Trong hệ điều hành Windows, muốn khôi phục đối tượng đã xóa, ta mở cửa sổ

Trang chủ Kiểm tra và thi khác khác Câu hỏi nhiều lựa chọn dành cho Windows với Câu trả lời số 1

A. Nhấp vào Chỉnh sửa -> Khôi phục.

b- Bấm Sửa -> Xóa.

C. Nhấp vào Tệp -> Khôi phục.

D. Nhấp vào Tệp -> Xóa.

Bạn đang sử dụng một trình duyệt lỗi thời. Trang web này hoặc các trang web khác có thể không hiển thị chính xác.
Bạn nên nâng cấp hoặc sử dụng một trình duyệt thay thế.

Bạn đang sử dụng một trình duyệt lỗi thời. Trang web này hoặc các trang web khác có thể không hiển thị chính xác.
Bạn nên nâng cấp hoặc sử dụng một trình duyệt thay thế.

Trong Windows, nếu bạn muốn khôi phục một đối tượng đã xóa, hãy mở cửa sổ Thùng rác, chọn đối tượng bạn muốn khôi phục và

A. Nhấp vào Chỉnh sửa -> Khôi phục.

b- Bấm Sửa -> Xóa.

C. Nhấp vào Tệp -> Khôi phục.

D. Nhấp vào Tệp -> Xóa.

Hướng dẫn

Chọn C cho câu trả lời đúng

11/03/2020 2569

Câu hỏi, câu trả lời và giải pháp

Câu trả lời và giải pháp

Câu trả lời chính xác:

Chu Xuan (nhân tạo)

Bài viết được chia sẻ bởi kinhnghiem.com

Leave a Reply

Your email address will not be published.