kỹ năng và nghiệp vụ sư phạm, Hệ thống cơ sở vật chất cũng được cải thiện nên chủ yếu đáp ứng nhu cầu cơ bản của hoạt động đào tạo theo thị trường cũng như nhu cầu của người sử dụng lao động.

Tình trạng giáo dục nghề nghiệp

Mặc dù đã có nhiều đổi mới và cải tiến nhưng hoạt động giáo dục hướng nghiệp đến nay vẫn còn nhiều thách thức. Khó khăn đầu tiên thể hiện ở việc tuyển sinh và phân tuyến học sinh theo trình độ; Đổi mới, nâng cao hiệu quả giáo dục hướng nghiệp, giải quyết nhu cầu tìm kiếm việc làm của sinh viên sau khi tốt nghiệp, v.v.

Mặc dù ngày nay chúng ta có mạng lưới cơ sở đào tạo nghề dày đặc ở khắp các tỉnh thành trong cả nước nhưng tình trạng thiếu lao động có trình độ, tay nghề cao đang là thách thức đối với các công ty, gây khó khăn trong việc tuyển dụng nguồn lao động.

Trước thực trạng này, các tổ chức đoàn thể có liên quan đến đào tạo nghề đã kêu gọi thực hiện các giải pháp tối ưu để giải quyết vấn đề thiếu hụt lao động có tay nghề cao. Đặc biệt, mục tiêu lớn hơn được đặt ra là mang lại sự thay đổi thần kỳ về chất lượng đào tạo, cùng với việc nâng cao tính cạnh tranh trong nền kinh tế hội nhập, và mục tiêu đến năm 2030 đạt được mục tiêu này 85% học viên sẽ có việc làm ngay sau khóa học và sẽ nhận được mức thu nhập hấp dẫn và ổn định.

Vì vậy, ba giải pháp trực tiếp mà Đảng và nhà nước mời các ban ngành, tổ chức trong hệ thống đào tạo thực hiện là:

• Khôi phục quyền tự chủ của các cơ sở giáo dục

• Nâng cao năng lực quản lý trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp

• Tiêu chuẩn hóa các điều kiện để đảm bảo tốt nhất về chất lượng sản xuất

• Gắn kết giáo dục nghề nghiệp với thị trường lao động và việc làm một cách hiệu quả và bền vững.

Trong số các giải pháp trên, giải pháp cuối cùng được các cơ sở giáo dục nghề nghiệp đặc biệt chú trọng thực hiện. Việc triển khai diễn ra như thế nào?

Tạo một bản sao ngay bây giờ CV tiếng Nhật chuẩn Dành riêng cho bạn hoàn toàn miễn phí hiện nay trên timviec365 để giúp bạn tìm việc làm tại các công ty Nhật Bản.

5. Chính sách gắn kết chặt chẽ giữa hoạt động giáo dục nghề nghiệp với thị trường lao động và việc làm

5.1 Tạo sự liên kết giữa cơ sở giáo dục nghề nghiệp và cơ sở việc làm

Tính đến tháng 3/2018, theo thống kê của Nhà nước, có tổng số 1.974 cơ sở giáo dục nghề nghiệp, bao gồm cả trường trung cấp và cao đẳng, trong đó phần lớn là trung tâm giáo dục nghề nghiệp. Số trung tâm giáo dục nghề nghiệp ngoài hệ thống công lập là 44%. Mạng lưới rộng khắp, phủ khắp các vùng miền trên cả nước tạo nhiều cơ hội thuận lợi cho người lao động dễ dàng đăng ký học nghề.

Hoạt động đăng ký có nhiều chuyển biến tích cực và đạt kế hoạch đề ra. Trong đó, những ngành nghề có nhu cầu đăng ký cao nhất trên cả nước gồm: công nghệ ô tô, điện công nghiệp, quản lý mạng, hàn và công nghệ thông tin.

Chính sách thúc đẩy giáo dục nghề nghiệp

Chất lượng đào tạo được nâng cao, nhiều cơ sở giáo dục nghề nghiệp đặt công tác tuyển sinh là nhiệm vụ hàng đầu, giữ vai trò quyết định sự phát triển của cơ sở giáo dục nghề nghiệp. Vì vậy, các cấp quản lý của cơ sở giáo dục nghề nghiệp đã có nhiều nỗ lực trong việc thực hiện các giải pháp thiết thực nhất để thu hút học sinh biết giáo dục nghề nghiệp là gì và tham gia vào hệ thống giáo dục nghề nghiệp.

Các cơ sở đã chủ động phối hợp với hệ thống trường phổ thông từ trung học cơ sở đến trung học phổ thông tổ chức các buổi tư vấn hướng nghiệp nhằm định hướng nghề nghiệp cho học sinh. Có giá trị.

Kết quả đạt được rất khả quan, số sinh viên ra trường tìm được việc làm và tự tạo việc làm đạt 70%, một số nghề hot thậm chí đạt 90% trên tổng số đào tạo và tìm được việc làm. Mức lương kiếm được từ các công việc cũng rất tốt, trung bình từ 7-10 triệu đồng / tháng.

5.2 Thúc đẩy các hoạt động đào tạo nghề chất lượng cao

Theo dự báo của Cục Việc làm, đến năm 2022, nguồn cung là 58,3 triệu lao động và con số này sẽ tăng lên 62 triệu vào năm 2025. Các nghề được xác định là có nhiều lao động nhất chủ yếu là nghề chế biến, chế tạo và dịch vụ. công nghiệp – thương mại và bất động sản Xây dựng và du lịch …

Tăng cường hoạt động nghề nghiệp theo hệ thống chất lượng cao, Bộ Giáo dục đã đặt ra những nhiệm vụ quan trọng trong công tác giáo dục nghề nghiệp, đó là: Đồng bộ các giải pháp đổi mới, cải tiến kiểm định chất lượng giáo dục, Đào tạo nghề chất lượng cao là rất cần thiết, vì có thể đáp ứng được các nhu cầu cơ bản của sự phát triển kinh tế và xã hội.

Chú trọng tính độc lập, tự chịu trách nhiệm trong các cơ sở giáo dục công lập theo lộ trình cụ thể, ứng dụng phát triển công nghệ vào hoạt động đào tạo, xây dựng tiêu chuẩn giáo dục.

Xem thêm: Giáo dục đại học là gì? Vai trò quan trọng của giáo dục đại học

Bài viết được chia sẻ bởi kinhnghiem.com

Leave a Reply

Your email address will not be published.