Trong mặt phẳng Oxy cho vectơ u 3;1 và đường thẳng x + 2y

LIVESTREAM 2K4 Kỳ thi trúng tuyển quốc gia năm 2022 مراجعة

Giá trị cốt lõi và bài tập rõ ràng – Phát trực tiếp 2K5 LÝ THÁI TUYỂN

Vật lý

Học phần 1 – Ôn tập Toàn diện về Thuốc (buổi 2) – 2k5 Live Stream bằng tiếng Anh Cô Quinn Trang

Tiếng anh (mới)

https://www.youtube.com/watch?v=9N3-WMajN88

Phát trực tiếp bài toán trong hàm số cực đại – 2k5 – QUANG HUY Mathematics

Toán học

Học sớm 12 – Đặc điểm – Sản xuất ESTE – 2K5 – Truyền hình trực tiếp Hoa Huyền

hoá học

KIỂM TRA ĐÔNG ĐÔNG – Công ty – Danh pháp ESTE – 2K5 – Livestream Hoa Huyền

hoá học

Xem thêm …

Phương pháp giải quyết:

– (Delta ‘= {T_ {overrightarrow v}} Left (Delta Right) Rightarrow Delta’ // Delta Rightarrow) Công thức phương trình dòng (Delta ‘: ,, x + 2y + c = 0).

– Lấy một điểm bất kỳ (M thuộc delta), tìm (M ‘= {T_ {overrightarrow v}} left (M right)).

– Thay toạ độ của điểm (M ‘) vào phương trình của đường thẳng (ĐB’) để tìm được (c).

Giải pháp chi tiết:

Vì (Delta ‘= {T_ {overrightarrow v}} Left (Delta Right) Rightarrow Delta’ // Delta Rightarrow) nên phương trình của đường thẳng (Delta ‘) có dạng: (x + 2y + c = 0).

Lấy (Mleft ({1; 0} right) in Delta), gọi (M ‘= {T_ {overrightarrow v}} left (M right)) (Rightarrow M’left ({4; 1} right)).

Vì (Delta ‘= {T_ {overrightarrow v}} left (delta right); ,, M’ = {T_ {overrightarrow v}} left (M right) Rightarrow M ‘in delta’), nên chúng ta có: (4 + 2.1 + y = 0 mũi tên trái c = – 6).

Vậy phương trình của đường thẳng (delta) là: (x + 2 y – 6 = 0).

Chọn C.

3

khách thăm quan

Vui lòng nhập câu hỏi của bạn ở đây

Đây là một số câu hỏi có thể liên quan đến câu hỏi bạn đã đăng. Có lẽ có câu trả lời bạn cần!

3

khách thăm quan

Vui lòng nhập câu hỏi của bạn ở đây

Câu hỏi liên quan

Cho hai đường thẳng song song a và b. Khẳng định nào sau đây là đúng?

Chọn câu sai trong số các câu sau:

  • học thuyết
  • Nhiều lựa chọn
  • Câu hỏi và trả lời
  • bài tập sgk

Trong mặt phẳng Oxy, cho vectơ ī = (3: 1) và đường thẳng A: x-2y + 1 = 0. Phép tịnh tiến theo vectơ ü biến a thành đường thẳng A ‘, viết phương trình của A’.

Câu hỏi tương tự

Câu hỏi liên quan

trong mặt phẳng tọa độ Oxy của vectơ v → = – 1; 2, a 3; 5, b – 1; 1 và đường thẳng d có phương trình x – 2y + 3 = 0.

một. Tìm tọa độ điểm A Suốt trong Theo thứ tự ảnh A, B qua phép tịnh tiến theo vectơ v →

B. Tìm tọa độ điểm C để A là ảnh của C bằng phép tịnh tiến theo vectơ v →

c. Tìm phương trình của đường thẳng D là ảnh của d bằng phép tịnh tiến đối với v.

Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho hai đường thẳng song song a và b lần lượt có phương trình là 2 x – y + 4 = 0 và 2 x – y – 1 = 0. Tìm giá trị thực của tham số m để phép tịnh tiến T theo vectơ biến dòng a thành dòng b.

am = 3

bm = 2

C m = 4

m = 1

Trong mặt phẳng Oxy đường thẳng d có phương trình 3x – 5y + 3 = 0 và vectơ v → = (2; 3) . Viết phương trình của đường thẳng d ‘dưới dạng ảnh d bằng cách tịnh tiến theo vectơ v → .

Trong mặt phẳng Oxy của u → = (3; 1) và đường thẳng (d): 2x – y = 0. Một ảnh (d) nhận được bằng phép dời hình bằng cách lập liên tiếp chu kỳ Q (O, 90 °) và vectơ tịnh tiến u → Là

một.

B.

c.

Tiến sĩ ..

Bài viết được chia sẻ bởi kinhnghiem.com

Leave a Reply

Your email address will not be published.