Sự kiện nào dưới đây tạo ra bước ngoặt của cuộc chiến tranh the giới thứ 2

Sự kiện đánh dấu bước ngoặt trong Chiến tranh thế giới thứ hai (1939 – 1945) là Hồng quân Liên Xô mở cuộc phản công quân Đức tại Stalingrad

* Tại vì

Chiến thắng Stalingrad đánh dấu bước ngoặt cơ bản của cuộc chiến tranh thế giới, buộc quân phát xít phải chuyển từ thế tấn công sang phòng ngự.

– Bắt đầu từ đây, Liên Xô và các nước đồng minh chuyển sang tấn công các mặt trận đồng loạt.

Bài viết được chia sẻ bởi kinhnghiem.com

Leave a Reply

Your email address will not be published.