Thực vật làm giảm ô nhiễm môi trường bằng cách

một. Giảm bụi và khí độc và tăng hàm lượng carbon dioxide

b- Giảm bụi, khí độc và cân bằng hàm lượng cacbon đioxit và oxi

Câu trả lời chính xác

C. Giảm bụi và khí độc, giảm hàm lượng O2

D- Giảm bụi và các sinh vật gây bệnh và tăng hàm lượng khí cacbonic

Bài viết được chia sẻ bởi kinhnghiem.com

Leave a Reply

Your email address will not be published.