Top 1 cửa hàng hớn phong Huyện Thanh Chương Nghệ An 2022

Bình luận bài viết Cửa hàng hàng đầu tại Quận Thanh Chông, Nghệ An 2022 Ý kiến ​​cá nhân của tác giả

Vettel Thành Chung


Bình luận 14

Tabuk: Q8HP + 785, TT. Thành Chông, Thành Chông, Nghệ An, Việt Nam

Tiếp xúc: 0976552952

Tại nơi làm việc, tôi thấy người Thái nhiệt tình, nhưng tôi thấy dây chuyền bị văng ra rất lớn nếu các thiết bị điện tử trên màn hình không còn.

(Google dịch) Nhân viên làm việc không tốt

(đánh giá ban đầu)
Nhân viên làm việc không tốt

(google dịch) ok

(đánh giá ban đầu)
ĐƯỢC RỒI

(Google dịch) Tốt

(đánh giá ban đầu)
Tốt

(google dịch) ok

(đánh giá ban đầu)
ĐƯỢC RỒI

(Google dịch) OK

(đánh giá ban đầu)
Vâng

Bài viết được chia sẻ bởi kinhnghiem.com

Leave a Reply

Your email address will not be published.