The nao la vung sang

Thế nào là vùng sáng

Đề thi và đáp án môn Vật Lý lớp 7 năm 2021 (Phần 2)

Công việc trước Công việc tiếp theo


Đề thi và đáp án môn Vật Lý lớp 7 năm 2021 (Phần 2)

Với Đề thi học kì 1 môn Vật lý lớp 3 có đáp án năm 2021 (Phần 2) sẽ giúp các em học sinh tổ chức ôn luyện kiến ​​thức bài học nhằm đạt kết quả cao trong các kì thi học sinh giỏi môn Vật lí lớp 6.

The nao la vung sang

Câu hỏi 1: tối là:

 1. Khu vực phía sau vật chắn và nơi ánh sáng không chiếu tới
 2. Khu vực chỉ nhận được ánh sáng từ một phần của nguồn sáng
 3. Khu vực chứa cả ánh sáng và bóng tối
 4. Vùng lân cận của đối tượng khối

câu trả lời:

Bóng tối ở sau vật cản và không nhận được ánh sáng từ nguồn sáng tới

Câu trả lời để chọn là: A

Câu 2: Vùng bóng tối là gì?

 1. Khu vực không nhận được ánh sáng từ nguồn sáng tới
 2. Khu vực chỉ nhận một phần ánh sáng từ nguồn sáng tới
 3. Vùng nhận ánh sáng từ nguồn sáng tới
 4. Đó là khu vực phía trước chướng ngại vật

câu trả lời:

Bóng tối ở sau vật cản và không nhận được ánh sáng từ nguồn sáng tới

Câu trả lời để chọn là: A

Câu hỏi 3: Bóng nửa đêm là:

 1. Khu vực phía sau vật chắn và nơi ánh sáng không chiếu tới
 2. Khu vực chỉ nhận được ánh sáng từ một phần của nguồn sáng
 3. Khu vực đầy đủ ánh sáng
 4. Vùng lân cận của đối tượng khối

câu trả lời:

Bóng nửa tối nằm sau vật cản và nhận một phần ánh sáng từ nguồn sáng tới.

Câu trả lời để chọn là: NHẬN

Câu hỏi 4: Vùng bán tối là gì?

 1. Vùng không nhận được ánh sáng từ nguồn sáng tới.
 2. Khu vực phía sau chướng ngại vật chỉ nhận được ánh sáng từ một phần của nguồn sáng.
 3. Là vùng chỉ nhận được ánh sáng do nguồn sáng yếu phát ra.
 4. Khu vực phía trước vật cản, chỉ nhận được ánh sáng từ một phần của nguồn sáng.

câu trả lời:

Bóng nửa tối nằm sau vật cản và nhận một phần ánh sáng từ nguồn sáng tới.

Câu trả lời để chọn là: NHẬN

Câu hỏi thứ năm: Chọn cụm từ sai. Vật gì (chặn ánh sáng)?

 1. Đừng để ánh sáng đi qua
 2. Đặt trước mắt người quan sát
 3. chặn đường đi của ánh sáng
 4. Để ánh sáng đi qua

câu trả lời:

a, b, c đúng

D sai vì vật chắn không cho ánh sáng truyền qua

Câu trả lời để chọn là: DỄ DÀNG

Câu hỏi 6: Chọn cụm từ đúng. Vật gì (chặn ánh sáng)?

 1. Đừng để ánh sáng đi qua
 2. Đặt phía sau người quan sát
 3. Để một chút ánh sáng đi qua
 4. Để ánh sáng đi qua

câu trả lời:

A đúng

Lỗi B vì vật chắn đặt trước mắt người quan sát

C và D sai vì vật chắn không cho ánh sáng truyền qua

Câu trả lời để chọn là: A

Câu 7: Vào ban đêm, trong phòng chỉ có một ngọn đèn. Đưa tay lên giữa đèn và tường, bạn nhìn thấy gì trên tường?

 1. Vùng tối hình bàn tay
 2. Khu vực chiếu sáng đầy đủ
 3. bóng tròn
 4. Một vùng tối có hình bàn tay, được bao quanh bởi một khung yếu hơn

câu trả lời:

Bàn tay giữa đèn và tường có tác dụng cản sáng, trên tường (đóng vai trò là rèm) sẽ có bóng mờ và bóng nửa tối của bàn tay, tức là vùng tối hình bàn tay, được bao quanh bởi các cạnh mờ.

Hình dạng bóng tối và bóng nửa tối giống bàn tay do tia sáng truyền theo đường thẳng.

Câu trả lời để chọn là: DỄ DÀNG

Câu 8: Nguyệt thực xảy ra khi:

 1. Trái đất được bao phủ bởi mặt trăng
 2. Không có ánh sáng
 3. Trái đất che khuất mặt trăng
 4. Nhật thực trái đất

câu trả lời:

Nguyệt thực xảy ra khi Trái đất che khuất mặt trăng và mặt trời không thể chiếu sáng nó

Câu trả lời để chọn là:

Câu 9: Khi Trái đất chắn Mặt trăng, hiện tượng sau đây xảy ra:

 1. nhật thực
 2. Nguyệt thực
 3. Thủy triều
 4. Không có hiện tượng

câu trả lời:

Nguyệt thực xảy ra khi Trái đất che khuất mặt trăng và mặt trời không thể chiếu sáng nó

Câu trả lời để chọn là: NHẬN

Câu 10: Nhật thực xảy ra khi:

 1. Mặt trăng nằm giữa mặt trời và trái đất
 2. Mặt trời nằm giữa trái đất và mặt trăng
 3. Trái đất nằm giữa mặt trời và mặt trăng
 4. Mặt trăng ở phía tối của trái đất

câu trả lời:

Nguyệt thực xảy ra khi Trái đất che khuất mặt trăng và mặt trời không thể chiếu sáng nó

The nao la vung sang f6a37f6bc41084da66cc8fdaa4d2c481

Câu trả lời để chọn là: A

Câu 11: Khi mặt trăng chặn mặt trời, các hiện tượng sau xảy ra:

 1. nhật thực
 2. Nguyệt thực
 3. Thủy triều
 4. Không có hiện tượng

câu trả lời:

Nhật thực toàn phần (hoặc một phần) được quan sát trong đó có một bóng tối (hoặc nửa bóng tối) của mặt trăng trên Trái đất.

Câu trả lời để chọn là: A

Câu 12: Trong các lần nhật thực và nguyệt thực, vị trí tương đối của Trái đất, Mặt trời và Mặt trăng là bao nhiêu?

 1. Tạo một góc 90 độ với nhau
 2. Nằm trên một đường thẳng
 3. nằm trên một cung tròn
 4. Tạo một góc 60 độ với nhau

câu trả lời:

nhật thực:

The nao la vung sang 78180c30cf494f3574c44508ee830d85

Nguyệt thực:

The nao la vung sang cb81d753e6ef8dd7fb9198f12e1c8f01

Chúng ta thấy khi có nhật thực và nguyệt thực: Trái đất, mặt trời và mặt trăng nằm trên cùng một đường thẳng.

Trong nhật thực: mặt trăng nằm giữa trái đất và mặt trời.

Trong một lần nguyệt thực, Trái đất nằm giữa Mặt trăng và Mặt trời.

Câu trả lời để chọn là: NHẬN

Câu 13: chọn câu trả lời đúng:

Nhật thực xảy ra khi:

 1. Mặt trời, mặt trăng và trái đất sắp xếp theo thứ tự đó.
 2. Mặt trời, Trái đất và Mặt trăng được căn chỉnh theo thứ tự này.
 3. Trái đất không ở trong bóng tối của mặt trăng hay hình bóng của nó.
 4. B và C đúng.

câu trả lời:

nhật thực:

The nao la vung sang d61e974d70c530fee213a850742c7095

Nhật thực xảy ra khi mặt trời, mặt trăng và trái đất xếp hàng theo cùng một thứ tự

Câu trả lời để chọn là: A

Câu 14: chọn câu trả lời đúng:

Nguyệt thực xảy ra khi:

 1. Mặt trời, mặt trăng và trái đất sắp xếp theo thứ tự đó.
 2. Mặt trời, Trái đất và Mặt trăng được căn chỉnh theo thứ tự này.
 3. Trái đất không nằm trong vùng bóng tối hoặc vùng bán tối của mặt trăng
 4. B và C đúng.

câu trả lời:

Nguyệt thực:

1663881716 350 the nao la vung sang

Nguyệt thực xảy ra khi Mặt trời, Trái đất và Mặt trăng xếp hàng theo cùng một thứ tự.

Câu trả lời để chọn là: NHẬN

Câu 15: Ở đâu đó, nhật thực một phần xảy ra, khi:

 1. Mọi người ở đó không thể nhìn thấy mặt trăng
 2. Mọi người chỉ nhìn thấy một phần mặt trời ở đó
 3. Có bóng của mặt trăng
 4. Mọi người ở đó không thể nhìn thấy mặt trăng hoặc mặt trời

câu trả lời:

Ta có: Nguyệt thực toàn phần (hoặc một phần) quan sát được ở nơi có bóng mờ (hoặc bán bóng) của Mặt Trăng trên Trái Đất.

Ở một nơi nào đó, nếu có nguyệt thực một phần, nó nằm trong vùng nửa tối và chỉ một phần của mặt trời được nhìn thấy.

Câu trả lời để chọn là: NHẬN

Câu 16: Chọn các câu trả lời đúng:

 1. Ở một nơi nào đó, có nhật thực một phần và mọi người ở đó không thể nhìn thấy mặt trăng
 2. Ở một nơi nào đó, có nhật thực một phần và mọi người ở đó chỉ có thể nhìn thấy một phần của mặt trời
 3. Ở đâu đó, có nguyệt thực một phần, có bóng của mặt trăng
 4. Ở một nơi nào đó, đã có nhật thực một phần và mọi người ở đó không thể nhìn thấy mặt trăng cũng như mặt trời

câu trả lời:

Ta có: Nguyệt thực toàn phần (hoặc một phần) quan sát được ở nơi có bóng mờ (hoặc bán bóng) của Mặt Trăng trên Trái Đất.

Ở một nơi nào đó, nếu có nguyệt thực một phần, nó nằm trong vùng nửa tối và chỉ một phần của mặt trời được nhìn thấy.

Câu trả lời để chọn là: NHẬN

Câu 17: Trong lớp học, người ta lắp một số đèn cùng loại ở các vị trí khác nhau nhằm mục đích gì?

 1. Tất cả các tình huống đều đủ sáng
 2. Học sinh không phát sáng khi nhìn lên bảng
 3. Tránh bóng và bóng của người hoặc bàn tay
 4. Cả a, b, c

câu trả lời:

Việc lắp đặt đèn trong lớp học phải đảm bảo các yêu cầu sau: đủ sáng, học sinh ngồi dưới không bị chói mắt khi nhìn lên bảng, tránh bóng mờ và bóng nửa tối trên trang giấy mà bàn tay học sinh có thể tạo ra khi. viết.

Trong ba yêu cầu trên, nếu sử dụng một bóng đèn lớn thì chỉ có thể đáp ứng được yêu cầu thứ nhất mà chưa đáp ứng được hai yêu cầu còn lại, vì vậy cần phải sử dụng một số bóng đèn lắp đặt ở những vị trí thích hợp để đáp ứng được cả ba yêu cầu trên.

Câu trả lời để chọn là: DỄ DÀNG

Câu 18: Hệ thống nhiều ánh sáng thường được sử dụng trong các phòng mổ của bệnh viện. Theo tôi, mục đích chính của việc này là:

 1. Sử dụng nhiều đèn để bắt được ánh sáng mạnh do các bóng đèn phát ra.
 2. Sử dụng nhiều đèn để tránh bóng tối.
 3. Cả a và b đều đúng.
 4. A và B sai.

câu trả lời:

Trong các phòng mổ của bệnh viện, người ta thường sử dụng hệ thống nhiều đèn chiếu sáng để tránh sự xuất hiện của bóng đen.

Câu trả lời để chọn là: NHẬN

Câu 19: Khi nhật thực toàn phần xảy ra, chúng ta thấy:

 1. Trái đất bị che khuất hoàn toàn khỏi mặt trời
 2. Mặt trời bị che khuất hoàn toàn, xung quanh có lửa
 3. Mật ong bị che khuất và không thể nhìn thấy tia nắng mặt trời
 4. Một phần của mặt trời bị che khuất và phần còn lại là nửa tối

câu trả lời:

The nao la vung sang 3cef5ab8d1f9082e2dca464a6ece0d3b

Khi nhật thực toàn phần xảy ra, chúng ta thấy mặt trời bị che khuất hoàn toàn và xung quanh là lửa

Câu trả lời để chọn là: NHẬN

Câu 20: Chọn các câu trả lời đúng:

 1. Khi nhật thực toàn phần xảy ra, Trái đất hoàn toàn bị che khuất khỏi mặt trời
 2. Khi nhật thực toàn phần xảy ra, mặt trời bị che khuất hoàn toàn và bị lửa bao quanh
 3. Khi nhật thực toàn phần xảy ra, mặt trời bị chặn và không thể nhìn thấy ánh sáng mặt trời
 4. Khi nhật thực toàn phần xảy ra, một phần mặt trời bị chặn và phần còn lại gần như tối

câu trả lời:

The nao la vung sang 3bf65a0609252d7392ab83481d1432f8

Khi nhật thực toàn phần xảy ra, chúng ta thấy mặt trời bị che khuất hoàn toàn và xung quanh là lửa

Câu trả lời để chọn là: NHẬN

Câu 21: Khi nguyệt thực toàn phần xảy ra, chúng ta thấy:

 1. Mặt trăng bị che khuất hoàn toàn bởi mặt trời
 2. Mặt trăng bị che khuất hoàn toàn, xung quanh có lửa cháy
 3. Mặt trăng bị che khuất hoàn toàn và không thể nhìn thấy ánh sáng mặt trời
 4. Một phần của mặt trăng bị che khuất và phần còn lại là nửa tối

câu trả lời:

1663881717 648 the nao la vung sang

Khi nguyệt thực toàn phần xảy ra, chúng ta thấy: mặt trăng bị che khuất hoàn toàn, xung quanh là tai lửa

Câu trả lời để chọn là: NHẬN

Câu 22: Hiện tượng xảy ra khi mặt trăng đi vào vùng bóng tối của Trái đất là hiện tượng:

 1. nhật thực
 2. Nguyệt thực
 3. Nhật thực hoặc nguyệt thực
 4. Không có hiện tượng

câu trả lời:

The nao la vung sang 0b9e67a4b80043f5fe81200fdb24768f

Khi nguyệt thực toàn phần xảy ra, chúng ta thấy: mặt trăng bị che khuất hoàn toàn, xung quanh là tai lửa

Câu trả lời để chọn là: NHẬN

Câu 23: Chọn phương án trả lời sai.

Bích Hoa có nhật thực một phần khi:

 1. Chỉ có thể nhìn thấy một phần mặt trời ở đó
 2. Ở đó, mặt trăng chặn một phần ánh sáng từ mặt trời
 3. Trong vùng nửa tối của mặt trăng, chỉ có thể nhìn thấy một phần của mặt trời
 4. Chỉ một phần của mặt trăng được nhìn thấy

câu trả lời:

1663881719 632 the nao la vung sang

Để xem nguyệt thực một phần, chúng ta sẽ phải ở trong vùng nửa tối của mặt trăng, và sau đó chỉ nhìn thấy một phần của mặt trời.

Phương án (d) sai

Câu trả lời để chọn là: DỄ DÀNG

Câu 24: Đứng trên Trái Đất, chúng ta có thể nhìn thấy nhật thực trong trường hợp nào sau đây?

 1. Vào ban đêm, khi nửa còn lại của Trái đất chắn mặt trời, tia sáng mặt trời không thể đến được nơi chúng ta đang đứng.
 2. Vào ban ngày, khi mặt trăng chặn mặt trời, không có ánh sáng mặt trời nào chiếu xuống trái đất nơi chúng ta đang đứng.
 3. Ban ngày trái đất che mặt trăng.
 4. Vào ban đêm, khi trái đất che mặt trăng.

câu trả lời:

1663881720 867 the nao la vung sang

Đứng trên Trái đất, điều kiện để chúng ta nhìn thấy nhật thực là vào ban ngày, khi Mặt trăng chặn Mặt trời, ngăn không cho ánh sáng Mặt trời chiếu tới Trái đất nơi chúng ta đang đứng.

Câu trả lời để chọn là: NHẬN

Câu 25: Chọn phương án đúng.

Để quan sát nguyệt thực ở Hà Nội:

 1. Hà Nội về đêm trăng in bóng trái đất, rồi trăng Hà Nội không sáng.
 2. Trái đất che mặt trăng
 3. Mặt trăng ở trong bóng tối của trái đất, và không được mặt trời chiếu sáng.
 4. Hà Nội đã về đêm và bạn không thể nhìn thấy mặt trăng

câu trả lời:

The nao la vung sang 816ab9c48d6e8779db85eca2a4a6eb59

Để quan sát nguyệt thực Hà Nội: Hà Nội về đêm, trăng ở bóng trái đất, khi đó trăng và Hà Nội không sáng.

Câu trả lời để chọn là: A

Câu 26: Đứng trên Trái Đất, chúng ta nhìn thấy hiện tượng nguyệt thực vào trường hợp nào sau đây?

 1. Vào ban đêm, khi tia nắng mặt trời không chiếu tới nơi chúng ta đang đứng.
 2. Khi mặt trời chặn mặt trăng, ánh sáng từ mặt trăng không thể chiếu tới trái đất.
 3. Vào ban đêm, khi mặt trăng không nhận được ánh sáng mặt trời vì nó bị Trái đất che khuất.
 4. Cả chữ a, b và c đều sai

câu trả lời:

1663881721 355 the nao la vung sang

Đứng trên Trái đất, điều kiện để chúng ta nhìn thấy nguyệt thực là vào ban đêm, khi đó mặt trăng không nhận được ánh sáng từ mặt trời do Trái đất chắn sáng.

Câu trả lời để chọn là:

Bài viết được chia sẻ bởi kinhnghiem.com

Leave a Reply

Your email address will not be published.