Trung hop 56 lit propilen neu hieu suat 80 khoi luong polime thu duoc la

Trùng hợp 5,6 lít propilen nếu hiệu suất 80% khối lượng polime thu được là

Mô đun 2: Bài tập về phản ứng trùng hợp của anken và dung dịch – Hóa học lớp 11

Phương pháp lý thuyết và giải pháp

Ở nhiệt độ cao, áp suất cao và xúc tác thích hợp, các phân tử anken có thể kết hợp với nhau tạo thành những phân tử có mạch rất dài và khối lượng phân tử lớn.

Ví dụ:

nCH2 = CH2 → peroxit 100−300oC −CH2 − CH2 n

Polyetylen (PE)

chú ý:

Phản ứng trùng hợp là phản ứng trùng hợp.

Chất đầu tiên tham gia phản ứng trùng hợp được gọi là monome.

Sản phẩm được gọi là polyme.

Phần trong ngoặc được gọi là liên kết polyme.

+ n là hệ số trùng hợp, thường là giá trị trung bình.

Phương pháp: Áp dụng Luật Bảo tồn Phổ quát

monome → xt, to, p polyme + monome dư

⇒ mmonomer = mpolymer + mmonomer còn lại

– Nếu đề bài yêu cầu tính hệ số trùng hợp (n)

Ta có: n = MpolymerM1mat xich

B. Ví dụ về báo ảnh

Ví dụ 1: Trùng hợp 5,6 lít C2H4 (dktc), nếu hiệu suất phản ứng là 90% thì khối lượng polime thu được là

A 4,3 gam.

Với 7,3 gam.

C – 5,3 gam.

6,3 gam.

hướng dẫn giải pháp

nC2H4 = 5.622,4 = 0,25 mol → mC2H4 = 0,25.28 = 7,0 gam

Bảo toàn khối lượng chứa: mPolime = m phản ứng của etilen

H = 90% → mpolyme = 7,0,9 = 6,3 (g)

câu trả lời dễ dàng

Ví dụ 2: Khối lượng phân tử của một phân tử polyetylen là 840.000 đơn vị. Hệ số trùng hợp của phân tử này là

một. 3000.

B 28000.

c 25000.

30000 d.

hướng dẫn giải pháp

M – CH2 – CH2 – n = 28n = 840000 → n = 30000

câu trả lời dễ dàng

Ví dụ 3: Trùng hợp 60 kg propylen thu được m kg polime biết H = 70%. giá trị m là

một. 42,0 kg.

29,4 kg.

C 84,0 kg.

60,0 kg.

hướng dẫn giải pháp

nCH2 = CH – CH3 → xt, to, p −CH2 – CH – n CH3

Về mặt lý thuyết: mpolymer = mpropilene = 60 kg

Polyme thực tế = 60,70100 = 42 kg

Câu trả lời là

Bài tập tự luyện tập

Câu hỏi 1: Trùng hợp but-2-en, sản phẩm thu được có cấu tạo như sau:

một. [-CH2-CH2-CH2-CH2-]N.

B. [-CH(CH3)-CH(CH3)-]N.

c. [-CH(CH3)=CH(CH3)-]N.

Tiến sĩ .. [-CH2-CH(C2H5)-]N.

hướng dẫn giải pháp

Phương trình trùng hợp but-2-en:

nCH3 – CH = CH – CH3 → −CHCH3 – CHCH3 – n

câu trả lời là không

Câu 2: Trùng hợp etilen, sản phẩm thu được có cấu tạo như sau:

a (-CH2 = CH2-) n.

b (-CH2-CH2-) n.

C (-CH = CH-) n.

d (-CH3-CH3-) n.

câu trả lời là không

Câu hỏi 3: Khối lượng phân tử của một phân tử polyetylen là 56000 ° C. Hệ số trùng hợp của phân tử pôlôni là:

A 20000

b 2000

c 1500

15000 dinar

hướng dẫn giải pháp

Ta có: M – CH2 – CH2n = 56000 → n = 5600028 = 2000

câu trả lời là không

Câu 4: Khối lượng monome (dktc) cần dùng để sản xuất 70 tấn pôlôni (H = 80%) là

70000 m 3

B: 44800 m3.

C – 67200 m3.

56000 m3.

hướng dẫn giải pháp

nCH2 = CH2 → xt, t, p −CH2 – CH2 – n

mPE = 70 tấn → mmonomer lý thuyết = 70 tấn

Thực tế mmonome = 70.10080 = 87,5 tấn = 87,5106 gam

→ nC2H4 = 3,125.106 mol → V = 3,125.106.22,4 = 70.106 lít = 70000 m3

Câu trả lời là

Câu hỏi thứ năm: Từ 4 tấn C2H4 chứa 30% tạp chất có thể điều chế được bao nhiêu tấn polietylen? (Biết rằng hiệu suất phản ứng là 90%)

A 2,55

b 2,8

C 2,52

3,6 ngày

hướng dẫn giải pháp

nCH2 = CH2 → xt, t, p −CH2 – CH2 – n.

mPE = 4,0.7.0,9 = 2,52 tấn

Câu trả lời là c

Câu hỏi 6: Cho sản phẩm sau phản ứng trùng hợp 1 mol etilen ở điều kiện thích hợp tác dụng vừa đủ 16g brom. Sản phẩm của phản ứng trùng hợp và khối lượng của pôlôni thu được là bao nhiêu?

a 80%; 22,4 gam

90%; 25,2 g

20%; 25,2 g

10%; 28 gam

hướng dẫn giải pháp

Số mol etilen dư: nitylen còn lại = nBr2 = 0,1 mol

⇒ p = 1−0.11.100% = 90%

mPE = 1,28 – 0,1,28 = 25,2 (g)

câu trả lời là không

Câu 7: Polypropylene (PP) được sản xuất bằng cách trùng hợp propylene. Nếu đốt cháy hết 1 mol pôlôni thì thu được 13.200 gam khí cacbonic. hệ số trùng hợp n là

A 100.

B 200.

C 50.

D 300.

hướng dẫn giải pháp

PP có công thức là (C3H6) n

Khi đốt cháy 1 mol PP thì sinh ra 3n mol CO2 → 3n = 300 → n = 100

Câu trả lời là

Câu 8: Phân tử khối trung bình của cao su thiên nhiên là 104720. Số liên kết gần đúng của loại cao su trên là

A 1450.

B 1540.

c 1054.

Đ 1405.

hướng dẫn giải pháp

Cao su thiên nhiên là một polime isopren → có công thức là:

[−CH2−C(CH3)=CH−CH2−]n hoặc (C5H8) n

m = 68 n = 104720 n = 1540

câu trả lời là không

Câu 9: Polime X đã được xác định có phân tử khối là 39062,5 đvC với hệ số trùng hợp là 625. Polime X là gì?

một. Poly (vinyl clorua) (PVC).

B. Polypropylene (PP).

C- Polyetylen (PE).

Polystyrene (PS).

hướng dẫn giải pháp

Một loại polime có chuỗi Mmate = 39063,5625 = 62,5 ⇒ chứa nguyên tố clo.

Gọi công thức X là CxHyCl 12x + y = 62,5 – 35,5 = 27

⇒ X có công thức C2H3Cl⇔CH2 = CHCl

Câu trả lời là

Câu 10: Trùng hợp 5,6 lít C2H4 (dktc), nếu hiệu suất phản ứng là 90% thì khối lượng polime thu được là:

A 4,3 gam.

Với 5,3 gam.

C 7,3 gam.

6,3 gam.

hướng dẫn giải pháp

nC2H4 = 5.622,4 = 0,25 mol C2H4 pu = 0,25.0,9 = 0,225 mol → polime = mC2H4pu = 0,225.28 = 6,3 g

câu trả lời dễ dàng

Xem thêm các dạng bài tập Hóa học lớp 11 có đáp án và lời giải chi tiết khác:

Mô hình 3: Bài tập về phản ứng oxi hóa và cách giải của anken

Bài tập cơ bản về gậy và cách giải

Trắc nghiệm lý thuyết Hóa học 11 chương 7 hiđrocacbon thơm

Trọng tâm các bài tập về hiđrocacbon thơm và cách giải

Mô hình 1: Bài tập về phản ứng thế, phản ứng cộng của hiđrocacbon thơm và cách giải

Với phương pháp giải bài tập về phản ứng trùng hợp hay và chi tiết Hóa học lớp 12 bao gồm đầy đủ phương pháp giải, ví dụ minh họa và bài tập trắc nghiệm có lời giải chi tiết giúp các em học sinh ôn tập và học cách làm. Dạng bài tập trong đề mẫu là từ sự trùng hợp ngẫu nhiên giúp các bạn đạt điểm cao trong kì thi học sinh giỏi môn hóa lớp 12.

Trung hop 56 lit propilen neu hieu suat 80 khoi luong polime thu duoc la

* Phương pháp giải

Tỷ lệ trọng lượng: Monomer

Trung hop 56 lit propilen neu hieu suat 80 khoi luong polime thu duoc la ahr0chm6ly9oyxlsyw1kby5jb20vli4vag9hlwhvyy1sb3atmtivaw1hz2vzl2rhbmctymfplxrhcc12zs1jywmtbg9has1jyw8tc3utcxvhbi10cm9uzy10ahvvbmctz2fwltezllborw==

Polime (cao su, nhựa, thủy tinh, tơ tằm, chất dẻo …) + monome dư ⇒ mmonome = mpolyme + monome còn lại

Ví dụ 1. Polime X đã được xác định có phân tử khối là 39026,5 dBCO với hệ số trùng hợp là 625. Polime X là gì?

hướng dẫn giải pháp

Polyme chứa Mlink =

Trung hop 56 lit propilen neu hieu suat 80 khoi luong polime thu duoc la ahr0chm6ly9oyxlsyw1kby5jb20vli4vag9hlwhvyy1sb3atmtivaw1hz2vzl2jhas10yxatdmutcghhbi11bmctdhj1bmctag9wlteuue5h

= 62,5 ⇒ dấu nguyên tố clo.

Gọi công thức X là CxHyCl 12x + y = 27

⇒ X có công thức là C2H3Cl ⇔ CH2 = CHCl

Ví dụ 2. Tiến hành trùng hợp 1 mol etilen trong điều kiện thích hợp thu được sản phẩm sau phản ứng trùng hợp với dung dịch brom dư thì có 36 gam Br2 đã phản ứng. Phản ứng trùng hợp và khối lượng PE thu được là:

hướng dẫn giải pháp

nBr2 = nitylen dư = 0,225 mol

⇒ h% = 1 – 0,225 = 77,5%

⇒ mPE = trùng hợp metylen = 21,7 g

Ví dụ 3. Khi đồng trùng hợp buta-1,3-đien và acrilonitrin có xúc tác Na, thu được cao su Buna-N chứa 10,44% nitơ theo khối lượng. Tỉ lệ số mol của buta-1,3-đien và acrilonitrin trong loại cao su trên là:

hướng dẫn giải pháp

Gọi số mol buta-1,3-đien và acrilonitrin là x, y mol. , Dài

Có xC4H6 + yC3H3N → (C4H6) x (C3H3N) y

% N =

Trung hop 56 lit propilen neu hieu suat 80 khoi luong polime thu duoc la ahr0chm6ly9oyxlsyw1kby5jb20vli4vag9hlwhvyy1sb3atmtivaw1hz2vzl2jhas10yxatdmutcghhbi11bmctdhj1bmctag9wltiuue5h

= 0,1044

→ x: y = 3: 2

Bài 1: Thực hiện phản ứng trùng hợp 26 gam styren, sau phản ứng với 500 ml dung dịch Br2 0,15M, thêm vào dung dịch KI dư thu được 3,175 gam iot. Khối lượng của polime tạo ra là:

A 12,5. B 24. C 16. D 19,5.

câu trả lời:

Trả lời: dễ dàng

có nStiren = 0,25 mol; nBr2 = 0,075 mol; nI2 = 0,0125

Stiren + Br2 → Stiren-BR2 (1)

Br2 + 2KI → 2KBr + I2 (2)

⇒ nBr2 dư = nI2 = 0,0125 mol

⇒nBr2 (1) = nStiren dư = 0,0625 mol

⇒ polyme = mStiren ban đầu – mStiren còn lại = 19,5 g

Bài 2: Khi đồng trùng hợp buta-1,3-đien và acrilonitrin thu được cao su Buna-N chứa 8,69% nitơ. Tính tỉ lệ số mol buta-1,3-đien và acrolonitrin trong cao su

A 1: 2 B 1: 1 C 2: 1 D 3: 1

câu trả lời:

Câu trả lời:

Cao su buna-S có dạng (C4H6) x. (C8H8) y.

⇒% N = = 0,0869

⇒ x: y = 2: 1

Bài 3: Trùng hợp 5,6 lít (dktc) propylen, nếu hiệu suất là 80% thì khối lượng polime thu được là:

A 10,5 gam B 8,4 gam C 7,4 gam D 9,5 gam

câu trả lời:

Trả lời: loại bỏ

khối polyme:

Trung hop 56 lit propilen neu hieu suat 80 khoi luong polime thu duoc la ahr0chm6ly9oyxlsyw1kby5jb20vli4vag9hlwhvyy1sb3atmtivaw1hz2vzl2jhas10yxatdmutcghhbi11bmctdhj1bmctag9wltmuue5h

. 80%. 42 = 8,4 gam

Bài 4: Người ta trùng hợp 0,1 mol vinyl clorua với hiệu suất 90% thì số gam PVC thu được là:

A 7520. B 5625. C 6250. D 6944.

câu trả lời:

Trả lời: loại bỏ

CH2 = CHCl → [CH2–CHCl]N

Khối lượng PVC thu được là 62,5. 0,1 .90% = 5,625 gam

Bài 5: Từ 4 tấn C2H4 chứa 30% tạp chất có thể điều chế được bao nhiêu tấn polietylen? (Biết rằng hiệu suất phản ứng là 90%)

A 2,55 B 2,8 C 2,52 D 3,6

câu trả lời:

Câu trả lời:

nCH2 = CH2

Trung hop 56 lit propilen neu hieu suat 80 khoi luong polime thu duoc la ahr0chm6ly9oyxlsyw1kby5jb20vli4vag9hlwhvyy1sb3atmtivaw1hz2vzl3h1yy10ywmtbmhpzxqtzg8uue5h

(-CH2-CH2-) n.

mPE = 4. 0,7. 0,9 = 2,52 tấn

Bài 6: 5,2 g styren đã trùng hợp một phần vừa đủ với 0,0125 mol brom. Phần trăm của styren không trùng hợp trong 5,2 g là bao nhiêu:

A 25% B 50% C 52% D 75%

câu trả lời:

Câu trả lời:

Nystyrene không trùng hợp = 0,0125 mol

M = 0,0125.104 = 1,3 gam

⇒% msteren không được trùng hợp =

Trung hop 56 lit propilen neu hieu suat 80 khoi luong polime thu duoc la ahr0chm6ly9oyxlsyw1kby5jb20vli4vag9hlwhvyy1sb3atmtivaw1hz2vzl2jhas10yxatdmutcghhbi11bmctdhj1bmctag9wltquue5h

= 25%

Bài 7: Tiến hành trùng hợp 10,4g styren thu được hỗn hợp X gồm polime và styren (dư). Cho X phản ứng với 200 mL dung dịch Br2 0,15M, sau đó thêm KI dư vào thấy xuất hiện 1,27 g iot. Hiệu suất trùng hợp của styren là:

A 60%. b 75%. c 80%. D 83,33%.

câu trả lời:

Trả lời: loại bỏ

nI2 =

Trung hop 56 lit propilen neu hieu suat 80 khoi luong polime thu duoc la ahr0chm6ly9oyxlsyw1kby5jb20vli4vag9hlwhvyy1sb3atmtivaw1hz2vzl2jhas10yxatdmutcghhbi11bmctdhj1bmctag9wltuuue5h

= 0,005 mol Nystyren dư = 0,03 – 0,005 = 0,025 mol

⇒nstiren pu = 0,1 – 0,025 = 0,075 mol H = 75%.

Bài 8: Polypropylene (PP) được sản xuất bằng cách trùng hợp propylene. Nếu đốt cháy hết 1 mol pôlôni thì thu được 13.200 gam khí cacbonic. Hệ số trùng hợp n là:

A 120 B 92 C 100 D 140

câu trả lời:

Câu trả lời:

PP có công thức là (C3H6) n

(C3H6) n + 4,5 O2 → 3nCO2 + 3nH2O

Khi đốt cháy 1 mol PP tạo ra 3n mol CO2 → 3n = 300 → n = 100

Bài viết được chia sẻ bởi kinhnghiem.com

Leave a Reply

Your email address will not be published.