Tính mở của chương trình giáo dục phổ thông 2022 đã gây ra khó khăn/lúng túng gì cho tổ bộ môn trong xây dựng kế hoạch giáo dục của tổ chuyên môn?

Đề án mở rộng Chương trình Giáo dục phổ thông tổng thể năm 2018 đã gây ra những khó khăn / lúng túng gì cho tổ bộ môn trong việc xây dựng Kế hoạch giáo dục cụm chuyên môn?

Câu trả lời

– Chỉ quy định số tiết / năm học nên khó bố trí giáo viên bố trí dạy chiếu hoặc dạy song song.
– Trong chương trình không có thời gian ôn tập trước khi kiểm tra. Đối với học sinh khối 6, khu vực miền Trung, miền núi nếu không ôn tập để tích lũy kiến ​​thức sẽ không thể hoàn thành bài thi.

đáp án môn toán lớp 4 THPT

Đầu tiên 841

Tải xuống Đã lưu bài đăng

Đáp án môn toán lớp 4 THPT

VnDoc gửi tới quý thầy cô đáp án Bài tập môn Toán lớp 4 THPT được xây dựng theo định hướng phát triển phẩm chất và năng lực học sinh tiểu học. Mời quý thầy cô cùng tham khảo và tải về để tìm hiểu kỹ hơn nội dung sgk lớp 4.

Câu hỏi thứ nhất: Mục tiêu kế hoạch giáo dục của nhà trường là gì?

Câu trả lời:

– Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch giáo dục của nhà trường đảm bảo thực hiện chương trình giáo dục một cách linh hoạt, phù hợp với điều kiện của vùng và của cơ sở giáo dục.

Nâng cao tinh thần chủ động, sáng tạo của các tổ chuyên môn và giáo viên trong việc thực hiện chương trình. Khai thác, sử dụng có hiệu quả cơ sở vật chất, thiết bị giáo dục đáp ứng yêu cầu thực hiện phương pháp dạy học, đánh giá yêu cầu chất lượng và phát triển năng lực của học sinh.

Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý các hoạt động giáo dục và giáo dục của nhà trường. Đảm bảo dân chủ, thống nhất giữa các tổ chuyên môn và các tổ chức đoàn thể, sự phối hợp giữa nhà trường, cha mẹ học sinh và các cơ quan, tổ chức có liên quan của địa phương trong việc tổ chức thực hiện kế hoạch giáo dục của nhà trường.

Câu 2: Phân tích và nêu ví dụ cụ thể để minh họa cho việc thực hiện các yêu cầu: “Bảo đảm sử dụng có hiệu quả, phù hợp cơ sở vật chất, thiết bị dạy học của nhà trường; phù hợp với khả năng nhận thức của học sinh, hiệu trưởng và giáo viên” trong việc xây dựng và thực hiện giáo dục của nhà trường. kế hoạch?

Câu trả lời:

Đảm bảo sử dụng cơ sở vật chất và thiết bị dạy học của trường hiệu quả, phù hợp; Phù hợp với khả năng nhận thức của học sinh, hiệu trưởng và giáo viên: kế hoạch giáo dục của nhà trường cần được xây dựng phù hợp với đặc điểm tâm, sinh lý, nhận thức của học sinh, hoàn cảnh cụ thể của từng đối tượng học sinh. Nhà trường cần lựa chọn nội dung phù hợp và hình thức tổ chức các hoạt động giáo dục phù hợp, đảm bảo mục tiêu phát triển năng lực của học sinh, phù hợp với đặc điểm của học sinh. Đồng thời sử dụng có hiệu quả cơ sở vật chất, thiết bị dạy học của nhà trường vào việc tổ chức các hoạt động sư phạm.

Ví dụ: huyện trường tôi dạy là vùng ngoại thành: học sinh thuần nông nên khi lập kế hoạch giáo dục cần dựa vào điều kiện thực tế của địa phương, hình thức tổ chức hoạt động giáo dục chủ yếu là trên lớp. Với việc xem video giới thiệu, không có điều kiện tham quan thực tế nhưng trường cũng trang bị đầy đủ ti vi, máy chiếu.

Câu 3: Tính mở của Chương trình giáo dục phổ thông tổng thể 2018 gây khó khăn / lúng túng gì cho tổ bộ môn trong việc xây dựng kế hoạch giáo dục tổ chuyên môn?

Câu trả lời:

– Chỉ quy định số tiết / năm học nên việc bố trí giáo viên dạy ghép hoặc dạy song song gặp nhiều khó khăn.

– Trong chương trình không có thời gian ôn tập trước khi kiểm tra. Đối với học sinh khối 6, khu vực miền Trung, miền núi nếu không ôn tập để tích lũy kiến ​​thức sẽ không thể hoàn thành bài thi.

Câu 4. Giáo viên có vai trò gì trong việc soạn giáo án và tài liệu giảng dạy?

Câu trả lời

Giáo viên tham gia thảo luận đóng góp ý kiến ​​xây dựng kế hoạch tổ chuyên môn Giáo viên là người trực tiếp thực hiện kế hoạch của nhóm sau khi được BGH phê duyệt.

 1. Nội dung chính của kế hoạch dạy học của tổ chuyên môn là gì? Nội dung quan trọng nhất là gì?

Câu trả lời:

Bao gồm:

 • Đặc điểm của vị trí giáo viên, số lượng học sinh, lớp học của môn học
 • Kế hoạch giảng dạy bao gồm phân phối chương trình và kiểm tra định kỳ
 • Nội dung khác

Và trong đó phần: kế hoạch dạy học, bao gồm cả việc phân phối chương trình và kiểm tra định kỳ là quan trọng nhất.

Câu 6. Các công việc cần thực hiện trong bước xây dựng chương trình phân phối cho các lớp? Nhiệm vụ khó khăn nhất đối với nhóm kỹ thuật là gì? tại sao?

Câu trả lời:

Bước 1: Phân tích chương trình để xác định các nội dung theo các chuyên mục trong chương trình và thời lượng của từng nội dung / tổng số tiết của chương trình để xác định số tiết cho từng nội dung.

– Bước thứ hai: Phân tích các vòng nội dung để xác định chủ đề và các yêu cầu cần đạt được theo từng chủ đề và phân chia thời gian cho từng chủ đề.

– Bước thứ ba. Lựa chọn thiết bị dạy học

Bước bốn: Xác định nội dung kiểm tra, đánh giá định kỳ

Bước 5. Xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động giáo dục

– Bước 6. Lập kế hoạch cho các nội dung khác (nếu có)

Khó nhất là Bước 1: Do đặc thù của từng chuyên đề nên các nhóm chuyên môn khó có thể tổng hợp được. Phụ thuộc vào hướng của mặt cắt.

Câu hỏi Bảy: Những yêu cầu cần phải thực hiện trong việc xây dựng kế hoạch giáo dục của giáo viên? Điều kiện quan trọng nhất là gì? tại sao?

Câu trả lời:

Việc xây dựng kế hoạch giáo dục của giáo viên cần đảm bảo các yêu cầu sau:

 1. Hoạt động đảm bảo
 2. đảm bảo pháp lý
 3. Đồng thời được đảm bảo và ngày được chỉ định
 4. Kiểm tra sự phù hợp
 5. đảm bảo khoa học
 6. Đảm bảo quyền riêng tư và rõ ràng về sứ mệnh, mục tiêu và kế hoạch làm việc

Trong bất kỳ yêu cầu nào: Đảm bảo tính cụ thể và rõ ràng của sứ mệnh, mục tiêu và kế hoạch hành động là điều tối quan trọng.

Câu hỏi thứ tám: Đưa ra những cơ sở để xây dựng kế hoạch giáo dục giáo viên?

Câu trả lời:

 • Căn cứ vào kế hoạch giáo dục của nhà trường
 • Tùy theo nội dung môn học: chủ đề, số tiết, thời gian, thiết bị, địa điểm dạy học
 • Căn cứ vào điều kiện của giáo viên, học sinh và điều kiện trang thiết bị của trường.

Câu 9. Tóm tắt quá trình xây dựng kế hoạch giáo dục của giáo viên trong năm học

Câu trả lời:

 1. Xác định nhiệm vụ / nội dung công việc
 2. Xây dựng kế hoạch giáo dục giáo viên
 3. Tổ chức thực hiện
 4. Đánh giá và hoàn thiện kế hoạch

Câu 10: Việc soạn giáo án có vai trò như thế nào trong quá trình tổ chức và thực hiện chương trình dạy học bộ môn?

Câu trả lời:

– Giáo án là một kịch bản trên lớp của mỗi giáo viên đối với học sinh và nội dung cụ thể tại một địa điểm và thời gian cụ thể. Lập kế hoạch bài học là khâu chuẩn bị cho lớp học. Hoạt động này có vai trò rất quan trọng quyết định sự thành công của tiết học.

Việc tạo một giáo án có lợi cho mỗi giáo viên và điều này được thể hiện ở các khía cạnh cụ thể sau:

 • Chuẩn bị môi trường giảng dạy phù hợp
 • Định hướng tâm lý để giảng dạy
 • Xác định các yếu tố liên quan đến chủ đề dạy học
 • Sử dụng hiệu quả kiến ​​thức hiện có
 • Phát triển kỹ năng giảng dạy
 • Sử dụng thời gian hiệu quả

Câu 11: Tại sao mỗi hoạt động giáo dục cụ thể trong một tổ chức phải làm rõ trình tự các hành động: chuyển giao nhiệm vụ; thực hiện nhiệm vụ học tập; báo cáo và thảo luận kết quả; Kết luận về quá trình và kết quả thực hiện nhiệm vụ?

Câu trả lời:

– trong tổ chức, mỗi hoạt động giáo dục cụ thể cần thể hiện một chuỗi các hành động: chuyển giao nhiệm vụ; thực hiện nhiệm vụ học tập; báo cáo và thảo luận kết quả; Kết luận về quá trình và kết quả thực hiện nhiệm vụ vì: Cần quan tâm đến tính đa dạng của các hoạt động, và đảm bảo phù hợp với đối tượng học sinh. Đây là hệ thống các hoạt động nhằm vào giáo viên nhằm đảm bảo học sinh nắm vững nội dung dạy học và đạt được các mục tiêu cụ thể.

Câu 12. Cấu trúc giáo án ban hành theo Công văn 5512 / BGDĐT-GDTrH ngày 18/12/2020 và cấu trúc giáo án ban hành theo Công văn 5555 có gì khác nhau?

Câu trả lời:

* Cấu trúc của giáo án ban hành theo Công văn 5512 / BGDĐT-GDTrH ngày 18 tháng 12 năm 2020 gồm 4 hoạt động:

 • Hoạt động 1: Khởi động / bắt đầu / xác định vấn đề …
 • Hoạt động 2: Hình thành kiến ​​thức mới / giải quyết vấn đề …
 • Hoạt động 3: Luyện tập
 • Hoạt động 4: Thuyết trình

* Cấu trúc giáo án Công văn 5555 gồm 5 hoạt động:

 • Hoạt động 1: Khởi động / bắt đầu / xác định vấn đề …
 • Hoạt động 2: Hình thành kiến ​​thức mới / giải quyết vấn đề …
 • Hoạt động 3: Luyện tập
 • Hoạt động 4: Thuyết trình
 • Hoạt động 5: Khám phá – Mở rộng

Câu 13. Phân tích mối quan hệ giữa mô-đun đào tạo 1, 2 và mô-đun 3 với mô-đun 4 trong bảng “Trình tự các hoạt động học tập của chủ đề” (nêu ở bước 2. Xác định trình tự các hoạt động học tập cho chủ đề và mục tiêu của hoạt động)

Câu trả lời:

– Mối quan hệ giữa các mô-đun 1, 2 và 3 được đào tạo với mô-đun 4 trong bảng “Trình tự các hoạt động học tập cho môn học” (như thể hiện trong Bước 2. Xác định trình tự các hoạt động học tập BA và mục tiêu khóa học): mô-đun 1, 2 và 3 có quan hệ mật thiết Là một khâu chuẩn bị để giáo viên hiểu và đặc biệt hiểu rõ khi soạn giáo án.

Câu 14. Nghiên cứu giáo án minh họa (đính kèm) rồi phân tích, đánh giá theo các tiêu chí tại Công văn 5555 / BGDĐT-GDTrH (theo bảng tiêu chí phân tích kèm theo), trình bày phân tích, đánh giá hệ thống.

Câu trả lời:

Giáo án: Thương người (thời lượng 3 giờ)

Kế hoạch và tài liệu dạy học Mức độ của trình tự các hoạt động học phù hợp với mục tiêu và nội dung của phương pháp dạy học về chủ đề yêu thương con người.

Ví dụ: hoạt động mở đầu sử dụng trò chơi quan sát hình ảnh, tìm câu tục ngữ, câu nói về tình yêu thương con người để khơi dậy hứng thú của học sinh đối với hoạt động dạy và học chủ yếu là trò chơi, hỏi đáp, thảo luận nhóm, trình bày mức độ rõ ràng mục đích, nội dung, công nghệ và sản phẩm cần đạt được là phù hợp

Ví dụ: với chủ đề yêu thương con người, mục tiêu của bài học được xác định, mỗi nhiệm vụ có một mục tiêu cụ thể, và sản phẩm là câu trả lời của học sinh.

Sự phù hợp của thiết bị dạy học: phù hợp, cập nhật và gần gũi như video bài hát, hình ảnh và các tình huống chuyên đề liên quan đến phòng chống dịch Covid-19.

Tính hợp lý của kế hoạch kiểm tra và đánh giá: Phù hợp với việc kết hợp đánh giá tại chỗ với giao hàng tại nhà. Tổ chức các hoạt động học tập cho học sinh. Hình thức chuyển nhượng hấp dẫn và hấp dẫn: tiện lợi, sinh viên đi làm nhiều.

Hoạt động của Học sinh Khả năng tiếp nhận và sẵn sàng tham gia nhiệm vụ: Thể hiện qua sản phẩm mong đợi Học sinh trả lời

Mức độ tích cực chủ động, sáng tạo: Đầy đủ, thể hiện qua quá trình giáo dục có mối liên hệ thực tiễn rất chặt chẽ.

Tính hợp lệ và chính xác của kết quả nhiệm vụ: Được thể hiện qua kết quả mong đợi từ giáo viên đối với câu trả lời của học sinh.

Mức độ đánh giá các hoạt động phù hợp với từng nội dung mở đầu, hình thành kiến ​​thức, luyện tập, vận dụng.

Tuy nhiên, về thời lượng: phân bố chưa hợp lý

Câu hỏi 15. Anh (chị) hãy cho biết các thành viên trong nhóm chuyên gia có nhận xét, đề xuất gì trong video?

Câu trả lời:

Xây dựng kế hoạch dạy học theo dự án mà bộ môn cần mẫn, kiên trì hướng dẫn nhằm phát triển phẩm chất năng lực của học sinh.

 • Thời gian hoàn thành sẽ lâu hơn
 • Tuân thủ quy trình giảng dạy, tuân thủ lý lịch 5555
 • Lập kế hoạch trước để tham khảo các GVBM
 • Tạo nhóm zalo để trao đổi, thảo luận

– Đề xuất kế hoạch dự án dạy học: các bước xây dựng dự án phù hợp, xác định chất lượng và khả năng của chủ đề, mức độ trang thiết bị phù hợp được nêu chung. Thiết lập đầy đủ các công cụ đánh giá.

Câu 16. Bạn có đề xuất gì để cải tiến quy trình tổ chức hoạt động nhóm và kế hoạch bài học trong video?

Câu trả lời:

– Để hoạt động nhóm có hiệu quả, trước hết phòng giáo dục cần có những hướng dẫn cụ thể về việc thực hiện nội dung chương trình môn học trước khi dạy học.

Giáo viên có trách nhiệm nghiên cứu và lên kế hoạch trước nội dung chủ đề mình phụ trách.

Tổ bộ môn cần có sự hỗ trợ của giáo viên chịu trách nhiệm phát triển bộ môn. GVBM thẳng thắn góp ý.

……….

Trên đây VnDoc đã gửi tới bạn đọc Đáp án môn Toán lớp 4 Unit 4. Hi vọng qua tài liệu này, quý thầy cô sẽ dễ dàng hơn trong việc trả lời các câu hỏi tương tác và câu hỏi Tự luận môn Toán học phần 4 – GDP 2018. Nhờ đó, sẽ đạt được Kết quả. Điểm cao trong khóa học Mô-đun 4.0 này.

Ngoài những tài liệu đã liệt kê ở trên, hãy tham khảo Tài liệu dành cho nhà giáo được cập nhật liên tục trên VnDoc để nắm được những thông tin mới nhất.

Bài viết được chia sẻ bởi kinhnghiem.com

Leave a Reply

Your email address will not be published.