Vùng nào sau đây có điều kiện thuận lợi nhất để phát triển nông nghiệp của Liên Bang Nga

Liên bang Nga có vai trò gì đối với Liên Xô?

Ngành công nghiệp đóng vai trò trụ cột của nền kinh tế Liên bang Nga là

Hai trung tâm dịch vụ lớn nhất ở Nga là:

Ý tưởng nào sau đây là? Đúng Với các hoạt động ngoại thương của Liên bang Nga?

Điểm nào sau đây? không đúng với nền kinh tế Nga?

Khu vực có điều kiện phát triển nông nghiệp thuận lợi nhất ở Liên bang Nga là
A ở vùng Siberi
Đồng bằng Đông Âu
c Bờ biển Thái Bình Dương
d Đồng bằng Tây Siberi

Bài viết được chia sẻ bởi kinhnghiem.com

Leave a Reply

Your email address will not be published.