Toán lớp 3 điểm ở giữa trung điểm của đoạn thẳng trang 98

Làm bài tập trang 98, 99 SGK Toán 3: Ghi ở giữa. Midpoint of a Line Piece có đáp án và hướng dẫn giải chi tiết giúp các em học sinh nhận biết chính xác trung điểm, cách xác định trung điểm của đoạn thẳng và các bài giải bài tập liên quan. Sau đây mời các bạn cùng tham khảo lời giải.

Hướng dẫn giải bài cho điểm ở giữa. trung điểm của đoạn thẳng phần 1,2,3 SGK toán lớp 3 trang 98)

Bài 1: (Hướng dẫn giải bài tập số 1 trong SGK)

Toan lop 3 diem o giua trung diem cua doan

a) Ba điểm thẳng hàng là gì?

b) m là điểm nằm giữa hai điểm?

N là điểm nằm giữa hai điểm nào?

Này là điểm giữa hai điểm?

hướng dẫn giải pháp

a) Ba điểm thẳng hàng là ba điểm: AMB, CNO, MON

b) M là điểm nằm giữa hai điểm AB

N là điểm nằm giữa hai điểm CD

O là điểm nằm giữa hai điểm MN

Bài 2: (Hướng dẫn giải bài tập số 2 SGK)

True hay Flase?

a) O là trung điểm của đoạn thẳng AB

b) M là trung điểm của đoạn thẳng CD

c) H là trung điểm của đoạn thẳng EG

d) M là trung điểm giữa hai điểm C và D

e) H là điểm nằm giữa điểm E và G

hướng dẫn giải pháp

quảng cáo

b d

c) ý chí

d) đỏ

E sẽ

Bài 3: (Hướng dẫn giải bài tập số 3 trong SGK)

Ghi nhãn các trung điểm của các đoạn thẳng BC, GE, AD và IK

hướng dẫn giải pháp

Trung điểm của đoạn thẳng BC là điểm I

Trung điểm của đoạn thẳng GE là điểm K.

Trung điểm của đoạn thẳng AD là điểm O

Trung điểm của đoạn thẳng IK là điểm O

Hướng dẫn giải bài tập 1, 2 SGK toán lớp 3 trang 99)

Bài 1: (Hướng dẫn giải bài tập số 1 trong SGK)

Xác định trung điểm của đoạn thẳng (theo mẫu):

hướng dẫn giải pháp

Làm theo các bước sau:

Bước 1: Đo chiều dài của CD (6cm)

Bước 2: Chia độ dài CD của đoạn thẳng thành hai phần bằng nhau:

6: 2 = 3 (cm)

Bước 3

+ Đặt thước sao cho vạch 0 cm trùng với điểm C. Đánh dấu điểm N trên CD ứng với vạch 3 cm của thước.

+ N là trung điểm CD của đoạn thẳng

CN = 1/2 cd

Bài 2: (Hướng dẫn giải bài tập số 2 SGK)

Thực tiễn

Lấy mảnh giấy hình chữ nhật ABCD gấp vào giữa (gấp cạnh AD trùng với cạnh BC) cả hai đầu của nếp gấp ta viết I, K.

Với lời giải vở bài tập Toán lớp 3 trang 98 Trung điểm – trung điểm của đoạn thẳng Hay và chi tiết giúp các em học sinh dễ dàng xem, đối chiếu lời giải để biết cách làm bài tập môn Toán lớp 3. Mời các bạn xem:

Bài tập toán lớp 3 | Midpoint – trung điểm của một đoạn thẳng

Bài 1 trang 98 SGK Toán 3: Trong hình bên dưới:

Toan lop 3 diem o giua trung diem cua doan thang trang 98

a) Ba điểm thẳng hàng là gì?

b) m là điểm nằm giữa hai điểm nào?

N là điểm nằm giữa hai điểm nào?

Này là điểm giữa hai điểm nào?

câu trả lời

một)

A, M, B ba điểm thẳng hàng trùng nhau.

M, O, N là ba điểm thẳng hàng.

C, N, D là ba điểm thẳng hàng trùng nhau.

B)

M là trung điểm giữa hai điểm A và B.

N là trung điểm giữa hai điểm C và D.

O là trung điểm giữa hai điểm M và N.

Giải bài Hai Trang 98 SGK Toán 3: Câu nào đúng, câu nào sai?

Toan lop 3 diem o giua trung diem cua doan thang trang 98

a) O là trung điểm của đoạn thẳng AB.

b) M là trung điểm của đoạn thẳng CD.

c) H là trung điểm của đoạn thẳng EG.

d) m là điểm nằm giữa hai điểm c và d.

e) H là điểm nằm giữa hai điểm E và G.

câu trả lời

a) đúng (vì A, O và B thẳng hàng và O là trung điểm của AB)

b) Sai (vì C, M, D không thẳng hàng)

c) Sai (vì EH không bằng HG)

d) Sai (vì C, M, D trùng nhau)

e) đúng

Bài 3 trang 98 SGK Toán 3: Ghi nhãn các trung điểm của các đoạn thẳng BC, GE, AD và IK.

Toan lop 3 diem o giua trung diem cua doan thang trang 98

câu trả lời

I là trung điểm của đoạn thẳng BC (vì B, I, C trùng nhau và BI = IC)

K là trung điểm của đoạn thẳng GE (vì G, K và E trùng nhau và GK = KE)

O là trung điểm của đoạn thẳng AD (vì A, O, D trùng nhau và AO = OD)

O là trung điểm của đoạn thẳng IK (vì I, O, K trùng nhau và IO = OK)

Giáo án toán lớp 3 Midpoint – trung điểm của một đoạn thẳng

Lý thuyết, bài 1, bài 2, bài 3, tiết 96 Trang 98, SGK Toán 3: Trung đẳng. Trung điểm của đoạn thẳng. Kiến thức cần nhớ Bài 1 Bài 2 Tìm trung điểm của đoạn thẳng Bài 3 Tìm trung điểm của đoạn thẳng

Kiến thức cần nhớ

O là điểm nằm giữa hai điểm A và B

Nếu AM = MB thì M được gọi là trung điểm của đoạn thẳng AB.

Toan lop 3 diem o giua trung diem cua doan thang trang 98 ahr0chm6ly9iywl0yxbzz2suy29tl3dwlwnvbnrlbnqvdxbsb2fkcy8ymde3mtewnzayntkwmwhpbmgtdhjhbmc5oc10b2fumy5qcgc=

+ giải bài tập

Bài 1. Trong hình bên dưới:

Toan lop 3 diem o giua trung diem cua doan thang trang 98 ahr0chm6ly9iywl0yxbzz2suy29tl3dwlwnvbnrlbnqvdxbsb2fkcy8ymde3mtewnzayntkwmtetdhjhbmc5oc10b2fumy5qcgc=

a) Ba điểm thẳng hàng là gì?

b) m là điểm nằm giữa hai điểm nào?

N là điểm nằm giữa hai điểm nào?

Này là điểm giữa hai điểm?

Toan lop 3 diem o giua trung diem cua doan thang trang 98

A, M và B là ba điểm thẳng hàng

M, O, N là ba điểm thẳng hàng

C, N, D là ba điểm thẳng hàng trùng nhau

M là trung điểm giữa hai điểm A và B.

N là điểm nằm giữa hai điểm C và D.

O là trung điểm giữa hai điểm M và N

Bài 2. Câu nào đúng, câu nào sai?

a) C là trung điểm của đoạn thẳng AB.

Quảng cáo

b) M là trung điểm của đoạn thẳng Cd.

c) H là trung điểm của đoạn thẳng EG

d) m là điểm nằm giữa điểm c và d

e) H là điểm nằm giữa điểm E và G

Toan lop 3 diem o giua trung diem cua doan thang trang 98 ahr0chm6ly9iywl0yxbzz2suy29tl3dwlwnvbnrlbnqvdxbsb2fkcy8ymde3mtewnzayntkwmtitdhjhbmctotgtdg9hbi0zlmpwzw==
Bai 95 trang 12 sach bai tap toan lop 3

a) đúng

b) lỗi

c) lỗi

d) lỗi

e) đúng

Bài 3. Nếu trung điểm của các đoạn thẳng là BC, GE, AD, IK

Toan lop 3 diem o giua trung diem cua doan thang trang 98 ahr0chm6ly9iywl0yxbzz2suy29tl3dwlwnvbnrlbnqvdxbsb2fkcy8ymde3mtewnzayntkwmtmtdhjhbmctotgtdg9hbi0zlmpwzw==
Bai 95 trang 12 sach bai tap toan lop 3

I là trung điểm của đoạn thẳng BC (vì B, I, C trùng nhau và BI = IC)

K là trung điểm của đoạn thẳng GE (vì G, K và E trùng nhau và GK = KE)

O là trung điểm của đoạn thẳng AD (vì A, O, D trùng nhau và AO = OD)

O là trung điểm của đoạn thẳng IK (vì I, O, K trùng nhau và IO = OK)

Bài viết được chia sẻ bởi kinhnghiem.com

Leave a Reply

Your email address will not be published.