Giai dap tai sao noi cang mat ra ma nhin

Tại một ô có công thức =MIN 1 3 MAX 4 5 cho kết quả là

 • Giai dap tai sao noi cang mat ra ma nhin

  Tải ứng dụng VietJack. Xem câu trả lời nhanh hơn!

 • Lý thuyết Tin học 7 bài 4: Sử dụng hàm số (hoặc chi tiết)

Câu hỏi 1: Nếu có các ký hiệu trong ô ########, điều đó có nghĩa là gì?

một. Công thức không chính xác và thông báo lỗi bảng tính

B. Dòng chứa ô này có chiều cao thấp, vì vậy không phải tất cả các số đều được hiển thị

c. Chiều rộng của ô này hẹp, vì vậy nó không hiển thị tất cả các số

Tiến sĩ .. Đã nhập sai dữ liệu.

xem câu trả lời

Nếu trong ô có ký hiệu ######## nghĩa là ô có bề ngang hẹp nên không hiển thị hết các số.

Câu trả lời:

Câu 2: Hàm AVERAGE là một hàm được sử dụng để:

một. Tổng số

B. Tìm số nhỏ nhất

c. tìm ý nghĩa

Tiến sĩ .. Tìm số lớn nhất

xem câu trả lời

Hàm AVERAGE được sử dụng để tìm giá trị trung bình của các số trong một chuỗi.

Câu trả lời:

Câu hỏi 3: Kết quả của hàm sau: = SUM (A1: A3), trong đó: A1 = 5; A2 = 39; A3 = 52

một. 96

B. 89

c. 95

Tiến sĩ .. D – không thể làm

xem câu trả lời

Hàm SUM là một hàm tổng. Kết quả công việc: = SUM (A1: A3) = SUM (A1, A2, A3) = 5 + 39 + 52 = 96

Câu trả lời:

Câu hỏi 4: Kết quả của hàm sau: = AVERAGE (A1: A4), trong đó: A1 = 16; A2 = 29; A3 = 24; A4 = 15

một. 23

B. 21

c. 20

Tiến sĩ .. Bạn không thể làm điều đó

xem câu trả lời

Kết quả công việc: = AVERAGE (A1: A4) = AVERAGE (A1, A2, A3, A4) = (16 + 29 + 24 + 15) / 4 = 21

Trả lời: loại bỏ

Câu hỏi thứ năm: Kết quả của hàm sau: = MAX (A1, A5) trong đó: A1 = 5, A2 = 8; A3 = 9; A4 = 10; A5 = 2

một. 2

B. mười

c. 5

Tiến sĩ .. 34

xem câu trả lời

Hàm Max là hàm tìm giá trị lớn nhất. Kết quả của hàm: = MAX (A1, A5) = MAX (5, 2) = 5

Câu trả lời:

Câu hỏi 6: Nếu khối A1: A5 lần lượt chứa các số 10, 7, 9, 27, 2 thì kết quả phép tính nào sau đây là đúng:

một. = MAX (A1, B5,15) cho kết quả là 15

B. = MAX (A1: B5, 15) cho kết quả là 27

c. = MAX (A1: B5) cho kết quả là 27

Tiến sĩ .. Tốt.

xem câu trả lời

Hàm Max là hàm tìm giá trị lớn nhất trong một chuỗi số. Nếu ô B5 không chứa giá trị, nó sẽ bị bỏ qua, vì vậy chức năng của MAX (A1, B5,15) là tìm giá trị lớn nhất 10 và 15 là 15. Chức năng của MAX (A1: B5, 15) là để tìm giá trị lớn hơn 10, 7, 9, 27, 2, 15 -> 27 (B1, B2, B3, B4, B5) bị bỏ qua. MAX (A1: B5) cho kết quả là 27.

Trả lời: dễ dàng

Câu 7: Kết quả của hàm = mean (3,8,10) là:

một. 21

B. 7

c. mười

Tiến sĩ .. 3

xem câu trả lời

Kết quả của hàm = mean (3,8,10) là (3 + 8 + 10) / 3 = 7.

Trả lời: loại bỏ

Câu 8: Tính giá trị trung bình của các ô A1, B1 và ​​C1, điều nào sau đây là đúng:

một. = Tổng (A1 + B1 + C1)

B. = trung bình (A1, B1, C1)

c. = trung bình (A1, B1, C1)

Tiến sĩ .. Cả a, b, c đều đúng

xem câu trả lời

Hàm AVERAGE là một hàm tính giá trị trung bình của một chuỗi số. Vì vậy, để tính giá trị trung bình của các ô A1, B1 và ​​C1 trong Excel, chúng ta viết = Average (A1, B1, C1).

Trả lời: loại bỏ

Câu 9: Cho hàm = Sum (A5: A10) thực hiện?

một. Tổng của ô A5 và ô A10

B. Tìm giá trị lớn nhất của ô A5 và ô A10

c. Thêm từ ô A5 vào ô A10

Tiến sĩ .. Tìm giá trị nhỏ nhất từ ​​ô A5 đến ô A10

xem câu trả lời

Hàm = Sum (A5: A10) thực hiện tính tổng từ ô A5 đến ô A10 bao gồm A5, A6, A7, A8, A9 và A10.

Câu trả lời:

Câu 10: Trong Excel, giả sử bạn nhập một ô có nội dung:

= SUM (1,2) + MAX (3,4) + MIN (5,6) Vậy kết quả của ô sau khi nhấn Enter là bao nhiêu?

một. 11

B. thứ mười hai

c. 13

Tiến sĩ .. Một kết quả khác

xem câu trả lời

Hàm SUM, MAX và MIN là một hàm tính tổng, giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của một chuỗi số. Vì vậy, SUM (1,2) + MAX (3,4) + MIN (5,6) = 3 + 4 + 5 = 12

Trả lời: loại bỏ

Xem thêm các câu hỏi lý thuyết và câu hỏi trắc nghiệm Tin học lớp 7 có đáp án hay khác:

Xem thêm loạt bài để học tốt Tin học 7 hay khác của chúng tôi:


Giới thiệu Kênh YouTube VietJack

 • Giai dap tai sao noi cang mat ra ma nhin

  Yêu cầu bài tập trên ứng dụng, gia sư VietJack giải đáp miễn phí!

 • Hơn 20.000 câu hỏi trắc nghiệm Toán, Văn, Tiếng Anh lớp 7 có đáp án
Tai mot o co cong thuc min 1 3 max 4 5 cho ket qua la 4cfc09ca928e868da06500968dac442d
Tai mot o co cong thuc min 1 3 max 4 5 cho ket qua la d32d45314082468b538e5fc9ff26cb00
Tai mot o co cong thuc min 1 3 max 4 5 cho ket qua la 38eb02c6613606a502b8382e5e992230

Đã có ứng dụng VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, Soạn SBT, các dạng văn, ôn thi trực tuyến, bài giảng …. miễn phí. Tải xuống ứng dụng ngay bây giờ trên Android và iOS.

Tai mot o co cong thuc min 1 3 max 4 5 cho ket qua la 3bdb651b59e65696065e9ccd122c3c80
Tai mot o co cong thuc min 1 3 max 4 5 cho ket qua la c590344df13bc75eebe055ceb12b69b3

Nhóm học Facebook miễn phí dành cho Thanh thiếu niên 2k9: fb.com/groups/hoctap2k9/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

loạt Bài tập tin học lớp 7 Soạn Tin học 7 | Trả lời các câu hỏi thông tin 7 Chương trình học của chúng tôi được biên soạn bám sát chương trình sách giáo khoa Tin học 7.

Nếu các bạn thấy hay thì hãy động viên và chia sẻ nhé! Nhận xét không khớp Nhận xét các quy tắc trên trang web Bạn sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.

ly-thuyet-trac-nghiem-tin-hoc-7.jsp

Bài viết này mô tả cú pháp công thức hàm và cách sử dụng nó phút trong Microsoft Excel.

Trả về số nhỏ nhất trong tập giá trị.

MIN (số 1, [number2]…)

Cú pháp cho hàm MIN có các đối số sau:

 • Number1, number2, … Number1 là tùy chọn và các số theo sau đó là tùy chọn. Từ 1 đến 255 số mà bạn muốn tìm giá trị nhỏ nhất.

 • Các đối số có thể là số, tên, mảng hoặc tham chiếu có chứa số.

 • Boolean và biểu diễn văn bản của số mà bạn nhập trực tiếp vào danh sách đối số sẽ được tính toán.

 • Nếu đối số là một mảng hoặc một tham chiếu, thì chỉ các số trong mảng hoặc tham chiếu đó mới được sử dụng. Các ô trống, giá trị lôgic hoặc văn bản trong mảng hoặc tham chiếu bị bỏ qua.

 • Nếu các đối số không chứa số, MIN trả về 0.

 • Các đối số là văn bản hoặc giá trị lỗi không thể chuyển đổi thành số sẽ gây ra lỗi.

 • Nếu bạn muốn bao gồm giá trị Boolean và biểu diễn dạng văn bản của một số trong tham chiếu như một phần của phép tính, hãy sử dụng hàm MINA.

Sao chép dữ liệu mẫu trong bảng sau và dán vào ô A1 của sổ làm việc Excel mới. Để các công thức hiển thị kết quả, hãy chọn chúng, nhấn F2 và nhấn Enter. Nếu cần, bạn có thể điều chỉnh độ rộng của cột để xem tất cả dữ liệu.

dữ liệu

mười

7

9

27

2

Phương trình

Mô tả

kết quả

= MIN (A2: A6)

Giá trị nhỏ nhất của các số trong phạm vi A2: A6.

2

= MIN (A2: A6,0)

Giá trị nhỏ nhất của các số trong phạm vi A2: A6 và 0.

0

1659257747 562 huong dan cai dat gmail trong outlook 2013
1659257747 113 huong dan cai dat gmail trong outlook 2013
1659257747 673 huong dan cai dat gmail trong outlook 2013

Bài viết được chia sẻ bởi kinhnghiem.com

Leave a Reply

Your email address will not be published.