Vẽ biểu đồ thể hiện giá trị xuất nhập khẩu của các nước

Nhìn vào bảng tính sau:
. Giải câu 3 Trang 94 SGK Địa lý 12 – Bài 31. Diễn biến của vấn đề thương mại du lịch

Nhìn vào bảng tính sau:

Thực trạng xuất nhập khẩu hàng hoá của nước ta giai đoạn 1995-2010

(đơn vị: triệu đô la Mỹ)

năm

Tổng giá trị xuất khẩu và nhập khẩu

Cán cân xuất nhập khẩu

giá trị xuất khẩu

giá trị nhập khẩu

1995

13604,3

-2706,5

2000

30119,2

-1153,8

2005

69208,2

-4314,0

2010

157075,3

-12609,9

a) Tính giá trị xuất, giá trị nhập và điền vào bảng số liệu trên

b) Vẽ biểu đồ thể hiện giá trị xuất khẩu, giá trị nhập khẩu và cán cân xuất nhập khẩu của nước ta giai đoạn 1995-2010.

c) Từ các bảng tính và đồ thị được vẽ, các nhận xét và giải thích được rút ra

d) Biểu đồ thể hiện cơ cấu giá trị hàng xuất khẩu so với hàng nhập khẩu của nước ta giai đoạn 1995-2010. Để lại bình luận

một)

(đơn vị: triệu đô la Mỹ)

năm

Tổng giá trị xuất khẩu và nhập khẩu

Cán cân xuất nhập khẩu

Quảng cáo

giá trị xuất khẩu

giá trị nhập khẩu

1995

13604,3

-2706,5

5448,9

32513,9

2000

30119,2

-1153,8

14482,7

15636,5

2005

69208,2

-4314,0

64894,2

69208,2

2010

157075,3

-12609,9

72232,7

84.842,6

b) Biểu đồ thể hiện giá trị xuất khẩu, giá trị nhập khẩu và cán cân xuất nhập khẩu của nước ta giai đoạn 1995-2010

c) Nhận xét:

Không ngừng gia tăng giá trị xuất nhập khẩu

– Giá trị xuất khẩu luôn lớn hơn giá trị nhập khẩu nên cán cân xuất nhập khẩu luôn âm.

d, biểu đồ thể hiện cơ cấu giá trị kim ngạch xuất khẩu so với nhập khẩu của nước ta giai đoạn 1995-2010

Ve bieu do the hien gia tri xuat nhap khau cua cac nuoc

Vẽ bản đồ của Liên minh Châu Âu (Địa lý – lớp bảy)

Ve bieu do the hien gia tri xuat nhap khau cua cac nuoc

một câu trả lời

Đối với bảng tính: Hãy vẽ biểu đồ phù hợp thể hiện giá trị kim ngạch xuất khẩu, nhập khẩu của Nhật Bản qua các năm .. Giải bài 1 trang 84 SGK Địa lý 11.

Trích nguồn: …

b) Vẽ biểu đồ thể hiện cơ cấu giá trị hàng hoá xuất nhập khẩu của Nhật Bản giai đoạn 1990 – 2004. c) Dựa vào bảng số liệu đã cho và kết quả tính toán, vẽ biểu đồ, …

Trích nguồn: …

Nhìn vào biểu đồ: Biểu đồ thể hiện giá trị hàng hóa xuất nhập khẩu của Nhật Bản giai đoạn 1990-2004, phát biểu nào sau đây không đúng:

Trích nguồn: …

Ngày 21/7/2020 b) Biểu đồ thể hiện cơ cấu giá trị hàng hoá xuất nhập khẩu của Nhật Bản giai đoạn 1990 – 2004. c) Dựa vào bảng số liệu đã cho, kết quả tính …

Trích nguồn: …

Ngày 9 tháng 6 năm 2018 Vì vậy, với các bản vẽ biểu đồ đường thường có các cụm từ thể hiện … dùng để thể hiện cơ cấu và tỷ trọng, chẳng hạn như tỷ lệ xuất nhập khẩu, …

Trích nguồn: …

C. Biểu đồ đường. D. Biểu đồ miền. Câu hỏi về chủ đề: Hẹn gặp lại …

Trích nguồn: …

Đối với bảng tính: Vẽ biểu đồ phù hợp thể hiện giá trị hàng hóa xuất khẩu và nhập khẩu của Nhật Bản qua các năm. Giải bài 1 Trang 84 SGK Địa lý 11. Đọc thông tin …

Trích nguồn: …

Cần lưu ý rằng đây là một loại biểu đồ trường đặc biệt cho thấy giá trị của xuất khẩu so với nhập khẩu. Các bước vẽ trong sơ đồ này tuân theo nguyên tắc lập kế hoạch. Miền …

Trích nguồn: …

Ví dụ: Vẽ sơ đồ và nhận xét về tình hình nhân khẩu ở nước ta theo bảng sau và … Hướng dẫn về công ty và quyền con người Thực hiện khung pháp lý về …

Trích nguồn: …

Bình luận về giá trị xuất khẩu và nhập khẩu từ Nhật Bản từ 1990 đến 2015

Trích nguồn: …

Đối với bảng tính:

Ve bieu do the hien gia tri xuat nhap khau cua cac nuoc ahr0chm6ly9pbwcubg9pz2lhawhhes5jb20vcgljdhvyzs8ymde4lza0mdyvodquanbn

Vẽ biểu đồ phù hợp thể hiện giá trị hàng hóa xuất khẩu và nhập khẩu của Nhật Bản qua các năm.

Cách nhận xét đồ thị xuất nhập

Khi chỉ có một mạch:

Chúng tôi xác định cấu trúc tổng quát lớn nhất, thứ hai là, và thứ ba … và chỉ ra mối quan hệ giữa các yếu tố (gấp bao nhiêu lần hay ít hơn). Đặc biệt là yếu tố lớn nhất của tất cả vượt xa?

Lưu ý: Tỷ lệ phần trăm có thể giảm nhưng con số thực tế sẽ tăng lên nên phải ghi rõ. Ví dụ: Về tỷ trọng ngành nông nghiệp giảm … thì không ghi vào chỗ trống loại ngành nông nghiệp giảm … vì như vậy không chính xác có thể bị trừ hoặc không ghi.

Khi có hai hoặc nhiều vòng kết nối (tối đa ba vòng kết nối mỗi bàn tay)

Nhận xét về cái phổ biến nhất (nói chung): Nó tăng / giảm như thế nào?

– Nhận xét tăng giảm trước, nếu có ba vòng trở lên thì cộng liên tục hay ngắt quãng, tăng (giảm) bao nhiêu?

– Tiếp theo, nhận xét lần 1, 2, 3 … Mỗi năm nếu trùng nhau thì chúng tôi chỉ cộng cho mỗi năm (không lặp lại 2, 3 lần)

Cuối cùng, đưa ra kết luận về mối liên quan giữa các yếu tố.

– Giải thích vấn đề.

Bài viết mẫu để nhận xét về biểu đồ hình tròn cho xuất nhập khẩu

Dựa vào bảng 10.4, hãy vẽ biểu đồ thể hiện cơ cấu xuất nhập khẩu của Trung Quốc.

Nhận xét về sự thay đổi cơ cấu xuất nhập khẩu của nước này.

Bảng 10.4. Cơ cấu giá trị xuất nhập khẩu của Trung Quốc

(cô đơn:%)

năm

1985

1995

2004

xuất khẩu

39.3

53,5

51.4

nhập khẩu

60,7

46,5

48,6

Vẽ và nhận xét đồ thị.

câu trả lời

Biểu đồ thể hiện cơ cấu xuất nhập khẩu của Trung Quốc năm 1985, 1995 và 2004.

Đình chỉ:

Cơ cấu xuất nhập khẩu của Trung Quốc đã có sự thay đổi tích cực từ năm 1985 đến năm 2004:

Tỷ trọng xuất khẩu tăng nhanh từ 39,3% (1985) lên 51,34% (2004).

Tỷ trọng nhập khẩu có xu hướng giảm rất nhanh, từ 60,7% (1985) xuống 48,6% (2004).

Năm 1985 Trung Quốc nhập siêu, năm 1995 và 2004 Trung Quốc xuất siêu.

Bạn có nhận xét như thế nào về lược đồ xuất nhập dưới dạng lược đồ miền?

– Nhận xét chung toàn bộ bảng tính: Xem xét, đánh giá xu hướng chung của dữ liệu.

– Nhận xét hàng ngang thứ nhất: Theo thời gian, hệ số A tăng hay giảm, tăng giảm như thế nào, tăng giảm bao nhiêu? Khi đó yếu tố B đi kèm với sự tăng hoặc giảm … Yếu tố C (mức độ khác biệt)

– Nhận xét theo chiều dọc: nhân tố nào xếp thứ nhất, thứ hai, thứ ba và thứ tự có thay đổi hay không?

Tổng hợp và giải thích.

Nhận xét mẫu về lược đồ xuất nhập dưới dạng lược đồ trường

Nhìn vào bảng tính sau:

Giá trị xuất nhập khẩu của Nhật Bản qua các năm

(Nguồn: Sách Địa lý 11 nâng cao, NXB Giáo dục, 2007)

a) Tính cán cân thương mại của Nhật Bản qua các năm.

b) Biểu đồ thể hiện cơ cấu giá trị hàng hóa xuất nhập khẩu của Nhật Bản giai đoạn 1990-2004.

c) Dựa vào bảng tính, kết quả tính toán và biểu đồ đã vẽ, em hãy nhận xét về tình hình xuất nhập khẩu và cơ cấu xuất nhập khẩu của Nhật Bản trong thời kỳ trên.

câu trả lời

a) Tài khoản cán cân thương mại

Cán cân thương mại của Nhật Bản trong những năm qua

b) Vẽ biểu đồ

– phân tích dữ liệu:

Cơ cấu giá trị xuất nhập khẩu của Nhật Bản giai đoạn 1990-2004

– Yến mạch:

Biểu đồ cơ cấu giá trị xuất nhập khẩu của Nhật Bản giai đoạn 1990-2004

c) Nhận xét

* Tình trạng nhập và xuất

Từ 1990 đến 2004:

– Tổng giá trị xuất nhập khẩu, giá trị xuất khẩu và giá trị nhập khẩu của Nhật Bản đều tăng nhưng không ổn định.

+ Tổng giá trị xuất nhập khẩu tăng từ 523 tỷ USD (năm 1990) lên 1020,2 tỷ USD (năm 2004), tăng 497,2 tỷ USD (tăng gấp 1,95 lần).

+ Giá trị hàng hóa xuất khẩu tăng từ 287,6 tỷ USD (năm 1990) lên 565,7 tỷ USD (năm 2004), tăng 278,1 tỷ USD (tăng gấp 1,97 lần).

+ Giá trị nhập khẩu tăng từ 235,4 tỷ đô la Mỹ (1990) lên 454,5 tỷ đô la Mỹ (2004), tăng 219,1 tỷ đô la Mỹ (tăng 1,93 lần).

+ Tính không ổn định của tổng giá trị xuất nhập khẩu, giá trị xuất khẩu và giá trị nhập khẩu cho thấy: từ năm 1990 đến năm 2000, tăng từ năm 2000 đến năm 2001, tăng từ năm 2001 đến năm 2004 (trích dẫn).

– Giá trị xuất khẩu luôn cao hơn giá trị nhập khẩu qua các năm nên cán cân thương mại luôn dương.

Giá trị xuất khẩu có tốc độ tăng cao hơn giá trị nhập khẩu.

– Tổng giá trị xuất khẩu và nhập khẩu, giá trị xuất khẩu và giá trị nhập khẩu tăng không đều trong kỳ (dẫn chứng).

* Cơ cấu xuất nhập

Tỷ lệ giá trị hàng xuất khẩu luôn cao hơn giá trị hàng nhập khẩu qua các năm (ví dụ).

– Giai đoạn 1990-2004, tỷ trọng giá trị xuất khẩu tăng 0,4%, tỷ trọng giá trị nhập khẩu giảm tương ứng nhưng chưa có sự ổn định.

+ Từ năm 1990 đến 1995, tỷ trọng giá trị xuất khẩu tăng (1,9%), tỷ trọng giá trị nhập khẩu giảm tương ứng.

+ Từ năm 1995 đến năm 2001, tỉ trọng giá trị hàng hoá xuất khẩu giảm dần (3,3%), tỉ trọng giá trị hàng hoá nhập khẩu tăng lên tương ứng.

+ Từ năm 2001 đến năm 2004, tỷ trọng giá trị xuất khẩu tăng (1,8%), tỷ trọng giá trị nhập khẩu giảm tương ứng.

Bài viết được chia sẻ bởi kinhnghiem.com

Leave a Reply

Your email address will not be published.