Trong cau truc nst cua sinh vat nhan thuc thi soi chat nhiem sac co duong kinh khoang c97f6256bc95c9d62dc82e0eff4d75ba

Trong cấu trúc NST của sinh vật nhân thực thì sợi chất nhiễm sắc có đường kính khoảng

Đua top nhận quà vào tháng 3 năm 2022

luôn luôn ghi nhớ để cảm ơnGiọng nói 5 *
Nếu câu trả lời là hữu ích, xin vui lòng!

Trong cau truc nst cua sinh vat nhan thuc thi soi chat nhiem sac co duong kinh khoang c97f6256bc95c9d62dc82e0eff4d75ba
Trong cau truc nst cua sinh vat nhan thuc thi soi chat nhiem sac co duong kinh khoang c3098b7b0d5d311358e60707d8c828dd

Xem lời giải bài tập SGK Sinh 12 – tại đây

Trang chủ

id sách

Khóa học miễn phí

Chuẩn bị cho kỳ thi tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2023

Bản chất của NST ở sinh vật nhân thực là gì?

Đột biến cấu trúc là gì?

Cơ chế phát sinh đột biến nhiễm sắc thể

Đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể gồm các dạng sau:

Về đột biến lặp đoạn nhiễm sắc thể, phát biểu nào sau đây không đúng?

Phát biểu nào sau đây về đột biến chuyển đoạn NST? không đúng Đúng?

Ở người, mất nhiễm sắc thể số 22 gây ra

Trong lúa mạch, sự gia tăng hoạt động của enzym amylase xảy ra do

Cấu trúc có đường kính nhỏ nhất của nhiễm sắc thể là

Dạng đột biến cấu trúc thường làm giảm số lượng gen trên nhiễm sắc thể là

Về đột biến cấu trúc, phát biểu nào sau đây đúng?

Trong cấu trúc phân tử của nhiễm sắc thể nhân thực, đường kính của sợi nhiễm sắc thể là

một.

B.

c.

Tiến sĩ ..

Bài viết được chia sẻ bởi kinhnghiem.com

Leave a Reply

Your email address will not be published.