Sự ra đời của ba tổ chức cộng sản Việt Nam cuối năm 1929 chứng tỏ

Tóm tắt phần thứ tư. Ba tổ chức cộng sản kế tiếp nhau ra đời năm 1929

Bài tập Trắc nghiệm Lịch sử lớp 9 – Xem ngay

Năm 1929 Việt Nam xuất hiện ba tổ chức cộng sản, đây được coi là một bước tiến rất quan trọng của cách mạng Việt Nam và được xác định là xu thế tất yếu của cách mạng nước ta.

Vì thế Tại sao nói sự ra đời của ba tổ chức cộng sản vào năm 1929 là xu thế tất yếu của cách mạng Việt Nam? Hãy cùng tìm hiểu câu trả lời qua nội dung bài viết dưới đây.

Hoàn cảnh lịch sử nước ta năm 1929

Từ cuối năm 1928 đến đầu năm 1929, phong trào dân tộc dân chủ ở nước ta, nhất là phong trào công nhân và nông dân theo con đường cách mạng vô sản ngày càng phát triển mạnh mẽ. Kỳ là nơi diễn ra phong trào sôi nổi nhất cả nước.

Sự phát triển mạnh mẽ của phong trào cách mạng lúc bấy giờ đòi hỏi sự tổ chức và lãnh đạo ngày càng cao. Đồng thời, Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên không còn khả năng lãnh đạo, cần phải thành lập một đảng cộng sản để tổ chức và lãnh đạo giai cấp công nhân, nông dân và các lực lượng khác. Những người yêu nước khác đã chiến đấu chống đế quốc, phong kiến ​​và chư hầu để giành lại độc lập cho dân tộc.

Đây là nguyên nhân dẫn đến sự ra đời của chi bộ cộng sản đầu tiên ở Bắc Kỳ vào tháng 3-1929, chi bộ này hoạt động tích cực nhằm tìm ra một đảng cộng sản thay thế. Sau đó, tháng 6 năm 1929, Đông Dương Cộng sản Đảng cũng được thành lập, tháng 7 năm 1929 An Nam Cộng sản Đảng được thành lập, và tháng 9 năm 1929 Tân Việt Cách mạng Đảng cũng tự cải tổ thành Liên đoàn Cộng sản Ấn Độ giáo.

Quá trình thành lập ba tổ chức cộng sản

Cuối tháng 3-1929, một số hội viên tiên tiến của Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên ở Bắc Kỳ, trong đó có hai tên tuổi tiêu biểu là Ngô Gia Tự và Nguyễn Đức Kan, đã tổ chức mít tinh tại số 5D phố Hàm Long, Hà Nội để thành lập Hội. Chi bộ đầu tiên của Đảng Cộng sản Việt Nam được thành lập Trong số 7 đảng viên đang tích cực chuẩn bị thành lập chi bộ cộng sản thay thế cho Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên.

Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ nhất của Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên tháng 5 năm 1929, khi đề nghị của Người không được chấp nhận, phái đoàn Bắc Kỳ đã rút khỏi đại hội, sau khi về nước. Ông kêu gọi công nhân, nông dân và các tầng lớp nhân dân ủng hộ việc thành lập Đảng Cộng sản.

Ngày 17/6/1929, đại biểu các tổ chức cộng sản nhân dân ở Bắc kỳ họp hội nghị, quyết định thành lập Đảng cộng sản Đông Dương, thông qua Tuyên ngôn và Điều lệ, thành lập báo Búa & Chuông làm cơ quan ngôn ngữ chính thức. Đây là tổ chức đảng phát triển mạnh ở Bắc kỳ và Trung bộ.

Sự ra đời của Đảng Cộng sản Đông Dương đã tạo ra động lực ngay lập tức với sự ra đời của các tổ chức cộng sản tiếp theo. Tháng 7-1929, Tổng bộ Thanh niên Nam Kỳ thuộc Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên quyết định thành lập An Nam Cộng sản Đảng. Đảng Cộng sản An Nam cũng cho ra đời tờ “Báo đỏ” ở Hồng Kông, Trung Quốc để xuất bản.

Như vậy, sự phân chia của Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên đã dẫn đến sự ra đời của Đảng Cộng sản Đông Dương và Đảng Cộng sản An Nam. Bắt đầu từ xu hướng này, các đảng viên tiên tiến của Tân Việt Cách mạng Đảng cũng tách ra để thành lập Liên đoàn Cộng sản Ấn Độ giáo, hoạt động chủ yếu ở các bang miền Trung.

Như vậy, có thể thấy chỉ trong vòng chưa đầy 4 tháng đã có 3 tổ chức cộng sản ở Việt Nam, đó là Đông Dương Cộng sản Đảng, An Nam Cộng sản Đảng và Đông Dương Cộng sản Liên đoàn.

Su ra doi cua ba to chuc cong san viet nam cuoi nam 1929 chung to

Ý nghĩa của sự ra đời của ba tổ chức cộng sản

Có thể nói, sự ra đời của ba tổ chức cộng sản ở Việt Nam là xu thế khách quan của cách mạng giải phóng dân tộc, là kết quả của sự kết hợp giữa chủ nghĩa Mác – Lê-nin, phong trào công nhân và dân tộc ở nước ta.

Chúng tôi ví sự ra đời của ba tổ chức cộng sản là bước nhảy vọt của cách mạng nước ta. Từ đó, các tổ chức chính trị của giai cấp vô sản, tức là các tổ chức cộng sản, đã xuất hiện ở Việt Nam. Đồng thời, sự ra đời của các tổ chức này chứng tỏ hệ tư tưởng chuyên chính vô sản đã giành được ưu thế tuyệt đối trong phong trào dân tộc dân chủ ở Việt Nam. Cùng với sự ra đời này đã tạo điều kiện thuận lợi cho việc thành lập Đảng cộng sản duy nhất ở nước ta vào đầu những năm 1930.

Do đó sự ra đời của ba tổ chức cộng sản có ba ý nghĩa quan trọng, đó là:

Ghi nhận sự trưởng thành vượt bậc của giai cấp công nhân Việt Nam từ tự phát đến tự giác

Trực tiếp chuẩn bị cho việc thành lập chính đảng vô sản ở Việt Nam

– Chứng tỏ khuynh hướng cách mạng vô sản đã phát triển mạnh mẽ ở nước ta.

Như vậy, trước những vấn đề của hoàn cảnh lịch sử, có thể nhấn mạnh rằng sự ra đời của ba tổ chức cộng sản ở Việt Nam năm 1929 là phương hướng tất yếu của cách mạng nước ta.

Tuy nhiên, do cùng một lúc ba tổ chức cộng sản ra đời và hoạt động tách biệt với nhau nên đã gây chia rẽ không nhỏ đối với phong trào cách mạng Việt Nam lúc bấy giờ. Vì vậy, yêu cầu quan trọng đặt ra là phải hợp nhất ba tổ chức cộng sản thành một chính đảng là Đảng Cộng sản Việt Nam. Vì vậy, tháng 3 năm 1930, Nguyễn Ái Quốc đã chủ trì hội nghị hợp nhất 3 tổ chức cộng sản để thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam tại Cửu Long, Hồng Kông, Trung Quốc.

Với nội dung bài viết trên, chúng tôi đã giải thích cho bạn Tại sao nói sự ra đời của ba tổ chức cộng sản vào năm 1929 là xu thế tất yếu của cách mạng Việt Nam? Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào khác về nó, vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ trực tiếp.

Loại A, B, C. Vì cuộc khủng hoảng cứu nước ở Việt Nam mãi đến khi Đảng cộng sản Việt Nam mới ra đời, điều đó chứng tỏ giai cấp công nhân đã trưởng thành, đủ sức lãnh đạo cách mạng Việt Nam và phong trào công nhân Việt Nam. Tự giác vận động.

đã chọn Do khuynh hướng cứu nước theo con đường cách mạng vô sản du nhập vào Việt Nam sau Chiến tranh thế giới thứ nhất và đến năm 1929, với sự xuất hiện của ba tổ chức cộng sản ở Việt Nam, đã cho thấy sự phát triển của khuynh hướng cứu nước theo con đường của cách mạng vô sản.

Đã chọn.

Các câu hỏi nóng cùng chủ đề

Chứng minh sự ra đời của ba tổ chức cộng sản năm 1929 ở Việt Nam

một.

Các khuynh hướng cách mạng tư sản đang thịnh hành ở Việt Nam.

B.

Khuynh hướng cách mạng vô sản đang chiếm ưu thế ở Việt Nam.

c.

Khuynh hướng cách mạng tư sản và vô sản thịnh hành ở Việt Nam.

Tiến sĩ ..

Khuynh hướng cách mạng vô sản ngày càng giảm ở Việt Nam.

Bài viết được chia sẻ bởi kinhnghiem.com

Leave a Reply

Your email address will not be published.