Ưu điểm và nhược điểm của các hình thức chấm điểm modun 3

Uu diem va nhuoc diem cua cac hinh thuc cham diem modun 3 23c7e4933f4d4c61f651c782c816d520


Tương tác

1. Trả lời câu hỏi

Sau khi hoàn thành Mô-đun 1 – Hướng dẫn Thực hiện CTGDPT và Mô-đun 2 – Sử dụng Phương pháp dạy học và giáo dục phát triển phẩm chất và năng lực học sinh tiểu học, hãy liệt kê 03 phương pháp hay kỹ thuật dạy học phát triển phẩm chất và năng lực học sinh thầy cô đã thực hiện đối với học sinh của mình.

Phương pháp dạy học nhóm

Phương pháp giải quyết vấn đề

Phương pháp đóng vai

2. Trả lời câu hỏi

Những phương pháp hay kỹ thuật đó có tác động như thế nào đối với học sinh?

Phương pháp dạy học nhóm

Phát huy được tính tích cực, tính trách nhiệm; phát triển năng lực cộng tác làm việc và năng lực giao tiếp của HS.

Phương pháp giải quyết vấn đề

Đặt ra trước HS các vấn đề nhận thức có chứa đựng mâu thuẫn giữa cái đã biết và cái chưa biết, chuyển HS vào tình huống có vấn đề , kích thích HS tự lực, chủ động và có nhu cầu mong muốn giải quyết vấn đề.

Phương pháp đóng vai

HS thực hành, làm thử một số cách ứng xử nào đó trong một tình huống giả định, giúp HS suy nghĩ sâu sắc về một vấn đề bằng cách tập trung vào một sự việc cụ thể mà các em vừa thực hiện hoặc quan sát được.

3. Trả lời câu hỏi

Học sinh có đạt được những kết quả như mong đợi không và điều gì giúp thầy cô biết như vậy?

Học sinh đạt được kết quả như mong đợi vì thông qua quá trình dạy học quan sát hành động thảo luận và đóng vai giải quyết vấn đề tình huống phù hợp phát triển phẩm chất năng lực chung

Tương tác

1. Trả lời câu hỏi

Thầy cô hãy liệt kê các mục đích mình đã thực hiện đánh giá học sinh trên thực tế. Thầy cô có thể lựa chọn trong các mục đích kể trên và/hoặc kể thêm các mục đích khác:

Phán đoán về thế mạnh và điểm yếu của học sinh (trước khi giảng dạy)

Giám sát tiến bộ của học sinh

Cho điểm xếp loại

Đánh giá hiệu quả giảng dạy

Cung cấp thông tin phản hồi nhận xét cho học sinh

Ôn luyện cho học sinh trước các kỳ thi chuẩn hóa lớn

Tạo động lực học cho học sinh

Tương tác

1. Trả lời câu hỏi

Thầy/cô hãy liệt kê 3 đánh giá quá trình mình đã thực hiện và mô tả chi tiết về mục tiêu đánh giá, kết quả thu được và những quyết định giáo dục sau đó.

  • Quan sát:Đi quanh lớp để xem học sinh đã bắt tay vào nhiệm vụ chưa hay còn cần làm rõ. Việc quan sát hỗ trợ giáo viên thu thập bằng chứng về quá trình học tập của họ để định hướng kế hoạch bài giảng. Bằng chứng này có thể được ghi lại và sử dụng như phản hồi cho học sinh về việc học của họ hoặc hồ sơ được đem ra chia sẻ với họ trong các buổi thảo luận.
  • Chiến thuật đặt câu hỏinên được đưa vào kế hoạch bài giảng. Đặt những câu hỏi tốt hơn tạo cơ hội tư duy sâu hơn và cung cấp cho giáo viên góc nhìn sâu sắc đáng kể về mức độ và chiều sâu của sự hiểu biết. Các câu hỏi về bản chất này thu hút học sinh trong cuộc đối thoại lớp học mà cả hai đều khám phá và mở rộng việc học. Một cú hích vào cuối giờ học để xác định độ hiểu bài của học sinh hoặc kiểm tra nhanh trong quá trình dạy như là giơ ngón cái lên/ xuống, thẻ xanh thẻ đỏ (thẻ dừng hoặc đi tiếp) cũng là những ví dụ cho chiến thuật đặt câu hỏi, đưa ra thông tin tức thời về việc học tập của học sinh. Giúp học sinh đặt câu hỏi tốt hơn là một khía cạnh khác của chiến thuật đánh giá quá trình này.
  • Đánh giá cá nhân và đánh giá bạn cùng lớpgiúp tạo ra cộng đồng học tập trong lớp. Học sinh có thể phản hồi trong khi tham gia quá trình tư duy siêu nhận thức thì cũng đang chiêm nghiệm về việc học của bản thân. Khi học sinh tham gia thiết lập tiêu chí và mục tiêu, tự đánh giá là một bước tất yếu trong tiến trình học tập. Với sự đánh giá bạn cùng lớp, học sinh thấy nhau là những nguồn hiểu biết và kiểm tra chất lượng sản phẩm dựa trên tiêu chí đã được xác định trước đó.

Tương tác

1. Trả lời câu hỏi

Hoạt động trong video vừa xem là đánh giá kết quả học tập, đánh giá để cải tiến học tập, hay đánh giá là hoạt động học tập ?

Hãy nêu lý do tại sao?

Trả lời: đánh giá để cải tiến học tập

Tại vì: giúp học sinh tiến bộ

Tương tác

1. Trả lời câu hỏi

Theo thầy/cô, đánh giá định kỳ vào cuối học kỳ 1 của năm học có thể là hoạt động đánh giá quá trình không? Hãy giải thích và nêu ví dụ cụ thể trong thực tiễn giảng dạy của thầy/cô để minh hoạ cho câu trả lời của mình.

Đánh giá định kỳ vào cuối học kỳ 1 của năm học là đánh giá quá trình học tập, sự tiến bộ và kết quả học tập của học sinh đáp ứng yêu cầu cần đạt và biểu hiện cụ thể về các thành phần năng lực của từng môn học, hoạt động giáo dục theo chương trình giáo dục phổ thông cấp tiểu học.

Tương tác

1. Trả lời câu hỏi

Thày/cô hãy cho biết mục tiêu đánh giá dưới đây đã vi phạm những tiêu chí chất lượng nào?

Học sinh biết làm phép tính cộng.

vi phạm tiêu chí chú trọng nội dung

Tương tác

1. Trả lời câu hỏi

Mời quý thầy cô hãy đưa ít nhất 3 động từ cho mỗi cấp độ phức tạp trong bảng Khung nhận thức của Bloom dưới đây:

Nhận biết / Ghi nhớ Thông hiểu Vận dụng Phân tích Đánh giá Sáng tạo

Nhớ/ biết xác định mục tiêu gọi tên nhận biết trình bày, nhắc lại mô tả, liệt kê, làm theo

Ví dụ: vận dụng tính toán, chứng minh giải thích, xây dựng phân tích, so sánh bình luận cho ý kiến sáng tạo thiết lập xây dựng đề xuất tổng hợp

2. Trả lời câu hỏi

Thông tư 27/2020/TT-BGDĐT ngày 04 tháng 9 năm 2020 mô tả 3 mức độ thể hiện năng lực như sau:

– Mức 1 (Năng lực ở mức độ 1): Mức 1 được xác định là khả năng nhận biết, nhắc lại hoặc mô tả được nội dung đã học và áp dụng trực tiếp để giải quyết một số tình huống, vấn đề quen thuộc trong học tập.

– Mức 2 (Năng lực đạt mức độ 2): Mức 2 được xác định là khả năng nắm bắt được ý nghĩa của nội dung đã học để kết nối, sắp xếp nhằm giải quyết vấn đề có những nôi dung tương tự.

– Mức 3 (Năng lực đạt mức độ 3): Mức 3 là khả năng vận dụng các nội dung đã học để giải quyết một số vấn đề mới hoặc đưa ra những phản hồi hợp lý trong học tập và cuộc sống.

Theo thày cô, mức độ thể hiện năng lực được mô tả ở Thông tư 27 tương ứng với cấp độ yêu cầu tư duy nào trong Khung nhận thức của Bloom?

mức độ thể hiện năng lực được mô tả ở Thông tư 27 tương ứng với cấp độ yêu cầu tư duy trong Khung nhận thức của Bloom ;là nhớ biết hiểu vận dụng

3. Chọn đáp án đúng nhất

Thày/ cô hãy xác định mức độ thể hiện năng lực ở ví dụ của một mục tiêu đánh giá dưới đây:

Học sinh xác định được đặc tính thú ăn thịt của loài động vật không quen thuộc dựa trên thông tin được cung cấp trong bài tập.

Biết

Hiểu

Vận dụng

Phân tích

Tương tác

1. Trả lời câu hỏi

Video từ Module 2.0 của RGEP về các năng lực thành phần:

Mục 4, hoạt động 4.2: phân tích về các năng lực thành phần của phẩm chất “yêu nước yêu thiên nhiên”, và hướng dẫn viết các mô tả về biểu hiện hành vi của các phẩm chất thành phần này.

Phẩm chất yêu nước và chăm chỉ

Tương tác

1. Trả lời câu hỏi

“Theo quý thầy cô, giáo viên cần xây dựng bản ĐTKT trước khi thực hiện những hoạt động đánh giá nào dưới đây?

o Quan sát

o Vấn đáp

o Đánh giá qua hồ sơ học tập

o Đánh giá qua sản phẩm, hoạt động

o Bài kiểm tra viết dạng tự luận hạn chế

o Bài kiểm tra viết dạng tự luận mở rộng

o Bài kiểm tra viết dạng trắc nghiệm khách quan

Tương tác

1. Trả lời câu hỏi

Thầy/cô hãy chọn 3 bài tập/nhiệm vụ đánh giá mình đã biên soạn và phân tích các cấu phần theo hướng dẫn kể trên.

Nhiệm vụ 1: Thu thập thông tin về năng lực hiện có của học sinh

Nhiệm vụ : Đánh giá được năng lực chung của cả lớp

Nhiệm vụ 3: Đánh giá được hiệu quả giảng dạy

Tương tác

1. Trả lời câu hỏi

Trước hết, dựa trên kinh nghiệm giảng dạy và công tác của mình, thầy cô hãy gọi tên phương pháp đánh giá của các hoạt động được trình bày dưới đây.

Hoạt động 1: Đánh giá thường xuyên

Hoạt động 2: Đánh giá định kì

Hoạt động 3: Đánh giá tổng kết

Hoạt động 4: Đánh giá nghi thức

Hoạt động 5: Đánh giá không nghi thức

Tương tác

1. Trả lời câu hỏi

Thầy cô hãy điền vào chỗ trống với 1 đến 3 từ để định nghĩa về phương pháp vấn đáp giữa trên kinh nghiệm giảng dạy của mình.

Giáo viên trao đổi với …..(nội dung 1)…. thông qua …..(nội dung 2)…. để thu thập thông tin nhằm đưa ra những nhận xét, biện pháp giúp đỡ kịp thời.

1 học sinh

2 hệ thống câu hỏi

Tương tác

1. Trả lời câu hỏi

Mời thầy cô cùng thực hiện phần luyện tập về kỹ thuật của phương pháp vấn đáp.

Thầy cô đưa ra các câu hỏi gợi mở để giúp học sinh hoàn thành bài tập được giao.

Bài toán 1 (trang 166) SGK toán 3

Có 40 kg đường đựng đều trong 8 túi. Hỏi 15 kg đường đựng trong mấy túi như thế?

Giáo viên có thể hướng dẫn học sinh tìm hiểu nội dung bài và tìm cách giải nhờ một hệ thống câu hỏi sau:

Bài toán cho biết gì?

Bài toán hỏi gì?

Muốn biết 15kg đường đựng trong mấy túi như thế thì ta phải biết điều gì ? (HS biết được mỗi túi đựng bao nhiêu kg đường)

Bằng cách nào? (HS 40 : 8)

Tìm được số túi của 15kg đường ta làm cách nào? (HS lấy 15 chia cho số đường 1 túi vừa làm được)

Đây là dạng toán gì? (HS dạng toán rút về đơn vị)

Tương tác

1. Trả lời câu hỏi

Thầy cô hãy kể tên ít nhất 2 ưu điểm và 2 nhược điểm của phương pháp đánh giá này.

Ưu điểm

· Giúp giáo viên đánh giá được năng lực vận dụng của HS

· Đánh giá được kết quả giảng dạy

Nhược điểm

Đánh giá thụ động trên sản phẩm

Tương tác

1. Trả lời câu hỏi

Với kinh nghiệm và thực tế giảng dạy của mình, thầy cô hãy liệt kê tối thiếu 3 hình thức hoặc kỹ thuật kiểm tra viết mà thầy cô thường áp dụng trong lớp học của mình.

Khi giáo viên làm xong phần của mình và xem phản hồi của ít nhất 2 học viên khác, màn hình hiện lên: Cảm ơn thầy cô đã hoàn thành bài tập!

1. kiểm tra nhanh bằng cách cho HS viết từ phép tính trên bảng con

2. Kiểm tra bài làm trên vở của HS trong tiết chính tả

3. Kiểm tra định kì

Tương tác

1. Trả lời câu hỏi

Theo các thầy cô dạng thức này có những ưu điểm và nhược điểm gì?

Ưu điểm

Đánh giá được khả năng phân tích so sánh giải thích của HS qua các sản phẩm

Khuyết điểm

Đôi khi câu hỏi ngắn lại yêu cầu HS trả lời quá dài

Tương tác

1. Trả lời câu hỏi

Tiếp theo, với từng ví dụ dưới đây, mời thầy cô gọi tên dạng thức trắc nghiệm khách quan phù hợp.

Trắc nghiệm lựa chọn

Trắc nghiệm ghép đôi

Trắc nghiệm điền khuyết

Tương tác

1. Chọn đáp án đúng nhất

Có mấy phương pháp đánh giá được đề cập trong phần này?

3

4

5

2. Trả lời câu hỏi

3 công cụ để thu thập thông tin trong phương pháp quan sát là gì?

Điều tra truy vấn đàm thoại

3. Trả lời câu hỏi

Hai hình thức đánh giá chính trong phương pháp kiểm tra viết là gì?

Đánh giá bằng nhận xét và đánh giá bằng điểm số

4. Chọn cặp tương ứng bằng cách click ô bên trái và sau đó ô bên phải tương ứng

Nối mô tả các dạng thức kiểm tra với mô tả đúng

Câu hỏi tự luận hạn chế: Là dạng câu hỏi học sinh có xác suất dự đoán câu trả lời cao với tỉ lệ 50-50

Câu hỏi tự luận mở rộng: Là dạng câu hỏi mà số lượng đáp án nhiều hơn số lượng câu dẫn.

Câu hỏi đúng sai: Là dạng câu hỏi mà số lượng từ cho sẵn nhiều hơn số lượng từ cần điền.

Câu hỏi ghép đôi: Là dạng câu hỏi giới hạn học sinh trả lời trong một từ/cụm từ/câu văn.

Câu hỏi trắc nghiệm nhiều lựa chọn: Là dạng câu hỏi có câu dẫn, phương án đúng và các phương án gây nhiễu.

5. Trả lời câu hỏi

Thầy/cô hãy trình bày điều mình tâm đắc nhất trong phần này trong khoảng 100 từ.

Trong phần học này giúp bản thân hiểu biết thêm về cách hình thức và phương pháp kiểm tra đánh giá. Biết được ưu điểm, khuyết điểm của từng hình thức để tôi có thể vận dụng tốt hơn trong quá trình kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học sinh

Tương tác

1. Trả lời câu hỏi

Thầy cô hãy viết trong khoảng 100 từ thể hiện quan điểm của mình về tình huống sau:

Trong một lần kiểm tra định kì học kì II, ở một môn học, một giáo viên cho học sinh ôn tập bằng cách để các em học thuộc lòng 10 câu hỏi với 10 câu trả lời được cung cấp sẵn. 10 câu hỏi này bao quát được một số nội dung trọng tâm của môn học. Đề kiểm tra gồm ba câu hỏi tương tự với ba câu hỏi trong 10 câu đã được ôn tập. Kết quả kiểm tra của học sinh rất cao. Như vậy, nếu dựa vào kết quả kiểm tra này để đánh giá khả năng học tập của học sinh thì sẽ dẫn tới những hệ quả gì? Cách thức đánh giá học sinh này có vi phạm nguyên tắc nào trong 6 nguyên tắc kể trên ko? Nếu có, đó là nguyên tắc gì và vì sao?

(Sử dụng ví dụ minh họa trong giáo trình Đánh giá kết quả học tập ở bậc tiểu học, 2008, Vũ Thị Phương Anh & Hoàng Thị Tuyết)

Nếu dựa vào kết quả này để đánh giá khả năng học tập của học sinh thì không chính xác vì nó không đánh giá được chính xác khả năng thực tế về kết quả học tập của học sinh

2. Trả lời câu hỏi

Theo thầy cô, những điều người giáo viên cần có và cần làm để đảm bảo các nguyên tắc kể trên trong kiểm tra đánh giá là gì?

Người giáo viên cần phải tạo mọi điều kiện để phát huy tính tích cực của học sinh có như vậy khi tổ chức kiểm tra đánh giá sẽ mang tính thực tế và khách quan hơn

Tương tác

1. Trả lời câu hỏi

Mời thầy cô đọc các câu hỏi trắc nghiệm dưới đây và cho biết những câu hỏi này vi phạm nguyên tắc nào về viết câu hỏi trắc nghiệm nhiều lựa chọn. Một câu có thể vi phạm một hoặc nhiều lỗi. Từ đó thầy cô đề xuất cách chỉnh sửa câu hỏi:

Câu 1: Đối tượng tự nhiên là các đối tượng thuộc về hoặc có tính chất của tự nhiên, không phải do có con người mới có, không phải do con người tác động hoặc can thiệp vào. Hãy chỉ ra đâu không phải là đối tượng tự nhiên trong các đáp án sau:

A. Rừng nguyên sinh

B. Sông suối

C. Mặt trăng

D. Đập thủy điện

Câu 2: Mắt ta nhìn thấy vật khi nào? Khoanh tròn trước ý em cho là đúng

A. Khi vật phát ra ánh sáng.

B. Khi mắt ta phát ra ánh sáng chiếu vào vật.

C. Khi có ánh sáng đi thẳng từ vật đến lọt vào mắt ta.

D. Khi vật được chiếu sáng.

Câu 3: Sau khi tập trung chuyền bóng trong giờ học Thể dục, bạn Minh ra vòi rửa và rửa tay sạch sẽ bằng xà phòng, theo em việc làm đó có tác dụng gì? Em hãy khoanh tròn 1 phương án em cho là đúng vào chữ cái đầu dòng:

A. Tránh được các bệnh tật về Chân – Tay – Miệng

B. Ngủ ngon

C. Giữ gìn vệ sinh cá nhân

D. Ăn khỏe

Câu 5: Trên đường đi học về, em gặp một vũng nước trước mặt, em sẽ làm gì? Em hãy khoanh tròn vào 1 phương án em cho là đúng vào chữ cái đầu dòng:

A. Cứ thế đi thẳng dẫm vào vũng nước

B. Nhảy qua vũng nước

C. Đi vòng tránh vũng nước

D. Quay lại không đi nữa

Câu 1 đề xuất đáp án: Nội dung câu hỏi quá dài

Câu 2 đề xuất đáp án: Các câu trả lời có sự tương đồng nhau HS khó lựa chọn câu đúng

Câu 3 đề xuất đáp án: Các câu trả lời độ dài các câu không tương ứng nhau về số tiếng

Câu 4 đề xuất đáp án: Không có nội dung câu số 4 cần ghi theo thứ tự

Câu 5 đề xuất đáp án: Các câu hỏi có thể được lựa chọn là đáp án đúng

Tương tác

1. Trả lời câu hỏi

Thầy cô hãy đọc phiếu quan sát để đánh giá kĩ năng viết đoạn văn tả đồ vật của một học sinh lớp 3 dưới đây và trả lời câu hỏi kèm theo.

Phiếu quan sát này thể hiện hệ quy chiếu với chuẩn kiến thức kĩ năng cần đạt được của học sinh

Tương tác

1. Trả lời câu hỏi

Thầy cô đọc phiếu điểm cho bài kiểm tra về năng lực đọc nhạc và hát bài Chú ếch con dưới đây. Theo các thầy cô, hệ giá trị gán cho các mức điểm là gì trong các phần được ghi trong phiếu điểm? Gán hệ giá trị như vậy có giúp việc cho điểm thống nhất và dễ dàng hơn không?

Hệ giá trị gán cho các mức điểm là yêu cầu cần đạt của môn học. việc đó giúp GV dễ dàng và thống nhất trong phần cho điểm

Tương tác

1. Trả lời câu hỏi

Theo các quan điểm của các thầy cô, việc đưa các yếu tố như sự nỗ lực thành tiêu chí đánh giá có tác dụng và bất cập gì trong công tác kiểm tra đánh giá?

Việc đưa các yếu tố như sự nỗ lực thành tiêu chí đánh giá về có tác dụng bất cập là mỗi giáo viên có nhìn nhận về sự nỗ lực khác nhau. Vì vậy mà nhận định của mỗi GV cũng khác nhau

Tương tác

1. Trả lời câu hỏi

Nhận định cuối cùng trong bài tập này đặt ra cho chúng ra một vấn đề cần suy ngẫm, đó là chúng ta có thể làm gì để đảm bảo việc cho điểm được thống nhất và công bằng cho học sinh ở các lần chấm khác nhau và giữa các giáo viên khác nhau.

Thầy cô hãy cho biết ý kiến cá nhân về vấn đề này.

Nhận định cuối cùng trong bài tập này đặt ra cho chúng ta một vấn đề cần suy ngẫm đó là chúng ta đảm bảo việc cho điểm được thống nhất và công bằng cho học sinh ở các lần chấm khác nhau và giữa các giáo viên chấm 1 giáo viên chấm 2

Tương tác

1. Trả lời câu hỏi

Thầy cô hãy đọc các phiếu báo kết quả học tập cho phụ huynh dưới đây và nêu nhận xét của mình về các phiếu báo kết quả đó.

Phiếu số 1 nội dung nhận xét kết quả học tập của HS chưa cụ thể

Phiếu số 2 báo cáo kết quả học tập của HS chưa phù hợp vì đánh giá học sinh không thể lấy kết quả là điểm trung bình cộng ở các lần kiểm tra mà đánh giá học sinh

Phiếu số 3 thiếu phần đánh giá chung kết quả học tập của HS ở cuối HKI

Uu diem va nhuoc diem cua cac hinh thuc cham diem modun 3 eae0d2b38c84c8c0f4f8206e908aba1c
Làm quen Nguyễn Thị Xuân Liễu

Nguyễn Thị Xuân Liễu chào mừng bạn đến website Tài liệu giáo viên tiểu học.

Kết nối liên hệ với tôi @ Gmail | Facebook | YouTube

Tags: ĐÁP ÁN TẬP HUẤN

Bài viết được chia sẻ bởi kinhnghiem.com

Leave a Reply

Your email address will not be published.