Trong những năm 1991 đến năm 2000 nước Mỹ có vai trò chi phối

Trong suốt những năm 1990, bất chấp những cuộc suy thoái ngắn ngủi, nền kinh tế Mỹ vẫn đứng đầu thế giới.

Trong suốt những năm 1990, bất chấp những cuộc suy thoái ngắn ngủi, nền kinh tế Mỹ vẫn đứng đầu thế giới.

Năm 2000, GDP của Hoa Kỳ là 9,765 tỷ đô la, và GDP bình quân đầu người là 34,600 đô la. Hoa Kỳ tạo ra 25% giá trị GDP toàn cầu và có vai trò chi phối trong hầu hết các tổ chức kinh tế và tài chính quốc tế như Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO), Ngân hàng Thế giới, Ngân hàng Thế giới, Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), v.v.

Khoa học công nghệ của Mỹ tiếp tục phát triển mạnh mẽ. Nói chung, Hoa Kỳ chiếm một phần ba số bằng sáng chế trên thế giới.

Trong các vấn đề và chính sách đối ngoại, trong suốt những năm 1990, chính quyền B.C. Clinton đã theo đuổi ba mục tiêu ban đầu của chiến lược can dự và mở rộng. Đó là: 1. Đảm bảo an ninh của Hoa Kỳ với một lực lượng quân sự mạnh, có sức chiến đấu. 2. Thúc đẩy sự phục hồi và phát triển tính năng động và sức mạnh của nền kinh tế Hoa Kì. 3. Dùng khẩu hiệu “phát huy dân chủ” để can thiệp vào công việc nội bộ của nước khác.

Sau khi Chiến tranh lạnh kết thúc (1989) và sự tan rã của trật tự thế giới hai cực Lanta (1991), Mỹ tìm cách vươn lên thống trị và dẫn đầu thế giới.

Với sức mạnh vượt trội về kinh tế, khoa học và công nghệ, trong bối cảnh Liên Xô tan rã, Mỹ muốn tạo ra một trật tự thế giới đơn cực, trong đó Mỹ là siêu cường duy nhất, giữ vai trò chủ đạo. Tuy nhiên, thế giới chưa bao giờ chấp nhận một trật tự do Hoa Kỳ đơn phương dàn xếp và thống trị. Vụ khủng bố ngày 11 tháng 9 năm 2001 chứng tỏ rằng Hoa Kỳ cũng rất yếu, và chủ nghĩa khủng bố sẽ là một trong những nhân tố dẫn đến sự thay đổi quan trọng trong chính sách đối nội và đối ngoại của Hoa Kỳ khi chúng ta bước vào thế kỷ XXI.

Hoa Kỳ bình thường hóa quan hệ ngoại giao với Việt Nam vào ngày 11/7/1995.

Bài viết được chia sẻ bởi kinhnghiem.com

Leave a Reply

Your email address will not be published.