Su kien nao danh dau lan dau tien trong lich su dan toc nhan dan ta duoc thuc hien quyen cong dan 8f07a41de29e0a5fb266b88e3948d516

Sự kiện nào đánh dấu lần đầu tiên trong lịch sử dân tộc, nhân dân ta được thực hiện quyền công dân

Trang chủ / Khoa học – Thông tin – Tư liệu / Bài báo đặc biệt

Xuất bản vào: 16:54:37 ngày 6 tháng 1 năm 2022 (GMT + 7)561 طرق lượt xem

Của sư phụ. Nguyễn Thị Quý – Trường Cao đẳng Luật và Nhà nước

(Bài báo đã được đăng trên Baothanhhoa.vn)

Cuộc Tổng tuyển cử ngày 6-1-1946 là một sự kiện lịch sử quan trọng. Nó đã mở ra quá trình xây dựng một hệ thống dân chủ mới – nền dân chủ xã hội chủ nghĩa. Thành công của cuộc Tổng tuyển cử có ý nghĩa quyết định đối với sự nghiệp cách mạng đấu tranh vì độc lập dân tộc, dân chủ, công bằng và tiến bộ xã hội của nhân dân ta.

Su kien nao danh dau lan dau tien trong lich su dan toc nhan dan ta duoc thuc hien quyen cong dan 8f07a41de29e0a5fb266b88e3948d516

Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa I – Quốc hội đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa sau cuộc Tổng tuyển cử ngày 6/1/1946, tại Nhà hát Lớn Hà Nội. Ảnh tư liệu

Trong lời tuyên bố độc lập vang dội trên Quảng trường Badenah lịch sử, Bác Hồ đã khẳng định: “Nước Việt Nam có quyền tự do, độc lập và trên thực tế đã trở thành một nước tự do, độc lập. Toàn thể nhân dân Việt Nam quyết tâm dùng hết tâm hồn, sức lực, tính mạng, của cải để giữ vững quyền tự do, độc lập đó”.. Đó là những câu nói hào sảng của Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định trước thế giới và dân tộc về sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.

Vì vậy, nhiệm vụ cấp bách và hết sức quan trọng của Nhà nước ta sau khi thành lập là tổ chức Tổng tuyển cử bầu cử Quốc hội để hiến kế thành quả Cách mạng Tháng Tám vừa giành được, cũng như bầu ra Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa. . Việt Nam: Chính phủ chính thức hình thành bộ máy nhà nước đầu tiên. Việc làm này không chỉ nhằm củng cố mà còn tăng cường sức mạnh của chính quyền nước ta, bảo đảm quyền dân chủ của nhân dân; Đặc biệt là sự khẳng định trước thế giới về tính hợp hiến, hợp pháp của một chính phủ do nhân dân bầu ra.

Ngày 3-9-1945, tại phiên họp đầu tiên của Chính phủ lâm thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nêu ý kiến ​​cấp bách hơn bao giờ hết là phải tổ chức tổng tuyển cử phổ thông đầu phiếu càng sớm càng tốt.“Mọi công dân nam, nữ đủ 18 tuổi đều có quyền bầu cử và ứng cử, không phân biệt giàu nghèo, tôn giáo, chủng tộc, dân tộc.… “Bên cạnh đó, Chủ tịch Hồ Chí Minh còn giải thích trên tờ báo Cựu quốc gia ngày 30/12/1945 về nguyên tắc bầu cử tự do:” … Ai muốn quan tâm đến công việc của đất nước thì có quyền ứng cử, mọi công dân đều có quyền bầu cử. Không phân biệt giới tính, giàu nghèo, tôn giáo, chủng tộc, giai cấp, đảng phái, mọi công dân Việt Nam đều có hai quyền này.

Để công việc quan trọng này diễn ra tốt đẹp. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ban hành hàng loạt sắc lệnh. Sắc lệnh số 14-SL ngày 8-9-1945 ghi rõ: “Căn cứ vào quyết định của Đại hội đại biểu toàn quốc ngày 16 tháng 8 năm 1945 ở vùng giải phóng, theo đó nước Việt Nam dân chủ cộng hòa và Chính phủ nhân dân cả nước do Đại hội đại biểu toàn quốc bầu ra. bằng phổ thông đầu phiếu. ”Ngày 5-1-1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi toàn quốc bầu cử, trong đó có đoạn: “… Ngày mai là ngày vui của đồng bào ta, vì ngày mai là ngày tổng tuyển cử, vì ngày mai là ngày đầu tiên trong lịch sử Việt Nam nhân dân ta bắt đầu được hưởng các quyền dân chủ của mình.… ”. Để chuẩn bị tốt cho cuộc tổng tuyển cử, Chính phủ lâm thời đã ban hành Sắc lệnh số 51-SL ngày 17-10-1945 quy định thể lệ tổng tuyển cử.

Nhờ có sự chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng từ trước, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội đầu tiên đã diễn ra đúng kế hoạch và đạt nhiều kết quả tốt. Chỉ một phần miền Nam tổ chức bầu cử muộn hơn ngày 23 tháng 12 năm 1945 (do không nhận được lệnh hoãn), và hầu hết được tổ chức vào ngày 6 tháng 1 năm 1946. Tại tất cả 71 quận và thành phố, 89% tổng số cử tri đã đi bầu cử. các cuộc thăm dò và cả nước đã bầu ra 333 đại biểu Họ đại diện cho ý chí và nguyện vọng của toàn dân. nơi 57% đại biểu thuộc các đảng phái khác nhau; 43% nghị sĩ không theo đảng phái; 87% đại biểu là công nhân, nông dân, binh lính cách mạng. 10 đại biểu nữ và 34 đại biểu nữ là người dân tộc thiểu số.

Tổng tuyển cử được tổ chức với quy mô lớn trong cả nước vào ngày 6/1/1946, là sự kiện lịch sử trọng đại, mở đầu cho quá trình xây dựng chế độ dân chủ mới. Đó là sự khởi đầu tốt đẹp của Quốc hội – nền tảng vững chắc của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa vì dân, do dân và vì dân. Trong suốt 76 năm trưởng thành, với 15 cuộc bầu cử, Quốc hội Việt Nam đã không ngừng lớn mạnh, thực hiện tốt hơn nữa chức năng của mình.Là cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân, cơ quan quyền lực cao nhất của Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, thực hiện quyền lập hiến, quyền lập pháp và quyết định những vấn đề quan trọng nhất của đất nước. và giám sát tối cao các hoạt động của nhà nước..

Cuộc Tổng tuyển cử đầu tiên của nước Việt Nam hoàn toàn thắng lợi vào năm 1946. Quốc hội đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời. Chiến thắng này là một dấu mốc quan trọng, là bước nhảy vọt đầu tiên trong quá trình phát triển của nền dân chủ ở Việt Nam. Thành công này đã mở ra một thời kỳ mới, một thời kỳ mà đất nước ta có Quốc hội, Chính phủ thống nhất, Hiến pháp tiến bộ và một hệ thống chính quyền hoàn chỉnh trên danh nghĩa để có thể đại diện cho nhân dân Việt Nam trên trường quốc tế ở cả trong và ngoài nước. sự việc.

Ngày 3-9-1945, tại phiên họp đầu tiên của Chính phủ lâm thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh nêu thêm sáu vấn đề cấp bách cần giải quyết, một trong số đó là việc tổ chức tổng tuyển cử để chính thức bầu ra Quốc hội và chỉ định chính quyền của nhân dân. , đồng thời hình thành một ủy ban soạn thảo hiến pháp.

Su kien nao danh dau lan dau tien trong lich su dan toc nhan dan ta duoc thuc hien quyen cong dan d6232da797f1f2b68045b2b6aaefde69

Bác Hồ bỏ phiếu tại Hà Nội năm 1960. Ảnh: TL

Ngày 8-9-1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh ban hành Sắc lệnh số 14-SL về tổng tuyển cử. Sắc lệnh ghi rõ: “Theo quyết định của Đại hội đại biểu toàn quốc ngày 16 tháng 8 năm 1945 ở vùng giải phóng, quyết định nước Việt Nam dân chủ cộng hoà và Chính phủ nhân dân cả nước do Quốc dân bầu ra. Lập hội theo chế độ phổ thông đầu phiếu. ” Để đẩy nhanh công tác chuẩn bị tổng tuyển cử, ngày 29-9-1945, Chính phủ lâm thời ban hành Sắc lệnh số 51-SL, ngày 17-10-1945 quy định thể lệ tổng tuyển cử.

Về ý nghĩa của cuộc Tổng tuyển cử đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, Người cho rằng: “Tổng tuyển cử là dịp để cả dân tộc tự do lựa chọn những người tài đức vẹn toàn, gánh vác công việc của Tổ quốc”; “Quyền phổ thông đầu phiếu có nghĩa là tự do và bình đẳng; nghĩa là dân chủ và đoàn kết”; “Vì tổng tuyển cử mà toàn dân bầu ra Quốc hội, Quốc hội sẽ bầu ra chính phủ. Chính phủ đó thực sự là chính quyền của toàn dân. quyền bầu cử. Không có sự phân biệt nam nữ, giàu nghèo, tôn giáo, chủng tộc, giai cấp, đảng phái. “

Cuộc Tổng tuyển cử bầu Quốc hội đầu tiên của nước ta diễn ra trong bối cảnh thù trong, giặc ngoài, điều kiện kinh tế – xã hội vô cùng khó khăn. Vì vậy, cuộc tổng tuyển cử lần này không chỉ là một cuộc vận động chính trị thông thường, mà thực chất là một cuộc đấu tranh chính trị hết sức cam go, phức tạp và không kém phần khốc liệt. Đặc biệt trong quá trình đàm phán và nhượng bộ, chúng ta đã công nhận 70 ghế đại diện của Việt Nam Quốc dân Đảng và Việt Nam trong Quốc hội không biểu quyết hoặc đại diện, tham gia Chính phủ lâm thời. Đây là một chiến lược hết sức linh hoạt và khôn khéo của Mặt trận Việt Minh và Chủ tịch Hồ Chí Minh nhằm cô lập bọn phản động, kiềm chế sự chống trả điên cuồng của chúng. Trong bài phát biểu khai mạc kỳ họp thứ nhất Quốc hội nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, Người nhấn mạnh: “Các đại biểu Quốc hội khóa này không đại diện cho đảng phái nào mà là đại diện cho cả dân tộc. Đó là một khối thống nhất cho thấy lực lượng của toàn dân tộc Việt Nam đã đoàn kết thành một khối… ”vì theo Người: Quốc hội là biểu tượng của ý chí đoàn kết toàn dân tộc ta, là ý chí sắt đá không gì lay chuyển được”, “Quốc hội đoàn kết, toàn dân đoàn kết, chúng ta vượt qua mọi khó khăn và chiến thắng nằm trong tay chúng ta.

Để tổ chức thành công cuộc bầu cử Quốc hội đầu tiên, ngày 5-1-1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi toàn quốc đi bầu cử, trong đó có đoạn: “… Hỡi đồng bào, vì ngày mai là ngày Tổng tuyển cử, vì ngày mai là ngày đầu tiên trong lịch sử nước Việt Nam nhân dân ta bắt đầu được hưởng các quyền dân chủ của mình … ”gửi tới toàn thể cử tri. Thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng của mình, trên báo Cứu quốc số đặc biệt ngày 6-1-1946 đã đăng cuốn tự truyện của Người: “Khuyên công dân đủ 18 tuổi trở lên ngày nay đều phải đi bầu cử những đại biểu xứng đáng cho Tổ quốc đầu tiên. Hội của đất nước chúng ta. ”

Với sự chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng, cuộc bầu cử Quốc hội đầu tiên đã diễn ra và thắng lợi đúng kế hoạch. Chỉ một phần diễn ra ở miền Nam vào ngày 23 tháng 12 năm 1945 (do không nhận được lệnh hoãn), và phần lớn được thực hiện vào ngày 6 tháng 1 năm 1946. 71 quận và thành phố và 89% tổng số cử tri đã bỏ phiếu. Cả nước bầu được 333 đại biểu. Tại Thủ đô Hà Nội, 91,95% cử tri của 74 thôn nội thành và 118 thôn ngoại thành đã đi bầu cử. Kết quả có 6/74 ứng cử viên trúng cử ĐBQH; Chủ tịch Hồ Chí Minh được bầu với số phiếu cao nhất (98,4%).

Su kien nao danh dau lan dau tien trong lich su dan toc nhan dan ta duoc thuc hien quyen cong dan 70300322b967dd7bdb0178f6525a89a8

Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa I – Quốc hội đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa sau cuộc Tổng tuyển cử ngày 6/1/1946, tại Nhà hát Lớn Hà Nội. Ảnh: TL

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nói tại Kỳ họp thứ sáu Quốc hội khóa I: “Quốc hội này là Quốc hội phát triển dân chủ với nhân dân, chuyên chính chống kẻ thù của nhân dân. Quốc hội đoàn kết …” Quốc hội cố gắng thực hiện trách nhiệm của mình trước nhân dân, và thực hiện: “… Quốc hội phải có những đại biểu, đại biểu xứng đáng, trung thành phục vụ Tổ quốc, nhân dân và chủ nghĩa xã hội.” Trong quá trình này, một mặt phải tăng cường vai trò đại diện của đại biểu Quốc hội, nhưng mặt khác cũng phải tăng cường quyền của người dân. Ông nhấn mạnh “việc lựa chọn những đại biểu này là quyền lợi và nghĩa vụ của cử tri…” và “nhân dân có quyền bãi nhiệm đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND nếu những đại biểu này cho thấy họ không đồng ý. xứng đáng với niềm tin của nhân dân. “

75 năm đã trôi qua, ngày 6/1/1946 đã đi vào lịch sử của dân tộc ta. Quốc hội Việt Nam đến nay đã tổ chức được 14 kỳ bầu cử và vào Chủ nhật ngày 23 tháng 5 năm 2021, Quốc hội đã tổ chức kỳ bầu cử thứ 15 để bầu ra Quốc hội khóa 15 và Quốc hội nhiệm kỳ 2021-2026. Kế thừa và củng cố giá trị lịch sử của các cuộc Tổng tuyển cử đầu tiên, các cuộc bầu cử Quốc hội tiếp theo luôn thể hiện quyết tâm, ý chí độc lập, tự do, ủng hộ chủ quyền Tổ quốc của nhân dân ta, sáng suốt lựa chọn người đại diện thực sự của mình trong Quốc hội, quyết tâm tham gia xây dựng nhà nước của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân.

Bầu Ngọc tổng hợp

Bài viết được chia sẻ bởi kinhnghiem.com

Leave a Reply

Your email address will not be published.