Tỉnh Qian Jiang (Đồng bằng sông Cửu Long) trong những năm gần đây đã nâng cao hiệu quả sản xuất bằng cách bắt đầu luân canh lúa và tôm trên ruộng, chuyển sang trồng các loại cây khác trên ruộng lúa năng suất cao.

Việc chuyển đổi này nằm trong kế hoạch tái cơ cấu ngành nông nghiệp của tỉnh và Nghị quyết 120 của Chính phủ ban hành năm 2017 về phát triển bền vững và thích ứng với biến đổi khí hậu.

Tiếp tục đọc…