Dinh cao van hoa ly tran va hau le

Tập nghiệm S của bất phương trình x −74×2− 19x+12>0 là

Dinh cao van hoa ly tran va hau le

Tải xuống bản xem trước

Xin lỗi, bản xem trước hiện không có sẵn. Bạn có thể tải xuống bài báo bằng cách nhấp vào nút ở trên.

Chọn một.

Tam thức f (x) = x2 + x – 12 có a = 1> 0 và có hai nghiệm x1 = -4; x 2 = 3

(f (x) ngược dấu với môđun a).

Suy ra x2 + x – 12 <0 -4

Vậy, tập nghiệm của bất phương trình là S = (-4; 3).

A \ (S = \ left ({- \, \ infty; \ frac {3} {4}} \ right) \ cup \ left ({4; 7} \ right). \)

b \ (S = \ left ({\ frac {3} {4}; 4} \ right) \ cup \ left ({7; + \, \ infty} \ right). \)

C. \ (S = \ left ({\ frac {3} {4}; 4} \ right) \ cup \ left ({4; + \, \ infty} \ right). \)

D. \ (S = \ left ({\ frac {3} {4}; 7} \ right) \ cup \ left ({7; + \, \ infty} \ right). \)

Trường hợp: \ (4 {x ^ 2} – 19x + 12 \ ne 0 \ leftrightarrow \ left ({x – 4} \ right) \ left ({4x – 3} \ right) \ ne 0 \ leftrightarrow \ left \ { \ start {array} {l} x \ ne 4 \\ x \ ne \ frac {3} {4} \ end {array} \ right .. \)

Phương trình \ (x – 7 = 0 \ Leftrightarrow x = 7 \) và \ (4 {x ^ 2} – 19x + 12 = 0 \ Leftrightarrow \ left[ \begin{array}{l} x = 4\\ x = \frac{3}{4} \end{array} \right..\)

Bảng xét dấu:

Tap nghiem s cua bat phuong trinh x 74x2 19x120 la

Dựa vào bảng xét dấu, bất phương trình \(\frac{{x – 7}}{{4{x^2} – 19x + 12}} > 0 \Leftrightarrow \left[ \begin{array}{l} \frac{3}{4} < x < 4\\ x > 7 \end{array} \right..\)

Vậy tập nghiệm của bất phương trình là \(S = \left( {\frac{3}{4};4} \right) \cup \left( {7; + \,\infty } \right).\)

Câu hỏi trên thuộc đề trắc nghiệm dưới đây !

Số câu hỏi: 38

Tập nghiệm S của bất phương trình x−74×2−19x+12>0 là

A.S=34;4∪7;+ ∞.

B.S=− ∞;34∪4;7.

C.S=34;4∪7;+ ∞

D.S=34;7∪7;+ ∞.

Đáp án và lời giải

Đáp án:A

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Xem thêm

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

 • Một mạch dao động gồm một tụ điện và một cuộn dây thuần cảm có L = 10-4 (H). Cường độ dòng điện chạy qua cuộn dây có biểu thức i = 0,04 cos(2.107t +

  Tap nghiem s cua bat phuong trinh x 74x2 19x120 la

  Biểu thức hiệu điện thế giữa hai bản tụ là:

 • Gọi

  Tap nghiem s cua bat phuong trinh x 74x2 19x120 la

  là đồ thị hàm số

  Tap nghiem s cua bat phuong trinh x 74x2 19x120 la

  Khi đó phương trình của tiệm cận đứng và tiệm cận ngang của đồ thị

  Tap nghiem s cua bat phuong trinh x 74x2 19x120 la

  lần lượt là:

 • TN GTAS, a= 0,5 mm, D= 2 m. Nguồn sáng dùng trong thí nghiệm gồm hai bức xạ có bước sóng

  Tap nghiem s cua bat phuong trinh x 74x2 19x120 la

  Tap nghiem s cua bat phuong trinh x 74x2 19x120 la

  . Gọi M, N là hai điểm ở cùng một phía so với VTT và cách VTT 5,5 mm và 22 mm. Trên đoạn MN, số vị trí vân sáng trùng nhau của hai bức xạ là ?

 • Tap nghiem s cua bat phuong trinh x 74x2 19x120 la

  Bán kính của cơ sở

  Tap nghiem s cua bat phuong trinh x 74x2 19x120 la

  . Chu vi của hình nón là

 • Tap nghiem s cua bat phuong trinh x 74x2 19x120 la

  mặt cầu

  Tap nghiem s cua bat phuong trinh x 74x2 19x120 la

  Có một phương trình

  Tap nghiem s cua bat phuong trinh x 74x2 19x120 la

  . tọa độ trung tâm

  Tap nghiem s cua bat phuong trinh x 74x2 19x120 la

  được

 • cho số phức

  Tap nghiem s cua bat phuong trinh x 74x2 19x120 la

  . Phát biểu nào sau đây là sai về số phức?

  Tap nghiem s cua bat phuong trinh x 74x2 19x120 la

  ?

 • Tap nghiem s cua bat phuong trinh x 74x2 19x120 la

 • Số khoảng không có dấu của đồ thị hàm số

  Tap nghiem s cua bat phuong trinh x 74x2 19x120 la

  .

Bài viết được chia sẻ bởi kinhnghiem.com

Leave a Reply

Your email address will not be published.