Tự trong phong trào cách mạng 1930 1931 ở Việt Nam đã hình thành

(TGAG) Cách đây 90 năm, với khí thế tiến công thần tốc, nhân dân ta đã tạo nên một đỉnh cao cách mạng vô cùng hùng hậu – đỉnh cao cách mạng 1930 – 1931 với đỉnh cao Xô Viết Nghệ – Tĩnh.

Tu trong phong trao cach mang 1930 1931 o viet nam da hinh thanh 65395f739a4c6a830ca1723ad36f6270

Xô Viết Nghệ Tĩnh – Đỉnh cao của phong trào cách mạng 30-31.

Ngày 3/2/1930, Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời đã lãnh đạo ngay nhân dân ta vùng lên khởi nghĩa chống thực dân xâm lược và phong kiến ​​chư hầu. Cao trào cách mạng đã xảy ra ở 25 tỉnh, thành phố trong cả nước, đặc biệt mạnh mẽ kể từ ngày Quốc tế Công nhân 1/5/1930.

Ở Ngẫm Tình, phong trào đấu tranh nổ ra vào sáng ngày 1-5-1930 với sự tham gia của công nhân khu công nghiệp Vinh-Bến Thủy và nông dân các vùng lân cận đòi tăng lương, giảm giờ làm, nghỉ hưu, giảm thu nhập. Thuế. Chống khủng bố, ủng hộ cuộc đấu tranh của công nhân nhà máy dệt Nam Định, ủng hộ Liên Xô. Từ tháng 5 đến tháng 8 năm 1930, trên địa bàn Nghệ – Tĩnh đã xảy ra 97 cuộc bãi công, biểu tình của công nhân và nông dân.

Ngày 1-8-1930, công nhân khu công nghiệp Vinh – Bến Thủy bãi công, mở ra thời kỳ mới, thời kỳ đấu tranh quyết liệt đã đến. Hòa chung với phong trào đấu tranh lao động sản xuất, nông dân Nghi – Tĩnh đã tổ chức nhiều cuộc biểu tình vũ trang tự vệ ở các khu phố Kan Lok (4/8), Nam Đàn (6/8 và 6/8). 30/8), Thành Chông (12/8), Nghi Lộc (29/8) và lan ra hầu hết các khu vực trên địa bàn 2 tỉnh.

Tuy nhiên, phong trào đã không đạt đến đỉnh điểm cho đến tháng Chín. Ngày 1 tháng 9, 20.000 nông dân biểu tình ở Thành Chung đòi bãi bỏ thuế má, thả tù chính trị. Lính Pháp nổ súng, nhưng những người biểu tình vẫn tiếp tục tiến vào khu phố, đập phá nhà tù, thả tù nhân, đốt hồ sơ sổ sách và quản lý khu.

Trước sự tấn công dữ dội của người dân, các quan án địa phương đã phải bỏ chạy. Hầu hết các làng ở huyện Thành Chông đều rơi vào tình trạng không có chính quyền quản lý. Người dân khu đô thị Võ Liệt tự động tổ chức và quản lý công việc trong khu đô thị.

Ngày 5 tháng 9, nông dân huyện Anh Sơn biểu tình ủng hộ nhân dân huyện Thành Chung với các khẩu hiệu “Bỏ thuế thân”, “đòi lại ruộng đất”, “Thả tù chính trị”. Sau đó, trong vòng hai ngày (5 tháng 9 và 7 tháng 9), nông dân ở các tỉnh Dìn Châu và Kan Lộc đã đốt nhà tù. Từ ngày 8-9 đến 11-9, tinh thần đấu tranh càng sục sôi khi hàng vạn nông dân các xã Nam Đàn, Tân Chông, Dìn Châu, Cần Lok,… nổi dậy.

Phong trào được đẩy lên đỉnh cao là cuộc đấu tranh của 8000 nông dân huyện Hồng Nguyên vào ngày 12 tháng 9 với những khẩu hiệu “Đả đảo đế quốc, lật đổ phong kiến”. Người biểu tình xếp thành hàng dài hướng về thành phố Vinh. Thực dân Pháp cho phép máy bay ném bom nổ súng vào đoàn biểu tình, làm 217 người chết, 125 người bị thương, và thiêu rụi 177 mái nhà. Các làng Lok Chau và Lok Hai bị thiêu rụi hoàn toàn. Nhưng điều này không ngăn được cuộc đấu tranh của nông dân mà ngược lại càng làm cho cuộc đấu tranh sôi sục hơn, khiến cho chính quyền thực dân rất lo sợ.

Trước sự sụp đổ của chính quyền thực dân, phong kiến ​​ở Nghệ-Tĩnh, các chi hội, tổ chức Nông hội đỏ điều hành mọi hoạt động ở làng xã. Những người cách mạng đã thành lập chính quyền Xô Viết – chính quyền Xô Viết đầu tiên ở Việt Nam (chính quyền cách mạng thời kỳ đầu do giai cấp công nhân lãnh đạo).

Chính phủ mới ban hành nhiều chính sách mới về chính trị, kinh tế và văn hóa. Về mặt chính trị, nhân dân có quyền hội họp, bàn bạc và tự do làm việc trong các tổ chức quần chúng như nông hội, công đoàn, đoàn thanh niên cộng sản, v.v. Về kinh tế, người dân có quyền được chia ruộng và bãi bỏ thuế • Giảm địa tô và xóa nợ cho người nghèo một cách phi lý và bất công. Về văn hóa, chính quyền cách mạng tổ chức đời sống mới, mở lớp dạy chữ Quốc ngữ, bài trừ các tệ nạn, hủ tục lạc hậu, xây dựng tinh thần đoàn kết, tương trợ.

Phong trào Xô Viết Nghệ Tĩnh là một sự kiện lịch sử quan trọng trong lịch sử cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng. Tuy chỉ mới tồn tại được 7 tháng và còn sơ khai nhưng đã để lại dấu ấn tốt đẹp về nhà nước công nông đầu tiên, vượt trội trong tiền lệ lịch sử, vươn lên khát vọng độc lập, tự do. .

Thành tựu to lớn nhất của phong trào cách mạng 1930-1931 và của Liên Xô là sự khẳng định thiết thực về quyền lãnh đạo và năng lực lãnh đạo cách mạng của giai cấp công nhân thông qua Đảng lãnh đạo là Công đoàn. Liên kết với các tầng lớp nhân dân có khả năng đánh đổ ách thống trị của đế quốc, phong kiến ​​và chư hầu, giải phóng dân tộc, đem lại tự do, hạnh phúc cho nhân dân.

Đây là cuộc diễn tập công khai đầu tiên của cách mạng Việt Nam do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo, không chỉ đặt ra vấn đề liên minh công nhân, nông dân, mà còn nhấn mạnh vai trò lãnh đạo của Đảng, vấn đề đấu tranh chính trị kết hợp với đấu tranh vũ trang từng bước tạo nên uy thế và sức mạnh cho dân tộc ta đi đến thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám năm 1945.

Tu trong phong trao cach mang 1930 1931 o viet

Từ phong trào này, lần đầu tiên công nhân và nông dân đoàn kết đấu tranh dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản. Các chính quyền cách mạng ra đời ở một số vùng nông thôn. Để ghi nhận ý nghĩa lịch sử to lớn của cao trào cách mạng 1930-1931, Hồ Chí Minh viết: “Mặc dù Đế quốc Pháp đã dập tắt phong trào đó trong biển máu, nhưng Xô viết Inghi Tinh đã thể hiện tinh thần quyết chiến và năng lực cách mạng của nhân dân lao động Việt Nam Tuy thất bại nhưng phong trào đã tạo thành lực lượng cho thắng lợi của Cách mạng tháng Tám sau này.

Thời hoàng kim 1930-1931 mà đỉnh cao là Xô Viết Nghệ Tĩnh đã để lại bài học lớn về sức lôi cuốn, tập hợp đông đảo các tầng lớp nhân dân vào Đảng ta thông qua đường lối, chính trị và khẩu hiệu đấu tranh. Để thỏa mãn những khát vọng cháy bỏng của con người. Từ đó rút ra kinh nghiệm lịch sử quý báu là khi người lao động cảm nhận được lợi ích của mình trong chủ trương, chính sách, hành động do giai cấp lãnh đạo quy định thì họ sẽ tích cực, tự giác tham gia.

Và chính đảng ta ngay từ đầu đã giúp nhân dân cảm nhận được quyền lợi cơ bản và cấp thiết của mình thông qua những chủ trương, khẩu hiệu đúng đắn giành độc lập thoát khỏi ách nô lệ, giành được ruộng đất, công xưởng. Về tay công nhân và nông dân thực hiện cơ bản đầu tiên của chế độ dân chủ. và quyền con người …; Do đó khơi dậy và củng cố khí thế cách mạng trong quần chúng.

Ngày nay, đối với công cuộc đổi mới toàn diện đất nước, thực hiện chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, việc hoàn thiện chủ trương, đường lối, chính sách, cơ chế phù hợp với xu thế phát triển của thời đại. Những nguyện vọng thiết thực, chính đáng tạo thành động lực và sức mạnh tổng hợp của sự nghiệp đổi mới là nhiệm vụ cấp bách và to lớn của Đảng ta, của đất nước ta.

Đã 90 năm trôi qua, nhưng khí thế hào hùng của Xô Viết Nghệ – Tĩnh của những năm 1930 vẫn còn cháy bỏng trong mỗi người Việt Nam yêu nước. Tinh thần Xô Viết Nghị-Tĩnh không chỉ đồng hành cùng nhân dân ta vượt qua muôn vàn khó khăn, thử thách giành những thắng lợi vẻ vang trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc mà còn tiếp tục chiến thắng trong sự nghiệp độc lập dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay. Tổ quốc. Ngày nay, tinh thần Xô Viết Nghệ – Tĩnh luôn đồng hành cùng nhân dân ta vượt qua khó khăn, thử thách để xây dựng một nước Việt Nam “đàng hoàng, giàu đẹp” như lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Bảo vệ (nhân tạo)

Bài viết được chia sẻ bởi kinhnghiem.com

Leave a Reply

Your email address will not be published.