Tranh chap se duoc giai quyet bang trong tai neu

Tranh chấp sẽ được giải quyết bằng trọng tài nếu

Thủ tục giải quyết tranh chấp hợp đồng Bình thường Trọng tài thương mại

Giải quyết tranh chấp hợp đồng thông qua trọng tài thương mại là một trong những hình thức giải quyết được nhiều công ty lựa chọn trong thời gian qua. Đặc biệt hiện nay, khi Việt Nam đã trở thành quốc gia có nhiều lợi thế trong việc thu hút các nhà đầu tư nước ngoài, đã thúc đẩy quá trình hợp tác phát triển giữa nhiều công ty Việt Nam với các công ty nước ngoài trên thế giới. Việc hợp tác giữa các công ty này thường được thực hiện thông qua các loại hợp đồng khác nhau. Trong các giao dịch hợp đồng đó, các bên tham gia hợp đồng thường lựa chọn phương thức giải quyết tranh chấp thông qua trọng tài thương mại.

Theo quy định của pháp luật Việt Nam, Tòa án và Trọng tài thương mại là hai cơ quan có thẩm quyền giải quyết các tranh chấp hợp đồng phát sinh từ hoạt động thương mại. Xu hướng lựa chọn trọng tài thương mại để giải quyết do những ưu điểm của hình thức này như: 1. Thủ tục đơn giản hơn. 2. Quyền lựa chọn Trọng tài viên giải quyết tranh chấp cho phép các bên lựa chọn chuyên gia có chuyên môn, kinh nghiệm thực tế về vụ tranh chấp, có uy tín trong nghề để làm Trọng tài viên. (tranh chấp bảo hiểm, tranh chấp cổ phần, chứng khoán; tranh chấp xây dựng, …); 3. Bảo mật thông tin về việc giải quyết tranh chấp, phiên toà giải quyết tranh chấp được bảo mật hơn so với việc xét xử tại toà án vì nguyên tắc tuyên án tại toà án là xét xử công khai; 4. Thẩm quyền của Hội đồng trọng tài được xác lập trên cơ sở thoả thuận tự nguyện của các bên và không phụ thuộc vào thẩm quyền của Nhà nước. Linh hoạt hơn, linh hoạt hơn [cho phép sử dụng tiếng nước ngoài, áp dụng luật nước ngoài,…] Thích hợp để giải quyết các tranh chấp có yếu tố nước ngoài….

Điều khoản và thủ tục giải quyết tranh chấp tại Trọng tài thương mại là gì?

Tranh chap se duoc giai quyet bang trong tai neu

Giải quyết tranh chấp hợp đồng thông qua trọng tài thương mại

Luật Trọng tài thương mại 2010 là văn bản pháp luật hiện hành quy định về vấn đề giải quyết tranh chấp hợp đồng thông qua trọng tài. Khi giải quyết tranh chấp hợp đồng bằng trọng tài, các bên trong hợp đồng phải có đủ các điều kiện sau đây và thực hiện các hành vi sau đây:

  1. Điều khoản giải quyết tranh chấp bằng trọng tài thương mại.

– Các bên trong hợp đồng phải có thỏa thuận về việc khi tranh chấp xảy ra trong hợp đồng sẽ được giải quyết bằng trọng tài, và thỏa thuận này có thể được giao kết trước hoặc sau khi tranh chấp xảy ra.

  1. . Thủ tục giải quyết tranh chấp hợp đồng Bình thường Trọng tài thương mại

Khi thực hiện giải quyết tranh chấp bằng trọng tài, các bên sẽ phải trải qua các quy trình, thủ tục sau:

2.1. Gửi đơn khởi kiện và các tài liệu hỗ trợ.

Mục 30 của Đạo luật Trọng tài Thương mại 2010 nêu đơn khởi kiện và các tài liệu kèm theo như sau:

“Thứ nhất, trong trường hợp giải quyết tranh chấp tại Trung tâm trọng tài thì nguyên đơn phải có đơn khởi kiện gửi đến Trung tâm trọng tài, khi tranh chấp được giải quyết bằng Trọng tài riêng thì nguyên đơn phải có đơn khởi kiện và gửi cho bị đơn.

2. Đơn yêu cầu bao gồm các nội dung sau:
a) Ngày, tháng, năm nộp đơn yêu cầu.
b) tên và địa chỉ của các bên. Tên và địa chỉ của nhân chứng, nếu có;
c) Bản tóm tắt về tranh chấp.
d) Căn cứ, chứng cứ khởi kiện, nếu có.

d) các yêu cầu cụ thể của nguyên đơn và giá trị của tranh chấp;

e) Tên, địa chỉ của người được nguyên đơn chọn làm trọng tài viên hoặc được yêu cầu chỉ định trọng tài viên.

3. Kèm theo đơn yêu cầu phải có thoả thuận trọng tài, bản chính hoặc bản sao các tài liệu có liên quan.. “

2.2. Bị cáo trình bày lời bào chữa

Khi nguyên đơn gửi đơn khởi kiện và các tài liệu kèm theo đến trung tâm trọng tài thì đồng thời phải gửi cho bị đơn một bộ tài liệu đầy đủ bao gồm đơn khởi kiện và các tài liệu kèm theo. Sau khi nguyên đơn nộp đơn khởi kiện và các tài liệu kèm theo, trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận được đơn khởi kiện và các tài liệu kèm theo, bị đơn phải gửi bản tự bào chữa cho Trung tâm trọng tài hoặc Trọng tài viên, tùy từng trường hợp, tranh chấp sẽ được giải quyết. bởi trung tâm trọng tài hoặc trọng tài Tư nhân.

2.3 Thành lập Ban trọng tài

Điều 39 Luật Trọng tài thương mại năm 2010 quy định về việc hình thành Hội đồng trọng tài như sau:

“Thứ nhất, thành phần Ban trọng tài có thể bao gồm một hoặc nhiều trọng tài viên theo thỏa thuận của các bên.

  1. Nếu các bên không thống nhất về số lượng trọng tài viên thì Ban trọng tài gồm ba trọng tài viên.

2.4 Đối chiếu

Tương tự như việc giải quyết tranh chấp tại Tòa án, khi tranh chấp được giải quyết bằng Trọng tài thì thủ tục hòa giải giữa các bên cũng sẽ được Hội đồng trọng tài thực hiện trước phiên giải quyết.

Theo yêu cầu của các bên, Hội đồng trọng tài tiến hành hòa giải để các bên thỏa thuận được với nhau về việc giải quyết tranh chấp. Khi các bên đã thỏa thuận được với nhau về việc giải quyết tranh chấp, Ban trọng tài lập biên bản hòa giải thành có chữ ký của các bên và có xác nhận của các trọng tài viên. Hội đồng trọng tài ra quyết định công nhận sự thoả thuận của các bên. Quyết định này là cuối cùng và có giá trị như phán quyết của trọng tài.

2.5 Mở phiên giải quyết tranh chấp

Các cuộc họp giải quyết tranh chấp sẽ được công khai, trừ khi các bên có thỏa thuận khác.

Các bên có thể trực tiếp hoặc ủy quyền cho người đại diện tham gia phiên họp để giải quyết tranh chấp; Quyền được gọi người làm chứng, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của họ.

Nếu các bên đồng ý, Hội đồng trọng tài có thể cho phép người khác tham dự phiên điều trần giải quyết tranh chấp.

Nội quy trọng tài của trung tâm trọng tài quy định hệ thống và thủ tục tổ chức phiên họp giải quyết tranh chấp. để phân xử riêng theo thỏa thuận giữa các bên.

2.6. Hội đồng trọng tài ra phán quyết.

Căn cứ vào kết quả của cuộc họp giải quyết tranh chấp, căn cứ vào trình bày và bào chữa của các bên, Hội đồng trọng tài sẽ đưa ra phán quyết dựa trên các nguyên tắc sau:

Hội đồng trọng tài ra phán quyết trọng tài bằng cách biểu quyết theo nguyên tắc đa số.

– Trong trường hợp không đạt được đa số, phán quyết trọng tài được đưa ra dựa trên ý kiến ​​của Chủ tịch Hội đồng trọng tài.

Trên đây là nội dung bài viết về thủ tục giải quyết tranh chấp hợp đồng bằng trọng tài thương mại. Phamlaw với đội ngũ luật sư giàu kinh nghiệm cung cấp các dịch vụ pháp lý liên quan đến tranh chấp hợp đồng, tranh chấp giữa các cổ đông, thành viên trong tổng công ty. Quý khách hàng, bạn đọc có thể kết nối với tổng đài 1900 6284 Để được hỗ trợ tư vấn chuyên sâu, hãy gọi đến số hotline của chúng tôi 097393 8866 hoặc 091611 0508 để hỗ trợ dịch vụ.

————————————

Bộ phận Tư vấn Doanh nghiệp – Công ty Luật Phamlaw

Điều kiện giải quyết tranh chấp phát sinh trong hoạt động thương mại theo trình tự, thủ tục dàn xếp trọng tài? Có cần thiết phải lập thỏa thuận giải quyết tranh chấp trong trọng tài không? Trong bài viết dưới đây, Lawkey xin gửi đến các bạn những trường hợp được pháp luật quy định về điều khoản giải quyết tranh chấp trong trọng tài.

Cũng giống như phương thức giải quyết tranh chấp thương mại tại Tòa án, để tranh chấp được giải quyết bằng Trọng tài thương mại cần có đủ các điều kiện sau:

♣ Bạn phải có một thỏa thuận trọng tài

Đây là điều kiện tiên quyết khi xem xét khả năng giải quyết tranh chấp bằng trọng tài thương mại. Luật Trọng tài Thương mại 2010 quy định rằng thỏa thuận trọng tài có thể được ký kết trước hoặc sau khi tranh chấp xảy ra nhưng nó phải được viết dưới dạng một điều khoản trong hợp đồng hoặc dưới hình thức thỏa thuận riêng.

Các thỏa thuận cũng được xem xét bằng văn bản:

Thỏa thuận được xác lập thông qua trao đổi giữa các bên bằng điện báo, fax, telex, thư điện tử và các hình thức khác theo quy định của pháp luật;

Thỏa thuận được thiết lập thông qua việc trao đổi thông tin bằng văn bản giữa các bên;

Thỏa thuận do luật sư, công chứng viên hoặc tổ chức có thẩm quyền đăng ký bằng văn bản theo yêu cầu của các bên;

– trong giao dịch, các bên tham khảo một tài liệu có thể đại diện cho thỏa thuận trọng tài như hợp đồng, tài liệu, điều lệ công ty và các tài liệu tương tự khác;

– Thông qua việc trao đổi các cáo buộc và bào chữa, theo đó có sự đồng ý của một trong các bên mà không phủ nhận bên kia.

NB:

Thỏa thuận trọng tài hoàn toàn độc lập với hợp đồng. Việc thay đổi, gia hạn hoặc hủy bỏ hợp đồng, hoặc một hợp đồng vô hiệu hoặc không thể thi hành sẽ không làm mất hiệu lực của thỏa thuận trọng tài.

Tranh chấp phát sinh trong thẩm quyền của trọng tài

Mặc dù các bên đã thỏa thuận rằng tranh chấp phát sinh theo cơ chế trọng tài thương mại sẽ được giải quyết, nhưng vẫn phải xem xét tranh chấp đó có thuộc thẩm quyền của trọng tài thương mại hay không. Pháp luật quy định 3 loại tranh chấp mà Trọng tài thương mại có quyền giải quyết như sau:

Tranh chấp phát sinh từ hoạt động thương mại giữa các bên.

Tranh chấp phát sinh giữa các bên trong đó ít nhất một bên có hoạt động thương mại.

Các tranh chấp khác giữa các bên theo quy định của pháp luật được giải quyết bằng Trọng tài.

Thỏa thuận trọng tài không vô hiệu

Các trường hợp thỏa thuận trọng tài vô hiệu

– Các tranh chấp phát sinh trong lĩnh vực không thuộc thẩm quyền của trọng tài

Người giao kết thỏa thuận trọng tài không có thẩm quyền.

Ví dụ: người giao kết thỏa thuận trọng tài khi không phải là người đại diện theo pháp luật, người được ủy quyền hợp pháp hoặc người được ủy quyền hợp pháp nhưng vượt quá phạm vi được ủy quyền của pháp nhân tham gia hoạt động kinh doanh.

Người giao kết thỏa thuận trọng tài không có năng lực hành vi dân sự theo quy định của Bộ luật dân sự.

– Thỏa thuận trọng tài không được lập thành văn bản, nó là một điều khoản trong hợp đồng hoặc thỏa thuận riêng.

– Một trong các bên bị lừa dối, đe dọa, cưỡng ép trong quá trình tạo lập thỏa thuận trọng tài và yêu cầu tuyên bố thỏa thuận trọng tài vô hiệu.

Thỏa thuận trọng tài vi phạm điều cấm của pháp luật.

Thỏa thuận trọng tài không thuộc trường hợp không thể thi hành

Pháp luật quy định những trường hợp không thể thi hành thỏa thuận trọng tài, do đó, để giải quyết tranh chấp bằng trọng tài thương mại thì thỏa thuận này phải có hiệu lực thi hành hay nói cách khác là không thuộc các vấn đề pháp lý. Với điều kiện là thỏa thuận trọng tài không thể thi hành.

Đây chính là nó:

– Hai bên đã thỏa thuận giải quyết tranh chấp tại một trung tâm trọng tài cụ thể, nhưng trung tâm trọng tài này đã kết thúc công việc mà không có cơ quan trọng tài kế thừa và các bên không thể thống nhất lựa chọn trung tâm trọng tài khác để giải quyết tranh chấp.

Các bên đã có thỏa thuận cụ thể về việc lựa chọn Trọng tài viên đột xuất, nhưng tại thời điểm xảy ra tranh chấp, do sự kiện bất khả kháng hoặc trở ngại khách quan, Trọng tài viên không thể tham gia giải quyết tranh chấp. Việc tranh chấp cũng như không thể lựa chọn trọng tài viên thay thế.

Các bên không lựa chọn được quy tắc trọng tài để giải quyết tranh chấp.

Hợp đồng cung cấp hàng hóa, dịch vụ giữa người cung cấp hàng hóa, dịch vụ và người tiêu dùng có thỏa thuận trọng tài, nhưng khi phát sinh tranh chấp, người tiêu dùng không đồng ý mà lựa chọn Trọng tài viên để giải quyết.

>>> Xem thêm: Các Phương thức Giải quyết Tranh chấp Thương mại

Trên đây là tư vấn của LawKey về nội dung Điều khoản giải quyết tranh chấp trong Trọng tài thương mại. Mọi vấn đề còn thắc mắc, bạn đọc vui lòng liên hệ với LawKey theo thông tin trên website hoặc dưới đây để được giải đáp:

Điện thoại: (024) 665.65.366 Hotline: 0967.59.1128

Email: Facebook: LawKey

Bài viết được chia sẻ bởi kinhnghiem.com

Leave a Reply

Your email address will not be published.