Video hướng dẫn giải – soạn bài nói giảm nói tránh siêu ngắn

Đánh giá thấp là một hành động ngụy biện, nhưng phải tùy thuộc vào hoàn cảnh giao tiếp để sử dụng nó một cách chính xác. Không nên coi thường những tình huống cần nói thẳng, nói đúng bản chất của vấn đề.

Video hướng dẫn giải nó

Chọn một câu để xem giải pháp nhanh hơn

phần một

Video hướng dẫn giải nó

Giảm nói và tránh ảnh hưởng của việc nói ít.

Đầu tiên.

Trả lời câu hỏi 1(Trang 107 SGK Ngữ văn 8 Tập 1)

Các phần in đậm của ba câu trích dẫn đề cập đến cái chết.

– Cách nói này nhằm mục đích giải tỏa, đỡ buồn phần nào.

2.

Trả lời câu hỏi 2(trang 108sách giáo khoa ngữ văn 8 tập 1)

Tác giả dùng từ bí mà không dùng từ khác cùng nghĩa để tránh thô tục nhưng vẫn gợi được sự ấm áp, yêu thương.

3.

Trả lời câu hỏi 3(trang 108sách giáo khoa ngữ văn 8 tập 1)

Cách nói thứ hai nhạy cảm và tử tế hơn đối với người nhận.

Câu hỏi số 1

Video hướng dẫn giải nó

Trả lời câu hỏi 1(trang 108sách giáo khoa ngữ văn 8 tập 1)

điền vào chỗ trống:

a) đi nghỉ

b) chia tay

c) khiếm thị

d) người già

e) Thực hiện một bước khác

Câu 2 => 3

Video hướng dẫn giải nó

Câu 2:

Trả lời câu hỏi 2(trang 108sách giáo khoa ngữ văn 8 tập 1)

Các câu sử dụng cách nói đơn giản và tránh:

a2, b2, c1, d1, e2

Câu hỏi 3:

Trả lời câu hỏi 3(trang 109sách giáo khoa ngữ văn 8 tập 1)

Viết một câu:

1. Tôi lười học quá! – Bạn đã không học chăm chỉ!

2. Hành động của bạn rất tệ. – Hành động của bạn không đẹp.

3. Người đàn ông nông cạn. – Nhân vật của bạn không sâu sắc lắm.

4. Anh ấy học rất kém. Bạn cần nghiên cứu nghiêm túc hơn.

5. Lời nói của anh ta đầy ác ý. Lời nói của bạn thiếu thiện chí.

Câu 4

Video hướng dẫn giải nó

Trả lời câu hỏi 4(trang 109sách giáo khoa ngữ văn 8 tập 1)

Đánh giá thấp là một hành động ngụy biện, nhưng phải tùy thuộc vào hoàn cảnh giao tiếp để sử dụng nó một cách chính xác. Không nên coi thường những tình huống cần nói thẳng, nói đúng bản chất của vấn đề.

Bài viết được chia sẻ bởi kinhnghiem.com

Leave a Reply

Your email address will not be published.