Tap gia tri cua ham so y cot3x la

Tập giá trị của hàm số y = cot3x là

Về cuốn sách này


Trang 2

Về cuốn sách này

Tap gia tri cua ham so y cot3x la
1663861692 673 tap gia tri cua ham so y cot3x la

Công thức sin6x = 2 sin3xcos3x

1 trên tử số + mẫu số hủy bỏ 2sin6x

1 / (1 / 2sin6x) = 2: sin6x làm ơn

Sau đó, những gì về phía dưới?

Sau đây là điều kiện để tập các giá trị của hàm sin

Nhân 2 ở cả hai bên để được y

1663861693 378 tap gia tri cua ham so y cot3x la

Tôi sẽ nhìn vào hình ảnh sau đây. Em mới ra trường nên không mang theo giấy bút để sửa cho em. Xin lỗi

Vì mik lấy 2 tử số nên số này phải chia cho sin 6x

y Em vừa tính được là 2: sin6x đó e.

Mục đích của đoạn văn dưới đây là thể hiện y

Vì tôi cần tính toán tập hợp các giá trị của y

Vì vậy, tôi có một mảng giá trị sin6x

Tập hợp các giá trị sin6x tương đương với 1 / sin6x

Nhưng y = 2 * 1 / sin6x nên tôi cần hiển thị số 2

Vì vậy, nhân bất đẳng thức với 2 và bạn sẽ ổn

1663861695 597 tap gia tri cua ham so y cot3x la

Sau đó đặt 2 / sin6x = y đúng

Đối với bất kỳ điều gì, tiệm cận đứng xảy ra tại, ở đâu là một số nguyên. Sử dụng chu kỳ cơ sở của, để tìm các dấu không sớm của. Đặt phần bên trong của đường cotang, bằng với vị trí của đường tiệm cận đứng.

Hàm số y = cot 2x có tập xác định là

Tap gia tri cua ham so y cot3x la

Tap gia tri cua ham so y cot3x la

Tap gia tri cua ham so y cot3x la

Câu trả lời chính xác

Tap gia tri cua ham so y cot3x la

xem giải pháp

Điều khoản cụ thể:

$ \ begin {array} {l}
\ left \ {\ start {group} {l}
\ sin 3x \ ne 0 \\
\ cos x \ ne 0
\ end {array} \ right. \
\ leftrightarrow \ left \ {\ start {array} {l}
3x \ ne k \ pi \\
x \ ne \ dfrac {\ pi} {2} + k \ pi
\ end {array} \ right. \
\ leftrightarrow \ left \ {\ start {array} {l}
x \ ne \ dfrac {{k \ pi}} {3} \\
x \ ne \ dfrac {\ pi} {2} + k \ pi
\ end {array} \ right. \ left ({k \ in Z} \ right) \\
\ Rightarrow D = \ mathbb {R} \ gạch chéo ngược \ left \ {{\ dfrac {{k \ pi}} {3}; \ dfrac {\ pi} {2} + k \ pi} \ right \} \ left ({k \ in \ mathbb {Z}} \ right)
\ end {array} $

Bài viết được chia sẻ bởi kinhnghiem.com

Leave a Reply

Your email address will not be published.