Trong cac vat sau day vat nao khong la nguon sang

Trong các vật sau đây, vật nào không là nguồn sáng

02/08/2021 1,015

b- Hình trong tranh chiếu một đoạn phim.

C – Hình ảnh của tôi trong gương khi tôi nhìn vào nó.

D. Không có vật nào trên đây được coi là nguồn sáng.

Câu trả lời chính xác

Ta có: Nguồn sáng là vật tự phát ra ánh sáng và tất cả các vật trên đều không phải là nguồn sáng vì chúng không thể tự phát ra ánh sáng. Câu trả lời để chọn là: DỄ DÀNG

Các câu hỏi nóng cùng chủ đề

Vật nào sau đây là nguồn sáng?

Xem câu trả lời ” 02/08/2021 3.783

Vật nào sau đây là nguồn sáng?

Xem câu trả lời ” 02/08/2021 2.028

Vật nào không phải là nguồn sáng?

Xem câu trả lời ” 31/07/2021 1.301

Chọn cụm từ đúng.

Xem câu trả lời ” 02/08/2021 1.180

Câu nào sau đây? sai – sai – sai Khi nói đến cơ thể màu đen?

Xem câu trả lời ” 02/08/2021 1.005

Chúng tôi không nhìn thấy những thứ trong tủ khi nó được đóng lại vì những lý do sau:

Xem câu trả lời ” 02/08/2021 691

Vật nào sau đây là vật sáng bóng?

Xem câu trả lời ” 02/08/2021 603

Vật nào sau đây là nguồn sáng:

Xem câu trả lời ” 02/08/2021 408

Đồ vật nào sau đây bạn nhìn thấy trong lớp không phải là nguồn sáng?

Xem câu trả lời ” 02/08/2021 367

Vui lòng chỉ ra phát biểu đúng:

Xem câu trả lời ” 02/08/2021 353

Người da đen là:

Xem câu trả lời ” 02/08/2021 211

Những vật nào sau đây em nhìn thấy trong lớp được gọi là vật sáng?

Xem câu trả lời ” 02/08/2021 205

Học sinh đọc một cuốn sách. Sơ đồ nào sau đây mô tả đúng đường truyền của tia sáng?

Trong cac vat sau day vat nao khong la nguon sang

Xem câu trả lời ” 02/08/2021 191

Chúng tôi nhìn thấy dây tóc bóng đèn vì những lý do sau:

Xem câu trả lời ” 02/08/2021 157

Chọn sai cụm từ

Xem câu trả lời ” 02/08/2021 140

câu trả lời là không

Ta có: Nguồn sáng là thứ tự phát ra ánh sáng

A, C, D – Nó không phải là nguồn sáng vì nó không tự phát ra ánh sáng

b- Nó là nguồn sáng

Câu hỏi trên thuộc dạng câu hỏi trắc nghiệm bên dưới!

Số lượng câu hỏi: 20

Ngày 19 tháng 6 năm 2021 3,480

B. mặt trời

Câu trả lời chính xác

Tiến sĩ .. Bóng đèn bị đứt cầu chì

Câu trả lời của BTa có: Nguồn sáng là vật tự phát ra ánh sáng A, C, D – không phải là nguồn sáng vì không tự phát ra ánh sáng B – là nguồn sáng

Các câu hỏi nóng cùng chủ đề

Điều nào sau đây? không đúng Nó có phải là nguồn sáng không?

Xem câu trả lời ” 18/06/2021 2.314

Vật nào sau đây không phải là vật sáng?

Xem câu trả lời ” 18/06/2021 2.284

Tôi nhìn thấy sổ đỏ bởi vì

Xem câu trả lời ” 18/06/2021 1.538

Vật nào sau đây là vật sáng bóng?

Xem câu trả lời ” Ngày 19 tháng 6 năm 2021 1.468

Tìm câu sai:

Xem câu trả lời ” Ngày 19 tháng 6 năm 2021 1.101

Vật nào sau đây là nguồn sáng?

Xem câu trả lời ” Ngày 19 tháng 6 năm 2021 827

Ban ngày trời nắng, dùng gương phẳng để hứng ánh nắng, sau đó xoay gương để hắt ánh nắng qua cửa sổ vào phòng, gương này có phải là nguồn sáng không? tại sao?

Xem câu trả lời ” 18/06/2021 709

Tôi không đúng Đối tượng có thể được nhìn thấy do:

Xem câu trả lời ” 18/06/2021 667

Vật nào sau đây là nguồn sáng:

Xem câu trả lời ” Ngày 19 tháng 6 năm 2021 487

Chúng tôi nhìn thấy dây tóc bóng đèn vì những lý do sau:

Xem câu trả lời ” Ngày 19 tháng 6 năm 2021 456

Tại sao chúng ta nhìn thấy một cái gì đó?

Xem câu trả lời ” 18/06/2021 441

Trường hợp nào sau đây ta không nhận ra được bìa cứng màu đen?

Xem câu trả lời ” 18/06/2021 424

Vui lòng chỉ ra phát biểu đúng:

Xem câu trả lời ” Ngày 19 tháng 6 năm 2021 402

Học sinh đọc một cuốn sách. Sơ đồ nào sau đây mô tả đúng đường truyền của tia sáng?

Trong cac vat sau day vat nao khong la nguon sang

Xem câu trả lời ” Ngày 19 tháng 6 năm 2021 152

Nêu đặc điểm của nguồn sáng?

Xem câu trả lời ” Ngày 19 tháng 6 năm 2021 98

Bài viết được chia sẻ bởi kinhnghiem.com

Leave a Reply

Your email address will not be published.