Tao giong bang cong nghe te bao sinh 12. Webp

Tạo giống bằng công nghệ tế bào sinh 12

Bài 19: Tạo giống mới bằng đột biến
và công nghệ tế bào

1. Tạo giống mới bằng đột biến

1. Hoạt độngGồm 3 bước: + xử lý mẫu với thể đột biến thích hợp + xác định thể đột biến có kiểu hình mong muốn + tạo dòng thuần chủng

NB: Phương pháp này đặc biệt hiệu quả với vi sinh vật thường gặp trên tivi và hiếm khi lây nhiễm sang động vật.

2. Một số thành tựu trong giáo dục ở Việt Nam– Xử lý các tác nhân lý hóa thu được từ nhiều chủng VSV, lúa gạo, đậu tương …. có nhiều đặc tính quý. – Công dụng của gluxit để tạo quả tứ bội, lai với cây lưỡng bội và cây tam bội: cây cao lá mầm, dùng để nuôi tằm. – Xử lý giống lúa Mock Twin bằng tia gamma, tạo ra giống lúa MT1 có nhiều đặc tính quý.

– Táo NMU → táo hồng cho năng suất cao

thứ hai. Nhân giống bằng công nghệ tế bào

Tao giong bang cong nghe te bao sinh 12. Webp


1. Công nghệ tế bào thực vật

1.1 Nuôi cấy mô
một. Thủ tụcTrồng các mẫu mô thực vật hoặc tế bào xôma trong phòng thí nghiệm và sau đó tái tạo chúng thành cây.

B. có ý nghĩa

Giúp nhân giống nhanh các giống cây trồng quý hiếm từ cây có kiểu gen có giá trị để tạo ra quần thể cây trồng đồng nhất về kiểu gen

1663916361 163 tao giong bang cong nghe te bao sinh 12. Webp

1,2

Lai các tế bào sinh dưỡng
một. Thủ tục+ Loại bỏ thành tế bào trước khi lai + Đưa các tế bào bị mất thành tế bào của 2 loại vào môi trường đặc biệt để dung hợp với nhau, Lai tế bào + Đưa tế bào lai vào nuôi cấy trong môi trường đặc biệt để phân chia và tái sinh lai. các loại thực vật khác nhau

B. có ý nghĩa

Tạo ra một giống mới có các đặc điểm của cả hai loại mà phương pháp truyền thống không thể tạo ra được

1663916364 907 tao giong bang cong nghe te bao sinh 12. Webp


1.3 Nuôi cấy phấn hoa hoặc trứng

một. Thủ tục+ Các hạt phấn hoặc noãn chưa thụ tinh được nuôi trong phòng thí nghiệm và sau đó phát triển thành cây đơn bội (n). + Tế bào đơn bội được nuôi cấy trong ống nghiệm bằng hóa chất đặc biệt -> phát triển thành mô đơn bội -> xử lý hóa chất để gây biến đổi lưỡng bội thành cây lưỡng bội hoàn toàn.

B. có ý nghĩa

Các giống cây trồng thuần (đồng hợp tử về tất cả các gen).

c. Thành tích

 • Sản xuất cây lai hai loại thuốc lá để trang trí.
 • Phép lai giữa cà chua và khoai tây.

* So sánh các phương pháp tạo giống bằng công nghệ tế bào

1663916366 824 tao giong bang cong nghe te bao sinh 12. Webp
Tao giong bang cong nghe te bao sinh 12. Webp

1663916370 63 tao giong bang cong nghe te bao sinh 12. Webp


2. Công nghệ tế bào động vật

2.1. nhân bản động vật
một. Thủ tụcTách quả trứng từ một con cừu, và loại bỏ nhân của quả trứng này. Tách tế bào tuyến vú khỏi một con cừu khác và tách nhân của tế bào tuyến vú này. – Chuyển nhân của tế bào động vật có vú sang tế bào. Nó đã bị xóa khỏi nhân. – Nuôi cấy tinh trùng trứng trong phòng thí nghiệm để biến thành phôi. Cấy phôi vào tử cung của cừu khác để phôi có thể phát triển và sinh đẻ bình thường.

B. có ý nghĩa

– Nhân giống nhanh các giống vật nuôi quý hiếm quan trọng trong việc nhân bản vô tính động vật biến đổi gen.

Y học: Tạo ra các vương quốc động vật mang gen người để cung cấp cho bệnh nhân các cơ quan nội tạng

1663916373 705 tao giong bang cong nghe te bao sinh 12. Webp


2.2. Cấy phôi

một. Thủ tụcLấy phôi từ động vật cho -> chia phôi thành hai hay nhiều phần -> tách phôi -> cấy phôi vào động vật nhận (con cái) và sinh con.

B. có ý nghĩa

Sự hình thành một số con lai của cùng một kiểu gen, nó thường được áp dụng cho những động vật quý hiếm và sinh sản chậm.

Bài 19 Sinh 12: Sinh sản bằng Công nghệ đột biến và tế bào

Tao giong bang cong nghe te bao sinh 12

học thuyết

Nhân giống đầu tiên bằng đột biến

1. Hoạt động

 • Xử lý gây đột biến mẫu
 • Chọn các cá thể có kiểu hình mong muốn
 • Thành phần của các chủng tinh khiết

2. Một số thành tựu trong lĩnh vực giáo dục ở Việt Nam

 • Sử dụng tia phóng xạ, hoá chất (cônsixin, ..) để sản xuất nhiều chủng vi sinh vật, lúa, đậu nành, quả tứ bội, … có đặc tính quý.

thứ hai. Nhân giống bằng công nghệ tế bào

1. Công nghệ tế bào thực vật

 • Công nghệ tế bào thực vật giúp nhân bản thực vật quý hiếm hoặc tạo ra cây lai của các loài khác nhau thông qua công nghệ dung hợp tế bào trần.
 • Nuôi cấy tế bào đơn bội rồi phát triển thành cây lưỡng bội có thể tạo ra cây đồng hợp tử về tất cả các gen.

2. Công nghệ tế bào động vật

một. nhân bản động vật

 • Sinh sản tự nhiên: Tách phôi và nuôi cấy phôi phát triển thành từng cá thể
 • Bản sao Winmut:
  • Lấy lòng bàn tay của cừu ra khỏi cơ thể
  • Bỏ lõi trứng
  • Lấy nhân của một tế bào vú và đặt nó vào một tế bào trứng
  • Nuôi trứng trong ống nghiệm để biến thành phôi
  • Cấy phôi và tử cung cho cừu

B. Cấy phôi

 • Cắt phôi thành nhiều phôi rồi cấy vào tử cung của động vật khác

b- bài tập và cách giải

Câu hỏi 1: Giả sử một giống cà chua mang gen A cho một tính trạng không mong muốn (dễ bị X). Mô tả quá trình tạo đột biến ở kiểu gen aa kháng bệnh X.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Có hai loại lúa, một loại mang gen kháng bệnh X và một loại mang gen kháng bệnh Y. Bằng cách gây đột biến, có thể tạo ra giống mới có cả hai gen kháng bệnh X và Ỵ được không? Giải thích cách thực hiện thí nghiệm. Biết rằng gen bệnh X và gen bệnh Y nằm trên hai nhiễm sắc thể tương đồng khác nhau.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu hỏi 3: Mô tả quá trình hình thành các loại cây bằng phương pháp lai tế bào xôma.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu hỏi 4: Giải thích quá trình nhân bản động vật và giải thích tầm quan trọng thực tế của nó.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu hỏi thứ năm: Hãy chọn một loại cây thích hợp trong số các loại cây nêu dưới đây để có thể ứng dụng cônsixin nhằm tạo ra các loài cây mới có hiệu quả kinh tế cao.

một. cây lúa b. cây đậu tương

C củ cải đường d. Bắp

=> Xem hướng dẫn giải

Nội dung thú vị khác

Trắc nghiệm Sinh học 12 – Bài 19: Sinh sản đột biến và Công nghệ tế bào

Bài viết được chia sẻ bởi kinhnghiem.com

Leave a Reply

Your email address will not be published.