Trong các thế kỉ XVI — XVIII nước ta xuất hiện nghề thủ công mới nào

Các nghề thủ công mới xuất hiện ở nước ta vào thế kỉ XVI – XVIII?

một.Công nghiệp đồ gốm và đồ đồng.

B.Dệt và rèn sắt.

c.in khắc gỗ, chế tác đồng hồ.

Tiến sĩ ..Dệt và đúc đồng.

Câu trả lời và giải pháp

Câu trả lời:

câu trả lời:Câu trả lời:
câu trả lời:
Các nghề thủ công truyền thống như làm gốm, dệt lụa, làm giấy, làm đồ trang sức, v.v. . . phát triển lên một cấp độ cao hơn. Nhiều nghề thủ công mới xuất hiện như in khắc gỗ, làm đường trắng, làm đồng hồ, đánh vecni. Một số làng thủ công xuất hiện. Ngành công nghiệp khai thác đã phát triển trong cả hai nguy cơ.

Vì vậy, câu trả lời đúng là (c).

Câu hỏi từ kỳ thi tiếp theo. Bạn có muốn kiểm tra không?

Bài tập trắc nghiệm 15 phút Bài 22: Tình hình kinh tế thế kỉ XVI – XVIII – Lịch sử 10 – Câu 3

Làm bài tập về nhà đi

Có liên quan

Một số câu hỏi khác từ cùng một kỳ thi.

Một số câu hỏi khác mà bạn có thể quan tâm.

 • Giá trị

  Trong cac the ki xvi xviii nuoc ta xuat hien nghe thu cong moi nao

  đáp ứng điều kiện bất bình đẳng

  Trong cac the ki xvi xviii nuoc ta xuat hien nghe thu cong moi nao

  được

 • Cặp bất phương trình nào sau đây không phải là một bất phương trình?

 • Giải quyết bất bình đẳng

  Trong cac the ki xvi xviii nuoc ta xuat hien nghe thu cong moi nao

  được:

 • Giải quyết bất bình đẳng

  Trong cac the ki xvi xviii nuoc ta xuat hien nghe thu cong moi nao

  được:

 • Sự mất cân bằng:

  Trong cac the ki xvi xviii nuoc ta xuat hien nghe thu cong moi nao

  Kinh nghiệm là:

 • Sự mất cân bằng:

  Trong cac the ki xvi xviii nuoc ta xuat hien nghe thu cong moi nao

  Kinh nghiệm là:

 • Mất cân bằng

  Trong cac the ki xvi xviii nuoc ta xuat hien nghe thu cong moi nao

  Kinh nghiệm là:

 • Một tập hợp các giải pháp cho hệ bất phương trình

  Trong cac the ki xvi xviii nuoc ta xuat hien nghe thu cong moi nao

  được

 • Với mọi giá trị của a, nghiệm nào sau đây đúng với mọi giá trị của x:

  Trong cac the ki xvi xviii nuoc ta xuat hien nghe thu cong moi nao

 • Điều khẳng định nào sau đây là đúng?

Bài viết được chia sẻ bởi kinhnghiem.com

Leave a Reply

Your email address will not be published.