Vi du so sanh an du nhan hoa hoan du

Vị dụ so sánh ẩn dụ nhân hóa hoán dụ nói quá nói giảm nói tránh điệp ngữ chơi chữ

Các khái niệm sửa đổi: so sánh, ẩn dụ, nhân cách hóa, hoán dụ, phóng đại, giảm thiểu, nói tránh, ám chỉ, chơi chữ.

xem giải pháp

1. So sánh

Khái niệm: So sánh là so sánh sự vật, sự việc này với sự vật, sự việc khác có điểm giống nhau.

Tác dụng: Làm tăng sức hấp dẫn, gợi hình cho sự việc nói, làm cho câu văn trở nên sinh động, gây hứng thú cho người đọc.

– Dấu hiệu nhận biết: có các từ so sánh: “là”, “như”, “bao nhiêu… bấy nhiêu”. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng trong một số trường hợp, phép so sánh từ bị ẩn.

Ví dụ:

+ Trẻ em như búp trên cành

+ Con người là hoa của đất

+ “Trọng Sơn: Ý chí lớn của người cha

Qu Long: Lòng mẹ bao la, tràn trề.

2. Phương án

Khái niệm: Là kiểu tu từ sử dụng các từ biểu thị hoạt động, nhân vật, ý tưởng, v.v. của con người để miêu tả sự vật, đồ vật, con vật, v.v.

– Tác dụng: làm cho sự vật, sự việc, cây cối trở nên gần gũi, sinh động và gần gũi với con người hơn

– Dấu hiệu nhận biết: các từ chỉ hoạt động, tên người: mùi, chơi, ngất, anh, chị, em, …

Ví dụ:

+ “Bani Bani Chị ong của Bani Bani / Nó bay đi đâu”

+ Con heo hút rượu thơm cả trời.

Tìm hiểu các thiết bị tu từ, khái niệm và tác dụng của biện pháp tu từ

Soạn 10 biện pháp tu từ đã học trong chương trình ngữ văn, khái niệm, tác dụng và ví dụ về phép so sánh, ẩn dụ, dấu phụ, phép hoán dụ và phép điệp ngữ. Nói tránh … mà bạn phải nhớ

Mục lục

 • 1. Bộ máy tu từ là gì?
 • 2. Nghị luận so sánh
 • 3. Nhân hoá bài nghị luận
 • 4. Thang đo tượng hình
 • 5. Diễn ngôn ẩn dụ
 • 6. Phép tu từ cường điệu
 • 7. Biện pháp tu từ giảm thiểu nói tránh.
 • 8. Chủ nghĩa tượng trưng và sự ám chỉ
 • 9. Hùng biện, chơi chữ
 • 10. Danh sách hùng biện
 • 11. Hùng biện mâu thuẫn

Các thủ tục tu từ là gì?

Tu từ là cách sử dụng ngôn ngữ một cách đặc biệt trong một đơn vị ngôn ngữ (về từ, về câu, về văn bản) trong một ngữ cảnh cụ thể nhằm tăng sức gợi hình và tạo ấn tượng. Hãy tưởng tượng với những người đặc biệt một hình ảnh, một cảm xúc, một câu chuyện đang hoạt động.

Mục đích của phép tu từ là gì?

Tạo ra những giá trị đặc biệt trong cách diễn đạt và thể hiện của việc sử dụng ngôn ngữ thông thường.

Thuật hùng biện có được là:

Vi du so sanh an du nhan hoa hoan du
 • so sánh
 • thụ động
 • phép ẩn dụ
 • phép ẩn dụ
 • phóng đại, phóng đại, phóng đại, phóng đại, phóng đại, phóng đại
 • Nói nhỏ, nói tránh
 • ký tên, ám chỉ
 • chơi với các từ
 • giảng đường
 • phương sai

Bài viết được chia sẻ bởi kinhnghiem.com

Leave a Reply

Your email address will not be published.