Việc làm nào dưới đây thể hiện trách nhiệm của công dân đối với việc thực hiện nền kinh tế

Câu trả lời:

Giải pháp: Chủ động tìm kiếm việc làm trong các thành phần kinh tế phù hợp với khả năng của mình là một trong những trách nhiệm của công dân thực hiện nền kinh tế nhiều thành phần.

Câu hỏi trên thuộc dạng câu hỏi trắc nghiệm bên dưới!

Số lượng câu hỏi: 26

Chọn câu trả lời A

Theo SGK LỚP 11 trang 61, việc chủ động tìm kiếm việc làm trong các thành phần kinh tế phù hợp với khả năng của mình là trách nhiệm của công dân để thực hiện nền kinh tế nhiều thành phần.

Câu hỏi tương tự

Những việc làm nào sau đây thể hiện trách nhiệm của công dân trong việc thực hiện nền kinh tế nhiều thành phần?

một. Tiếp thu các thành tựu khoa học công nghệ hiện đại và ứng dụng vào sản xuất

Loại bỏ. Tích cực tham gia các hoạt động xây dựng và bảo vệ chính quyền

. Tích cực tìm việc làm trong các ngành thuộc mọi thành phần kinh tế phù hợp với khả năng của mình

dễ. Thường xuyên học tập nâng cao trình độ văn hóa

Những việc làm nào sau đây thể hiện trách nhiệm của công dân trong việc thực hiện nền kinh tế nhiều thành phần?

A- Tiếp thu các thành tựu khoa học, công nghệ hiện đại và ứng dụng vào sản xuất

b- Tích cực tham gia công tác xây dựng và bảo vệ chính quyền

C- Nghiêm túc tìm kiếm cơ hội việc làm trong các ngành thuộc mọi thành phần kinh tế phù hợp với khả năng của mình

D- Thường xuyên học tập nâng cao trình độ văn hóa

Những việc làm nào sau đây thể hiện trách nhiệm của công dân trong việc thực hiện nền kinh tế nhiều thành phần?

một. Học tập, tu dưỡng và rèn luyện nghiêm túc.

b- Tích cực tham gia các hoạt động thể dục thể thao.

c- Tích cực tham gia các hoạt động kinh tế, xã hội.

D – Vận động người thân bỏ vốn sản xuất.

Nội dung nào sau đây không thể hiện trách nhiệm công dân đối với nền kinh tế nhiều thành phần?

A – Tham gia vào công việc sản xuất trong gia đình.

B. Tích cực tham gia các hoạt động xã hội.

c- Chủ động tìm kiếm công việc phù hợp.

D – Vận động người thân bỏ vốn sản xuất.

Nội dung nào sau đây là? không đúng Chứng minh trách nhiệm của công dân trong việc thực hiện nền kinh tế nhiều thành phần?

một. Tham gia vào công việc hiệu quả tại nhà

B. Tích cực tìm kiếm việc làm trong mọi thành phần kinh tế

c. Điều chỉnh kinh doanh trong những ngành mà pháp luật không cấm

Tiến sĩ .. Ủng hộ cơ chế kinh tế tập trung, bao cấp

Học sinh trường THPT A tích cực tham gia cuộc thi sáng tạo khoa học kỹ thuật cấp khu vực. Công dân có trách nhiệm gì đối với chính sách khoa học và công nghệ?

một. Tích cực tham gia các hoạt động của phong trào

B. Nghề nghiệp của kiến ​​thức khoa học và kỹ thuật

c. Nâng cao trình độ học vấn của bạn

Tiến sĩ .. Tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại

*Giao dục va đao tạo

Câu 10: Theo bài viết của Hương Giang trên Tạp chí Tài chính số ra ngày 13/3/2019, ông cho biết: Chất lượng lao động Việt Nam trong những năm gần đây cũng từng bước được nâng cao; Lao động qua đào tạo đã đáp ứng một phần yêu cầu của doanh nghiệp và thị trường lao động. Lực lượng lao động kỹ thuật của Việt Nam đã làm chủ khoa học công nghệ, đảm nhận hầu hết các vị trí công việc phức tạp trong sản xuất kinh doanh mà trước đây phải thuê chuyên gia nước ngoài. Những thành tích trên chứng tỏ sự nghiệp giáo dục và đào tạo đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ nào sau đây?

một. Đào tạo nguồn nhân lực.

B. Phát triển tiềm năng trí tuệ.

C – nuôi dưỡng tài năng.

D – Nâng cao trình độ dân trí.

*Khoa học và Công nghệ

Câu hỏi 1: Học sinh trường THPT X tích cực tham gia cuộc thi sáng tạo khoa học kỹ thuật cấp khu vực. Công dân có trách nhiệm gì đối với chính sách khoa học và công nghệ?

một. Tích cực tham gia các hoạt động của phong trào.

b- Chiếm lĩnh kiến ​​thức khoa học kỹ thuật.

c. Nâng cao trình độ học vấn.

D- Tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại.

18/06/2021 2.293

một. Học tập, tu dưỡng và rèn luyện nghiêm túc.

b- Tích cực tham gia các hoạt động thể dục thể thao.

c- Tích cực tham gia các hoạt động kinh tế, xã hội.

D – Vận động người thân bỏ vốn sản xuất.

Câu trả lời chính xác

Đáp án: D Giải pháp: Trách nhiệm của công dân khi thực hiện kinh tế nhiều thành phần là vận động người thân bỏ vốn vào sản xuất.

Các câu hỏi nóng cùng chủ đề

Anh A và anh H cùng góp vốn thành lập hợp tác xã kinh doanh dịch vụ vận tải và sau đó anh T cũng yêu cầu góp vốn cổ phần. Cuối năm, ông A và ông H chia lợi nhuận theo vốn góp cổ phần. Vậy anh A và chị H đã thực hiện nguyên tắc kinh doanh nào sau đây?

Xem câu trả lời ” 18/06/2021 9749

Ông cho rằng sự tồn tại của nền kinh tế nhiều thành phần là do nước ta đang học hỏi kinh nghiệm từ các nước tư bản. K, H cho rằng, nước ta còn nhiều hình thức sở hữu, còn M nói đó là do sự lựa chọn của chính phủ nước ta. Có ai trong số các bạn ở đây có nhận thức đúng không?

Xem câu trả lời ” 18/06/2021 5329

Cà phê Trung Nguyên thuộc thành phần kinh tế nào sau đây?

Xem câu trả lời ” 18/06/2021 3.835

Nhiều người góp vốn xây dựng HTX homestay Hoàng Tuấn kinh doanh dịch vụ du lịch dưới đáy lòng hồ Thủy điện Na Hang, mô hình này thuộc thành phần kinh tế nào?

Xem câu trả lời ” 18/06/2021 3.795

Gia đình anh A mở xưởng sản xuất nước mắm tại vốn liếng của gia đình. Sau hai năm làm ăn hiệu quả, gia đình anh quyết định mở rộng sản xuất và thuê thêm hai lao động để phụ giúp sản xuất. Vậy theo anh / chị, cơ sở sản xuất của anh A thuộc thành phần kinh tế nào sau đây?

Xem câu trả lời ” 18/06/2021 3570

Tập đoàn Macdonan đang xin giấy phép thành lập công ty tại Việt Nam, kinh doanh trong lĩnh vực thực phẩm. Doanh nghiệp này thuộc thành phần kinh tế nào sau đây?

Xem câu trả lời ” 18/06/2021 3,149

Hệ thống siêu thị metro thuộc thành phần kinh tế nào sau đây?

Xem câu trả lời ” 18/06/2021 2,872

Sau khi tốt nghiệp đại học, bà H được nhận vào làm việc cho một công ty tư nhân X. Nhưng bố mẹ bà phản đối, buộc bà phải làm việc trong ngành mà bà H không thích trong cơ quan nhà nước vì cho rằng bà làm việc nhà nước. cơ quan .. sẽ có một cơ quan ổn định hơn và phù hợp cho bạn. Nếu em là H, em sẽ chọn cách ứng xử nào cho phù hợp?

Xem câu trả lời ” 18/06/2021 2.099

Tập đoàn Dầu khí Việt Nam thuộc thành phần kinh tế nào sau đây?

Xem câu trả lời ” 18/06/2021 1.658

A, B, C là học sinh cấp 3, A cho biết không phải tham gia vào công việc kinh doanh của gia đình vì vẫn đang đi học. B cho biết anh nên tham gia vào lực lượng lao động và có thể huy động người thân đầu tư vốn vào những ngành sinh lời. C cho biết sau khi học xong phải đi làm. Có bạn nào nhận thức đúng về trách nhiệm của công dân trong việc thực hiện chính sách giải quyết việc làm không?

Xem câu trả lời ” 18/06/2021 1.236

Hành động nào sau đây? không đúng Chứng minh trách nhiệm của công dân trong việc thực hiện nền kinh tế nhiều thành phần?

Xem câu trả lời ” 18/06/2021 1.175

Hiện nay, ở các vùng nông thôn, các nghề thủ công truyền thống được quan tâm phát triển. Theo em, nghề truyền thống thuộc thành phần kinh tế nào sau đây?

Xem câu trả lời ” 18/06/2021 867

Sau khi tốt nghiệp đại học, bà H được nhận vào làm việc cho một công ty tư nhân X. Nhưng bố mẹ bà phản đối, buộc bà phải làm việc trong ngành mà bà H không thích trong cơ quan nhà nước vì cho rằng bà làm việc nhà nước. cơ quan .. sẽ có một cơ quan ổn định hơn và phù hợp cho bạn. Nếu em là H, em sẽ chọn cách ứng xử nào cho phù hợp?

Xem câu trả lời ” 18/06/2021 814

Sau khi tốt nghiệp cấp 3, bạn B mở trang trại chăn nuôi bò tại nhà. Vậy bạn B đã tham gia vào lĩnh vực kinh tế nào sau đây?

Xem câu trả lời ” 18/06/2021 700

Sau khi tốt nghiệp lớp 9, do hoàn cảnh gia đình khó khăn nên Hằng tạm nghỉ học để xin vào xưởng thủ công mỹ nghệ kiếm tiền phụ giúp gia đình. Việc làm của Hằng thể hiện trách nhiệm của người công dân trong

Xem câu trả lời ” 18/06/2021 560

Bài viết được chia sẻ bởi kinhnghiem.com

Leave a Reply

Your email address will not be published.