Xã hội phong kiến Trung Quốc hình thành với những giai cấp nào

Xã hội phong kiến ​​Trung Quốc có những giai cấp nào?

16/11/2020 1.541

Câu hỏi, câu trả lời và giải pháp

Một câu hỏi:

Xã hội phong kiến ​​Trung Quốc có những giai cấp nào?

một. Quý tộc và nông dân. B. Thiên thần, nông nô. C. Địa chủ và nông dân đang lấy ruộng. Quý tộc, nông nô.

Các câu hỏi thuộc chủ đề: Trắc nghiệm Lịch sử 7 bài 4: Trung Quốc thời phong kiến

Câu trả lời và giải pháp

Câu trả lời chính xác:

– Bọn cường hào, phú nông chiếm nhiều ruộng đất, có khả năng trở thành địa chủ. Nông dân bị mất đất nên được địa chủ chia cho.

Giang (nhân tạo)

Báo cáo câu trả lời sai

Điều trị…

Cảm ơn về chú thích của bạn.

Vui lòng thử lại sau.

Bài viết được chia sẻ bởi kinhnghiem.com

Leave a Reply

Your email address will not be published.