Vở bài tập Toán lớp 3 tập 2 trang 153

Bài 1 trang 80 VBT Toán 3 Tập 2:

Một câu hỏi: Có 16 kg kẹo trong 8 hộp Hỏi 10 kg kẹo có bao nhiêu hộp?

Bản tóm tắt

16 kg: 8 lon

10 kg: … một hộp?

Câu trả lời:

Số ki-lô-gam trong hộp là:

16: 8 = 2 (kg)

Số thùng cần để chở 10 kg kẹo là:

10: 2 = 5 (hộp)

Trả lời: 5 chữ số

Bài 2 tr 80:

Một câu hỏi: Tất cả các phòng học đều được trang bị số lượng quạt trần như nhau. Biết rằng 5 phòng học có lắp 20 chiếc quạt trần. Có bao nhiêu phòng học lắp được 24 quạt trần?

Bản tóm tắt

20 cái: 5 phòng

24 miếng: .., một phòng?

Câu trả lời:

Số quạt đã lắp trong phòng là:

20: 5 = 4 (mảnh)

Số lượng phòng cần lắp đặt 24 chiếc quạt trần là:

24: 4 = 6 (phòng)

Trả lời: 6 phòng

Bài 3 tr 80:

Một câu hỏi: Đúng D, Sai S:

a) 32: 4: 2 = 8: 2 = 4

Vo bai tap toan lop 3 tap 2 trang 153

32: 4: 2 = 32: 2 = 16

Aic

b) 18: 2 x 3 = 18: 6 = 3

Aic

18: 2 x 3 = 9 x 3 = 18

Aic

câu trả lời:

a) 32: 4: 2 = 8: 2 = 4

Vo bai tap toan lop 3 tap 2 trang 153

32: 4: 2 = 32: 2 = 16

Vo bai tap toan lop 3 tap 2 trang 153

b) 18: 2 x 3 = 18: 6 = 3

Aic

18: 2 x 3 = 9 x 3 = 18

Abz

bài trước: Giải bài 152: Luyện tập chung – Trang 79 VBT Toán 3 Tập 2 bài viết tiếp theo: Bài 154: Vở bài tập – Trang 81 VBT Toán 3 Tập 2

 • Tuần 3 – Trang 13, 14, 15, 16 – Cùng học Toán 3
 • Tuần 17 Trang 59, 60, 61 – Cùng em học Toán lớp 3
 • Tuần 20 Trang 8, 9, 10 – Cùng em Học Toán 3 Tập 2
 • Tuần Hai Trang 9, 10, 11, 12 – Cùng học Toán 3
 • Tuần 6 Trang 23, 24, 25, 26 – Cùng học Toán 3
 • Tuần 9 Trang 33, 34, 35 – Cùng học Toán 3
 • Tuần 24 Trang 21, 22, 23 – Cùng học Toán 3 Tập 2 cùng các em
 • Trắc nghiệm học kì 1 – Cùng em học Toán 3 nhé
 • Tuần 8 – Trang 30, 31, 32 – Cùng học Toán 3

Giải bài 1 trang 80 SGK Toán 3 Tập 2: Có 16 kg kẹo trong 8 hộp Hỏi 10 kg kẹo có bao nhiêu hộp?

Bản tóm tắt

16 kg: 8 lon

10 kg: … một hộp?

Câu trả lời

Số ki-lô-gam trong hộp là:

16: 8 = 2 (kg)

Số thùng cần để chở 10 kg kẹo là:

10: 2 = 5 (hộp)

Trả lời: 5 chữ số

Giải bài Hai Trang 80 Sách bài tập Toán 3 Tập 2: Tất cả các phòng học đều được trang bị số lượng quạt trần như nhau. Biết rằng 5 phòng học có lắp 20 chiếc quạt trần. Có bao nhiêu phòng học lắp được 24 quạt trần?

Bản tóm tắt

20 cái: 5 phòng

24 miếng: .., một phòng?

Câu trả lời

Số quạt đã lắp trong phòng là:

20: 5 = 4 (mảnh)

Số lượng phòng cần lắp đặt 24 chiếc quạt trần là:

24: 4 = 6 (phòng)

Trả lời: 6 phòng

Giải bài 3 trang 80 SGK Toán 3 Tập 2: Đúng D, Sai S:

a) 32: 4: 2 = 8: 2 = 4

Vo bai tap toan lop 3 tap 2 trang 153

32: 4: 2 = 32: 2 = 16

b) 18: 2 x 3 = 18: 6 = 3

18: 2 x 3 = 9 x 3 = 18

Câu trả lời

a) 32: 4: 2 = 8: 2 = 4

Vo bai tap toan lop 3 tap 2 trang 153

32: 4: 2 = 32: 2 = 16

Vo bai tap toan lop 3 tap 2 trang 153

b) 18: 2 x 3 = 18: 6 = 3

18: 2 x 3 = 9 x 3 = 18

Bài 153. Bài toán liên quan đến rút gọn đơn vị (tiếp theo) Giải câu 1, 2, 3 trang 80 Bài 153 Sách bài tập (VBT) Toán 3 Tập 2.

1. Có 16 kg kẹo trong 8 hộp. Có bao nhiêu hộp kẹo 10 kg?

Bản tóm tắt :

16 kg: 8 lon

10 kg: … một hộp?

2. Tất cả các phòng học đều được trang bị số lượng quạt trần như nhau. Biết rằng 5 phòng học có lắp 20 chiếc quạt trần. Có bao nhiêu phòng học có thể có 24 quạt trần?

Bản tóm tắt :

20 cái: 5 phòng

24 mảnh:… một căn phòng?

3. Viết sai Đ, viết sai S:

Vo bai tap toan lop 3 tap 2 trang 153
Vo bai tap toan lop 3 tap 2 trang 153

Đầu tiên.

Bản tóm tắt

16 kg: 8 lon

10 kg: … một hộp?

Bai 95 trang 12 sach bai tap toan lop 3

Số kg kẹo trong hộp là:

Quảng cáo

16: 8 = 2 (kg)

Số thùng cần để chở 10 kg kẹo là:

10: 2 = 5 (hộp)

Trả lời: 5 chữ số

2.

Bản tóm tắt

20 cái: 5 phòng

24 mảnh:… một căn phòng

Bai 95 trang 12 sach bai tap toan lop 3

Số quạt đã lắp trong phòng là:

20: 5 = 4 (quạt)

Số lượng phòng cần lắp đặt 24 chiếc quạt trần là:

24: 4 = 6 (phòng)

Trả lời: 6 phòng

3.

Vo bai tap toan lop 3 tap 2 trang 153
  Bài học:

 • Bài 153: Bài toán giảm đơn vị (tiếp theo)

  Thể loại:

Quảng cáo

Với các giải pháp bài tập về nhà toán lớp 3 Trang 80 Bài 153: Bài toán giảm đơn vị (tiếp theo) Hay và chi tiết giúp các em học sinh dễ dàng xem, đối chiếu lời giải để biết cách làm bài tập trong VBT Toán học 3. Mời các bạn đón xem:

giải bài tập về nhà toán lớp 3 Bài 153: Bài toán về số đơn vị giảm dần (tiếp theo)

Giải bài 1 Trang 80 SGK toán lớp 3 khổ 2: Có 16 kg kẹo trong 8 hộp. Có bao nhiêu hộp kẹo 10 kg?

Bản tóm tắt

16 kg: 8 lon

10 kg: … một hộp?

câu trả lời

con sốNhiềuSố gam trong hộp là:

16: 8 = 2 (kg)

Số thùng cần để chở 10 kg kẹo là:

10: 2 = 5 (hộp)

Trả lời: 5 chữ số

Giải bài 2 Trang 80 Sách bài tập Toán lớp 3 khổ 2: Tất cả các phòng học đều được trang bị số lượng quạt trần như nhau. Biết rằng 5 phòng học có lắp 20 chiếc quạt trần. Có bao nhiêu phòng học lắp được 24 quạt trần?

Bản tóm tắt

20 cái: 5 phòng

24 mảnh:… một căn phòng?

câu trả lời

Số quạt đã lắp trong phòng là:

20: 5 = 4 (mảnh)

Số lượng phòng cần lắp đặt 24 chiếc quạt trần là:

24: 4 = 6 (phòng)

Trả lời: 6 phòng

Giải bài 3 Trang 80 SGK Toán tập 2: Đúng D, Sai S:

a) 32: 4: 2 = 8: 2 = 4

Vo bai tap toan lop 3 tap 2 trang 153

32: 4: 2 = 32: 2 = 16

Vo bai tap toan lop 3 tap 2 trang 153

b) 18: 2 x 3 = 18: 6 = 3

Vo bai tap toan lop 3 tap 2 trang 153

18: 2 x 3 = 9 x 3 = 18

Vo bai tap toan lop 3 tap 2 trang 153

câu trả lời

a) 32: 4: 2 = 8: 2 = 4

Vo bai tap toan lop 3 tap 2 trang 153

32: 4: 2 = 32: 2 = 16

Vo bai tap toan lop 3 tap 2 trang 153

b) 18: 2 x 3 = 18: 6 = 3

Vo bai tap toan lop 3 tap 2 trang 153

18: 2 x 3 = 9 x 3 = 18

Vo bai tap toan lop 3 tap 2 trang 153

Bài học toán lớp 3 Vấn đề Hạ cấp Đơn vị (tiếp theo)

Bài viết được chia sẻ bởi kinhnghiem.com

Leave a Reply

Your email address will not be published.