Theo quan niệm hiện đại, khi nói về chọn lọc tự nhiên, có bao nhiêu phát biểu đúng

Theo quan niệm hiện đại về chọn lọc tự nhiên, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

(1) Chất lượng bình thường về cơ bản là quá trình phân biệt giữa khả năng sống sót và khả năng sinh sản của các cá thể có kiểu gen khác nhau trong một quần thể.

(ii) Chất lượng tự nhiên quyết định chiều hướng và nhịp điệu biến đổi thành phần kiểu gen của quần thể.

(3) CLTN tác động trực tiếp đến từng alen, làm thay đổi tần số kiểu gen của quần thể.

(iv) Khi môi trường thay đổi theo một hướng cụ thể, sự kiểm soát sẽ thay đổi tần số alen theo một hướng cụ thể.

(5) Chất lượng bình thường là nhân tố trực tiếp tạo ra các tổ hợp gen thích nghi trong quần thể.

(6) Chất lượng bình thường không phải là yếu tố trực tiếp dẫn đến hình thành các tổ hợp gen thích nghi trong quần thể mà chỉ có vai trò sàng lọc để lưu giữ các tổ hợp gen thích nghi trong quần thể.

Bài viết được chia sẻ bởi kinhnghiem.com

Leave a Reply

Your email address will not be published.