Unit 6 Listen lớp 8

Nghe.

Hoàn thành các từ còn thiếu.

(Điền thông tin còn thiếu vào chỗ trống.)

Bấm vào đây để nghe:

Children of Our Earth (1) _____

Hãy hát cho (2) ______,

Hãy hát cho (3) ______.

Hãy hát cho (4) ______ giữa (5) ______ và (6) _____

Trẻ em (7) ______ đất của chúng tôi, đoàn kết.

Trẻ em (8) _______ nắm tay nhau.

Cho phép (9) _______ tình yêu của chúng tôi từ (10) _______ đến nơi.

Hãy hét lên (11) ______ to lên,

Hãy làm cho (12) ______,

Ôi, bọn trẻ (13) ________, nắm tay nhau đi.

Hướng dẫn giải pháp:

Những đứa trẻ trên Trái đất của chúng ta (1) Tự kỷ ám thị.

Hãy hát cho (2) Xin chào.

Hãy hát cho (3) thực sự.

Hãy hát cho (4) giữa tình yêu (5) Bắc và (6) Phía nam.

Này các em (7) Từ Đoàn kết đất đai của chúng ta.

Trẻ em (8) Chủ nghĩa toàn cầu tay trong tay.

Cho phép (9) buổi bieu diễn tình yêu của chúng ta (10) nơi Nói cách khác,

hãy hét lên (11) Ngoài Nói to lên,

hãy làm (12) Cương cứng

Ôi lũ trẻ (13) Chủ nghĩa toàn cầu,tay trong tay.

Người dịch:

Thiếu nhi nước ta đoàn kết.

Hát cho hòa bình.

Giàu vì những gì đúng đắn.

Hãy hát cho tình yêu Bắc Nam.

Hỡi những người con của đất nước chúng ta hãy đoàn kết lại.

Trẻ em trên toàn thế giới, chúng ta hãy nắm tay nhau.

Hãy thể hiện tình yêu của chúng ta từ nơi này đến nơi khác,

hát to lên,

Hãy thử

Ôi, trẻ em của thế giới, chúng ta hãy nắm tay nhau.

Loigiaihay.com

Bài viết được chia sẻ bởi kinhnghiem.com

Leave a Reply

Your email address will not be published.