Tổng bé nhất của số có một chữ số và số có hai chữ số là bao nhiêu

Trong tập hợp các số, 1 là số nhỏ nhất, 9 là số lớn nhất có một chữ số và 10 là số nhỏ nhất có hai chữ số. Tương tự áp dụng cho các số 99, 100, 999, 1000 … Ta có 9 số lẻ, 90 số có hai chữ số, 900 số có ba chữ số … Các số nhỏ nhất, nếu không nhận dạng được các số này thì rất khó giải quyết. Bài viết này sẽ giải quyết một số vấn đề liên quan.

Đầu tiên ta thấy một số kết quả như sau: 1) Số bé nhất có hai chữ số giống nhau là 11; 2) Số lớn nhất có ba chữ số giống nhau là 999; 3) số nhỏ nhất có hai chữ số chia hết cho 3 là 12; 4) Số lớn nhất có ba chữ số là 888; 5) số lẻ nhỏ nhất có hai chữ số chia hết cho 5 là 15; 6) Số lẻ lớn nhất có ba chữ số là 987; 7) số nhỏ nhất có ba chữ số là 102; 8) Số nhỏ nhất có ba chữ số chia hết cho cả 3 và 5 là 105; 9) số nhỏ nhất có hai chữ số và tổng 10 chữ số của nó là 19; 10) Số lớn nhất có ba chữ số mà tổng của 10 chữ số đó là 910.

Chúng ta có thể thấy rằng các kết quả trên rất đa dạng. Một số kết quả khó hơn không đáng chú ý ngay lập tức và cần được giải quyết dưới dạng bài tập.

Bài tập 1. Tìm số lớn nhất có các chữ số khác nhau và tổng của các số đó là 6.

phần thưởng. Viết 6 thành tổng của các số khác nhau 6 + 0,5 + 1, 4 + 2, 5 + 1 + 0, 4 + 2 + 0, 3 + 2 + 1, 3 + 2 + 1 + 0. Vậy số bạn là đang tìm kiếm là 3210.

Bài tập 2. Tìm số nhỏ nhất mà các chữ số của nó cộng lại với nhau là 21.

phần thưởng. Số có hai chữ số mà tổng lớn nhất là 99. Vì 9 + 9 = 18 và 18 nhỏ hơn 21 nên số cần tìm phải có nhiều hơn hai chữ số. Xét các số có ba chữ số và tổng các chữ số của chúng là 21. Số bé nhất phải thoả mãn số bé nhất từ ​​hàng trăm. Vì 21-18 = 3 nên số cần tìm là 399.

Bài 3. Tìm số bé nhất và số lớn nhất có các chữ số khác nhau và tích của các số là 30.

phần thưởng. Viết 30 số thành tích khác nhau là 6 x 5, 6 x 5 x 1,

5 x 3 x 2, 5 x 3 x 2 x 1. Vậy số bé nhất là 56, số lớn nhất là 5321.

Bài 4. Trung bình của n là số chẵn nhỏ nhất có hai chữ số là 14. Tìm n.

phần thưởng. Các số chẵn nhỏ hơn 14 là 12, 10. Hai số chẵn lớn hơn 14 là 16, 18. Vậy n = 5.

Bài 5. Quyển sách được đánh số từ trang 3. Số trung bình cộng dùng để đánh số trang sách là 2. Quyển sách có bao nhiêu trang?

phần thưởng. Từ 3 đến 9 có 7 số. So với trung bình cộng, 7 trang này thiếu 7 số, trang 1 và 2 thiếu 4 số. Vậy tổng 7 + 4 = 11 chữ số. Các số từ 10 đến 99 là hai chữ số và chúng bằng giá trị trung bình. Từ 100 đến 999, mỗi số gồm ba chữ số, nhiều hơn trung bình cộng một chữ số. Vậy có 11 trang có 3 số nên sách có 110 trang.

kết quả của kỳ trước. Thứ tự tăng dần: 5/7, 7/9, 9/11. Hỗ trợ 50.000 đồng / người cho em Vũ Huyền Ngân, lớp 5C, TH Trưng Trắc.

khoảng thời gian này. Tìm số nhỏ nhất có tổng các chữ số bằng 30. Lời giải xin gửi về chuyên mục Toán học, Học mà chơi, Tòa soạn Báo Hà Nội Mới, 44 Lê Thái Tổ, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Bài viết được chia sẻ bởi kinhnghiem.com

Leave a Reply

Your email address will not be published.