Trung bình cộng của hai số lớn hơn số bé 36 đơn vị vậy số lớn hơn số bé bao nhiêu đơn vị

2. Nhãn thời trang

Chế độ tín hiệu là giá trị có tần số cao nhất trong bảng tần số. Mã là M0

3. Ví dụ về báo ảnh

Ví dụ 1:Các xạ thủ A và B thi bắn súng, mỗi người bắn 10 viên, kết quả như sau:

Tính điểm trung bình của mỗi người bắn và quyết định xem ai bắn tốt nhất.

phương pháp:

Giải thích chi tiết:

Ví dụ thứ hai:Điểm của ban giám khảo dành cho thí sinh A và B như sau:

Tính điểm trung bình cho từng thí sinh và quyết định ai sẽ được vào vòng trong.

Giải thích chi tiết:

Ví dụ 3:Trung bình của tám số là 12. Vì số thứ chín đã được thêm vào, trung bình của chín số là 13. Tìm số thứ chín.

Giải thích chi tiết:

Tổng của tám số ban đầu là: 12,8 = 96.

Tổng của chín số: 13,9 = 117.

Số thứ chín: 117-96 = 21.

Vì vậy, số thứ chín là 21.

Ví dụ 4:Một thống kê chỉ ra rằng tỷ lệ giữa số phụ nữ và số đàn ông là 11:10. Tuổi thọ trung bình của phụ nữ là 34 và tuổi thọ trung bình của nam giới là 32. Tính tuổi trung bình của những người được tính.

Giải thích chi tiết:

Bài viết được chia sẻ bởi kinhnghiem.com

Leave a Reply

Your email address will not be published.