Toan lop 5 bai luyen tap trang 94 ahr0chm6ly9kzxroawtpzw10cmeuy29tl3dwlwnvbnrlbnqvdxbsb2fkcy8ymde2lzeylziwmtytmtitmjzfmtayota3lnbuzw

Toán lớp 5 bài luyện tập trang 94

Diện tích thực hành hình thang – Toán 5. Các câu trả lời và mẹo giải các bài toán 1,2,3 ở trang 94.

Bài 1: Tìm diện tích hình thang có độ dài đáy là A, B và chiều cao H:

a) a = 14 cm; b = 6 cm; h = 7 cm.

b) a = 2/3 m; b = 1/2 m; h = 9/4 m.

c) a = 2,8 m; b = 1,8 m; h = 0,5 m.

Bài 1 trả lời: Diện tích của hình thang là:

Toan lop 5 bai luyen tap trang 94 ahr0chm6ly9kzxroawtpzw10cmeuy29tl3dwlwnvbnrlbnqvdxbsb2fkcy8ymde2lzeylziwmtytmtitmjzfmtayota3lnbuzw==

b) 2,25 (cm2)

Toan lop 5 bai luyen tap trang 94 ahr0chm6ly9kzxroawtpzw10cmeuy29tl3dwlwnvbnrlbnqvdxbsb2fkcy8ymde2lzeylziwmtytmtitmjzfmtazmti5lnbuzw==

Đáp số: a) 70 cm 2 b) 2,25 cm 2 c) 1,15 m 2

Bài 2 trang 94 SGK Toán 5: Ruộng hình thang có đáy lớn là 120 m, đáy nhỏ bằng 2/3 đáy lớn. Đáy bé so với chiều cao là 5m. Trung bình cứ 100 mét vuông thì thu hoạch được 64,5 kg thóc. Tính xem ruộng này thu hoạch được bao nhiêu ki-lô-gam thóc.

Câu trả lời : Đáy nhỏ của thửa ruộng hình thang là: 120 x 2/3 = 80 (m).

Chiều cao ruộng hình thang: 80-5 = 75 (m).

Diện tích của thửa ruộng là:

Toan lop 5 bai luyen tap trang 94 ahr0chm6ly9kzxroawtpzw10cmeuy29tl3dwlwnvbnrlbnqvdxbsb2fkcy8ymde2lzeylziwmtytmtitmjzfmtazmzawlnbuzw==

1 m2 lúa thu hoạch được là: 64,5: 100 = 0,645 (kg)

Số thóc thu hoạch trên ruộng: 0,645 x 7500 = 4837,5 (kg)

Đáp số: 4837,5 (kg) Bạn ạ.

Bài 3: Đúng D, Sai S:

a) Diện tích các hình thang AMCD, MNCD, NBCD bằng nhau

b) Diện tích hình thang AMCD bằng 1/3 diện tích hình chữ nhật ABCD.

Toan lop 5 bai luyen tap trang 94 ahr0chm6ly9kzxroawtpzw10cmeuy29tl3dwlwnvbnrlbnqvdxbsb2fkcy8ymde2lzeylziwmtytmtitmjzfmtaznde0lnbuzw==

a) Đánh chữ Đ vào ô trống.

(Ba hình thang AMCD, MNCD, NBCD có diện tích bằng nhau vì chúng có đáy chung DC; chúng có chiều cao bằng độ dài đoạn thẳng AD; chúng có đáy nhỏ là 3 cm).

b) Viết chữ S vào chỗ trống:

(Diện tích hình chữ nhật ABCD là: AB x AD = 9cm x AD

Diện tích của AMCD là:

Toan lop 5 bai luyen tap trang 94 ahr0chm6ly9kzxroawtpzw10cmeuy29tl3dwlwnvbnrlbnqvdxbsb2fkcy8ymde2lzeylziwmtytmtitmjzfmtazndu2lnbuzw==
Toan lop 5 bai luyen tap trang 94 ahr0chm6ly9kzxroawtpzw10cmeuy29tl3dwlwnvbnrlbnqvdxbsb2fkcy8ymde2lzeylziwmtytmtitmjzfmtaznta0lnbuzw==

Vậy diện tích hình thang AMCD bằng 2/3 diện tích hình chữ nhật ABCD.

1. Giải bài 1 – Giải vở bài tập Toán 5 Trang 94

Tiêu đề:Tìm diện tích hình thang có độ dài đáy là a, b, chiều cao: a) a = 14 cm; b = 6 cm; h = 7 cm b) a = 2/3 m; b = 1/2 m; h = 9/4 m.

c) a = 2,8 m; b = 1,8 m; h = 0,5 m.

Phương pháp giải quyết:Sử dụng công thức tính diện tích hình thang: S = [(a + b) x h] : 2 “đáy lớn, đáy nhỏ ta cộng rồi nhân với chiều cao

Dù sao cũng phải phân chia kết quả. “

Câu trả lời:

Toan lop 5 bai luyen tap trang 94

2. Giải bài 2 – Vở bài tập toán lớp 5 trang 94

Tiêu đề:
Ruộng hình thang có đáy lớn là 120 m, đáy nhỏ bằng 2/3 đáy lớn. Đáy bé so với chiều cao là 5m. Trung bình cứ 100 mét vuông thì thu hoạch được 64,5 kg thóc. Tính xem ruộng này thu hoạch được bao nhiêu ki-lô-gam thóc.

Phương pháp giải quyết:Bước 1: Tính đáy nhỏ nhân đáy lớn với 2-3 Bước 2: Tính chiều cao của thửa ruộng bằng cách lấy chiều cao trừ đi số mét chiều dài đáy (vừa tìm được) Bước 3: Tính diện tích ruộng bằng cách áp dụng công thức tính diện tích bán lệch: S = [(a + b) x h] : 2

Bước 4: Tính số ki-lô-gam thóc thu được trên 1 m2 bằng cách lấy số ki-lô-gam gạo thu được trên 100 m2 chia cho 100.

Bước 5: Tính số thóc thu được ở thửa ruộng này bằng cách nhân số thóc thu được trên 1 m2 với diện tích thửa ruộng hình thang.

Câu trả lời:Đáy nhỏ của thửa ruộng hình thang là: 120 x 2/3 = 80 (m). Chiều cao ruộng hình thang: 80-5 = 75 (m). Diện tích của thửa ruộng là:
1 m2 lúa thu hoạch được là: 64,5: 100 = 0,645 (kg) Số thóc thu được ở ruộng: 0,645 x 7500 = 4837,5 (kg)

Đáp số: 4837,5 (kg) Bạn ạ.

3. Giải bài 3 Trang 94 SGK Toán 5

Tiêu đề:Viết đúng Đ, viết sai S: a) Diện tích hình thang AMCD, MNCD, NBCD bằng nhau b) Diện tích hình thang AMCD bằng 1/3 diện tích hình chữ nhật ABCD.

Phương pháp giải quyết:
Các em quan sát kỹ hình vẽ, xác định các cạnh của hình thang cần tìm từ đó áp dụng công thức tính diện tích hình thang để tính và tìm ra kết quả đúng nhất.

Câu trả lời:a) Viết chữ D trong không gian (ba hình thang AMCD, MNCD, NBCD có diện tích bằng nhau vì chúng có cùng đáy DC; chúng có cùng chiều cao là độ dài đoạn thẳng AD; chúng có đáy nhỏ bằng 3 cm) . b) Viết chữ S vào chỗ trống: (Diện tích hình chữ nhật ABCD là: AB x AD = 9cm x AD Diện tích hình thang AMCD là:

Hướng dẫn giải Toán lớp 5 Trang 94 (Tóm tắt)

Bài 1 trang 94 SGK Toán 5 Tính diện tích hình thang có hai đáy lần lượt là độ dài a, b, chiều cao h: a) a = 14 cm; b = 6 cm; h = 7 cm b) a = 2/3 m; b = 1/2 m; h = 9/4 m) a = 2,8 m; b = 1,8 m; h = 0,5 m.

Câu trả lời:

Giải bài 1 Trang 94 SGK Toán 5
Ruộng hình thang có đáy lớn là 120 m, đáy nhỏ bằng 2/3 đáy lớn. Đáy bé so với chiều cao là 5m. Trung bình cứ 100 mét vuông thì thu hoạch được 64,5 kg thóc. Tính xem ruộng này thu hoạch được bao nhiêu ki-lô-gam thóc.
câu trả lời:Đáy nhỏ của thửa ruộng hình thang là: 120 x 2/3 = 80 (m). Chiều cao ruộng hình thang: 80-5 = 75 (m). Diện tích của thửa ruộng là:
1 m2 lúa thu hoạch được là: 64,5: 100 = 0,645 (kg) Số thóc thu được ở ruộng: 0,645 x 7500 = 4837,5 (kg)

Đáp số: 4837,5 (kg) Bạn ạ.

Trong chương đầu tiên, chúng ta tìm hiểu về các đơn vị đo lường mà một hecta được sử dụng thường xuyên nhất. Hãy cùng xem những gợi ý Giải toán lớp 5 trang 29, 30 Để học tốt môn toán lớp năm.

Bài 3 trang 94 SGK Toán 5 Viết Đúng T, Sai Viết S: a) Diện tích các hình thang AMCD, MNCD, NBCD bằng nhau

b) Diện tích hình thang AMCD bằng 1/3 diện tích hình chữ nhật ABCD.

a) Viết chữ Đ vào chỗ trống (ba hình thang AMCD, MNCD, NBCD có diện tích bằng nhau vì chúng có cùng đáy DC; chúng có cùng chiều cao là độ dài đoạn thẳng AD; chúng có đáy nhỏ bằng 3 cm b) Viết chữ S vào chỗ trống: (Diện tích hình chữ nhật ABCD là: AB x AD = 9cm x AD

Diện tích của AMCD là:

————– Chấm dứt —————-

Bên cạnh nội dung đã học, các em cần chuẩn bị trước bài học phép trừ hai số thập phân Trừ hai chữ số thập phân Để nắm vững kiến ​​thức giải bài tập toán lớp 5.

Đây là một vài gợi ý SGK toán lớp 5 trang 94 Hoàn thành chi tiết. Các em chuẩn bị trước nội dung phần luyện tập chung trang 95 SGK Toán 5 đến hết SGK toán lớp 5 trang 95thực hành chung và bài học vòng tròn, vòng tròn theo từng phần Giải toán lớp 5 trang 96, 97 Để học tốt hơn môn Toán 5.

Các em không chỉ có được lời giải Toán lớp 5 trang 93, 94 mà còn được Giải toán lớp 5 trang 94. Từ đó làm các dạng bài liên quan.

giải bài 1 trang 94 sgk toán 5 sgk toán lớp 5 trang 93, 94 – giải bài tập hình thang trang 94 sgk toán 3 tập 2 trang 94, 95 sgk toán lớp 6 tập 1 trang 104 105 điểm giải bài tập Đoạn thẳng Giải bài 3 Trang 93, 94 SGK Toán 5

SGK toán lớp 5 trang 94

Giải toán lớp 5: Bài tập trang 94 giúp các em học sinh quay lại phương pháp giải và các đáp án tương tự 3 bài tập SGK toán 5 trang 94. Nhờ đó, giúp các em học sinh lớp 5 củng cố kiến ​​thức, cũng như rèn luyện kỹ năng giải Toán 5 hiệu quả.

Ngoài ra, còn giúp quý thầy cô tham khảo soạn giáo án môn Toán lớp 3 lớp 5 cho học sinh của mình. Vậy mời quý thầy cô và các em cùng theo dõi bài soạn dưới đây của Download.vn để chuẩn bị thật tốt cho bài Giải bài tập trang 94.

Giải vở bài tập Toán 5 trang 94

  • Giải bài 5 trang 94

Tìm diện tích hình thang có độ dài đáy là A, B và chiều cao H:

a) a = 14 cm; b = 6 cm; h = 7 cm

b) a =

Dgv4psu1q2zyywmln0iyjtdejtdcmyu3ra==

M; b =

M; h =

Dgv4psu1q2zyywmln0i5jtdejtdcncu3ra==

Mét vuông

c) a = 2,8 m; b = 1,8 m; h = 0,5 m

phương pháp giải quyết

Áp dụng công thức tính diện tích hình thang:

S =

với S là diện tích; a, b là độ dài các cạnh đáy; h là chiều cao.

Đề xuất câu trả lời:

a) Diện tích của hình thang là:

b) Diện tích của hình thang là:

c) Diện tích của hình thang là:

Bài 2

Một thửa ruộng hình thang có đáy lớn là 120 mét. Đáy nhỏ bằng 2/3 đáy lớn, đáy bé hơn chiều cao 5m. Trung bình cứ 100 mét vuông thì thu hoạch được 64,5 kg thóc. Tính xem ruộng này thu hoạch được bao nhiêu ki-lô-gam thóc.

phương pháp giải quyết

Để tính chiều dài của đáy nhỏ, ta nhân chiều dài của đáy lớn với

Để tính chiều cao, chúng ta lấy chiều dài của đáy trừ đi 5 m.

Để tính diện tích thửa ruộng, ta lấy tổng chiều dài của hai đáy nhân với chiều cao rồi chia cho 2.

Tìm tỉ số giữa diện tích và 100 m2.

– Tính số gạo thu được: diện tích lớn hơn 100 m2 bao nhiêu lần thì số gạo thu được là 64,5 kg.

Đề xuất câu trả lời:

Đáy của hình thang là:

120 x 2/3 = 80 (m)

Chiều cao của ruộng hình thang là:

80-5 = 75 (m)

Diện tích của thửa ruộng là:

Dgv4psu1q2zyywmln0ilnunszwz0kdeymcuyqjgwjtvdcmlnahqpjtvddgltzxm3nsu3rcu3qjiln0qlm0qlnumlmja3ntaw

(m2)

1 mét vuông thu hoạch được Số thóc là:

64,5: 100 = 0,645 (kg gạo)

Số năng suất lúa trên ruộng là:

0,645 x 7500 = 4837,5 (kg)

Đáp số: 4837,5 kg

Bài 3

Đúng D, Sai S:

a) Các miền hình thang AMCD, MNCD, NBCD bằng nhau.

b) Diện tích của hình thang AMCD là

Toan lop 5 bai luyen tap trang 94 ahr0chm6ly90zxgudmrvyy52bj90zxg9jtvdznjhyyu3qjeln0qln0izjtde

Diện tích hình chữ nhật ABCD.

phương pháp giải quyết

Áp dụng công thức tính diện tích hình thang:

S =

với S là diện tích; a, b là độ dài các cạnh đáy; h là chiều cao.

Đề xuất câu trả lời:

a) Vì ba hình thang AMCD, MNCD, NBCD có chung đáy lớn; Chiều dài của đáy và chiều cao bằng nhau nên diện tích các hình thang bằng nhau.

⟶ Gõ chữ T vào ô trống.

b) Diện tích hình chữ nhật ABCD là:

(3 + 3 + 3) x m = 9 x m

Diện tích hình thang AMCD là:

Dgv4psu1q2zyywmln0iln0ilnunszwz0kcuymcu3qjmlmjalmkilmja5jtdejtiwjtvdcmlnahqpjtiwjtvddgltzxmlmjbbrcu3rcu3rcu3qjiln0q=

= 6 x m

có:

Dgv4psu1q2zyywmln0iln0i2jtiwjtvddgltzxmlmjbbrcu3rcu3rcu3qiu3qjklmjalnun0aw1lcyuymefejtdejtdejtiwjtnejtiwjtvdznjhyyu3qjyln0qln0i5jtdejtiwjtnejtiwjtvdznjhyyu3qjiln0qln0izjtde

Vậy diện tích hình thang AMCD bằng diện tích hình chữ nhật ABCD.

⟶ Nhập chữ S vào ô.

Cập nhật: 18 tháng 1, 2022

Bài viết được chia sẻ bởi kinhnghiem.com

Leave a Reply

Your email address will not be published.