Thi phan doanh thu phi bao hiem 2021 ahr0chm6ly9zdgf0awmudgfwy2hpdgfpy2hpbmgudm4vodawedq1mc9pbwfnzxmvdxbsb2fkl3bodw5nyw5odhvhbi8wmta1mjaymi9iyw8tagllbs5qcgc

Thị phần doanh thu phí bảo hiểm 2022

Thi phan doanh thu phi bao hiem 2021 ahr0chm6ly9zdgf0awmudgfwy2hpdgfpy2hpbmgudm4vodawedq1mc9pbwfnzxmvdxbsb2fkl3bodw5nyw5odhvhbi8wmta1mjaymi9iyw8tagllbs5qcgc=

Năm 2021, tổng doanh thu phí bảo hiểm ước đạt 214.958 tỷ đồng, tăng 15,59% so với năm 2020.

Danh mục bài viết

Năm 2021, tổng doanh thu phí bảo hiểm toàn thị trường dự kiến ​​tăng 15,59%.

16:40 ngày 5 tháng 1 năm 2022

Năm 2021, bất chấp những ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 đối với các lĩnh vực kinh tế xã hội của đất nước, thị trường bảo hiểm Việt Nam vẫn đang đạt được những kết quả ấn tượng. Theo đó, tổng doanh thu phí bảo hiểm toàn thị trường ước đạt 214.958 tỷ đồng, tăng 15,59% so với năm 2020. Các doanh nghiệp bảo hiểm tái đầu tư nền kinh tế ước đạt 577.069 tỷ đồng, tăng 22,24% so với năm 2020.

Ứng dụng công nghệ thông tin và trí tuệ nhân tạo trong quản lý thị trường bảo hiểm

Các yếu tố cộng hưởng đang giúp thị trường Bảo hiểm phát triển trong đại dịch COVID-19

Tạo lập và phát triển thị trường bảo hiểm an toàn, minh bạch và bền vững

[Infographics] Thị trường bảo hiểm 9 tháng đầu năm 2021

Theo Bộ Tài chính, năm 2021, tổng tài sản của các doanh nghiệp bảo hiểm ước đạt 710.0002 tỷ đồng, tăng 23,86% so với năm 2020. Các doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ ước đạt 104,653 tỷ đồng. Doanh nghiệp bảo hiểm ước đạt 605.349 tỷ đồng, tổng vốn chủ sở hữu ước đạt 152.484 tỷ đồng, tăng 19,34% so với năm 2020. Doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ ước đạt 35.963 tỷ đồng, doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ ước đạt 35,963 tỷ đồng. . Nó lên tới 116,521 tỷ đồng.

Tổng thu phí bảo hiểm ước đạt 214.958 tỷ đồng, tăng 15,59% so với năm 2020, trong đó doanh thu phí bảo hiểm phi nhân thọ ước đạt 57.609 tỷ đồng, bảo hiểm nhân thọ ước đạt 57.609 tỷ đồng. Nó lên tới 157,349 tỷ đồng.

Các doanh nghiệp bảo hiểm chi trả ước đạt 49.561 tỷ đồng, tăng 1,68% so với năm 2020. Bảo hiểm phi nhân thọ ước đạt 18.891 tỷ đồng, doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ ước đạt 30.670 tỷ đồng.

Cũng theo số liệu của Bộ Tài chính, các doanh nghiệp bảo hiểm tái đầu tư vào nền kinh tế khoảng 577.069 tỷ đồng, tăng 22,24% so với năm 2020. Các doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ ước đạt 52223 tỷ đồng; Các công ty bảo hiểm nhân thọ ước đạt 524.846 tỷ đồng.

Về dự phòng nghiệp vụ bảo hiểm, năm 2021, tổng dự phòng nghiệp vụ bảo hiểm ước đạt 455,606 tỷ đồng, tăng 24,89% so với năm 2020, trong đó doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ khoảng 26.981 tỷ đồng, doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ ước đạt 428, 625 tỷ đồng.

Đối với hoạt động môi giới bảo hiểm, năm 2021, tổng doanh thu phí thu xếp qua môi giới bảo hiểm ước đạt 12,715 tỷ đồng, tăng 14,8% so với năm 2020. Doanh thu phí bảo hiểm gốc thu xếp qua trung gian là 7499 tỷ đồng, tương đương 8,76%. tăng so với năm 2020; Phí tái bảo hiểm thu xếp qua trung gian ước đạt 5.216 tỷ đồng, tăng 24,7% so với năm 2020.

Tổng doanh thu kinh doanh của các doanh nghiệp môi giới bảo hiểm năm 2021 ước đạt 990 tỷ đồng, tăng 7,5% so với cùng kỳ năm 2020; Tổng doanh thu phí dịch vụ ước đạt 32 tỷ đồng; Doanh thu tài chính và thu khác ước đạt 17 tỷ đồng.

Tổng tài sản của doanh nghiệp môi giới bảo hiểm ước đạt 1.161 tỷ đồng, tăng 16,38% so với năm 2020. Vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp môi giới bảo hiểm ước đạt 615 tỷ đồng, tăng 34,66% so với năm 2020.

Đối với thị trường bảo hiểm, đến năm 2021, thị trường bảo hiểm sẽ có 76 công ty bảo hiểm, trong đó 31 công ty bảo hiểm phi nhân thọ, 19 công ty bảo hiểm nhân thọ, 02 công ty tái bảo hiểm và 24 công ty môi trường. công ty bảo hiểm bảo hiểm.

bài báo in

Tổng doanh thu phí bảo hiểm của thị trường tái bảo hiểm

Thông tin bắt buộc phải tin cậy

 • Thi phan doanh thu phi bao hiem 2021 ahr0chm6ly9zdgf0awmudgfwy2hpdgfpy2hpbmgudm4vmzawede4mc9pbwfnzxmvdxbsb2fkl3ryyw5odxllbnryyw5nlza1mjqymdiyl25nyxktcxvvyy10zs1kys1kyw5nlxnpbmgtag9jltiuanbn

  Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Quốc tế Đa dạng sinh học trong các đơn vị, hệ thống của Bộ Tài chính

  Ngày 24 tháng 5 năm 2022

 • Thi phan doanh thu phi bao hiem 2021

  Bộ Tài chính hưởng ứng Ngày thế giới không thuốc lá, Tuần lễ quốc gia không thuốc lá 2022

  Ngày 24 tháng 5 năm 2022

 • Thi phan doanh thu phi bao hiem 2021

  Kho bạc Nhà nước Sơn La điều hành, quản lý quỹ ngân sách nhà nước an toàn, hiệu quả

  Ngày 24 tháng 5 năm 2022

Tin nóng hổi

Thi phan doanh thu phi bao hiem 2021 ahr0chm6ly9zdgf0awmudgfwy2hpdgfpy2hpbmgudm4vmzawede4mc9pbwfnzxmvdxbsb2fkl2hvyw5ndgh1dmlldc8wnti0mjaymi9udggtms5qcgc=

Nền kinh tế tiếp tục tiềm ẩn rủi ro do nợ xấu ngân hàng

Ngày 24 tháng 5 năm 2022

Thi phan doanh thu phi bao hiem 2021 ahr0chm6ly9zdgf0awmudgfwy2hpdgfpy2hpbmgudm4vmzawede4mc9pbwfnzxmvdxbsb2fkl2hvyw5ndgh1dmlldc8wnti0mjaymi9jyxn1ywwtynvzaw5lc3mtbwfulxdvcmtpbmctd2l0ac1syxb0b3bfmtu4mdqzlte5lmpwzw==

7 mục tiêu cho chiến lược kế toán và kiểm toán đến năm 2030

Ngày 24 tháng 5 năm 2022

Thi phan doanh thu phi bao hiem 2021

Quản lý chặt chẽ việc chuyển mục đích sử dụng đất của các cơ quan, công ty

Ngày 24 tháng 5 năm 2022

Thi phan doanh thu phi bao hiem 2021 ahr0chm6ly9zdgf0awmudgfwy2hpdgfpy2hpbmgudm4vmzawede4mc9pbwfnzxmvdxbsb2fkl3zhbnrydw9uz3rjlza1mjmymdiyl3huay5qcgc=

Trong 4 tháng, tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hóa đạt 242,43 tỷ đô la

Ngày 24 tháng 5 năm 2022

Thi phan doanh thu phi bao hiem 2021 ahr0chm6ly9zdgf0awmudgfwy2hpdgfpy2hpbmgudm4vmzawede4mc9pbwfnzxmvdxbsb2fkl2hvyw5ndgh1dmlldc8wntizmjaymi90dhh2bl9ob3bfcxvvy19ob2lfdmlldf9uyw1fmduymy5qcgc=

Báo cáo thẩm tra điều chỉnh ngân sách nhà nước năm 2020

23 tháng 5 năm 2022

Bài viết được chia sẻ bởi kinhnghiem.com

Leave a Reply

Your email address will not be published.