Về quá trình dịch mã ở tế bào nhân thực có bao nhiêu nói đúng đúng

Về cơ chế dịch mã ở sinh vật nhân thực, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

Phiên âm và dịch thuật được thực hiện cùng một lúc

thứ hai. Trong quá trình dịch mã, ribôxôm di chuyển trên mARN theo chiều 3 ‘→ 5’.

Ngày thứ ba. Đồng thời có thể có nhiều ribôxôm tham gia dịch mã trên một phân tử mARN duy nhất.

Thứ tư. Axit amin bắt đầu dịch methionine

Bài viết được chia sẻ bởi kinhnghiem.com

Leave a Reply

Your email address will not be published.