So với nhà nước Văn Lang, tổ chức bộ máy nhà nước Âu Lạc có điểm gì khác biệt

So voi nha nuoc van lang to chuc bo may nha nuoc au lac co diem gi khac biet

Năm 1786, Nguyễn Huệ kéo quân ra bắc để làm gì? (ngày – lớp 4)

So voi nha nuoc van lang to chuc bo may nha nuoc au lac co diem gi khac biet

5 câu trả lời

Vì sao thực dân Pháp xâm lược Việt Nam? (ngày tháng – lớp 8)

2 câu trả lời

Ngày 19 tháng 6 năm 2021 6.629

một. Quyền lực của nhà vua và nhà nước được củng cố

Câu trả lời chính xác

B – bộ máy nhà nước theo mô hình Trung Quốc

C. Bộ máy nhà nước hoàn thiện

Đáp án A: Bộ máy nhà nước thời Ô Lạc về cơ bản giống thời Văn Lang, nhưng quyền lực nhà nước cao hơn, chặt chẽ hơn trước. Nhà vua có nhiều quyền lực hơn để cai trị đất nước

Các câu hỏi nóng cùng chủ đề

Đặc điểm nào sau đây không phải là đặc điểm của tình hình Văn Lang cuối thế kỉ III TCN?

Xem câu trả lời ” Ngày 19 tháng 6 năm 2021 3.621

Điều nào sau đây không phải là yếu tố dẫn đến những tiến bộ của nông nghiệp và thủ công nghiệp thời Âu Lạc?

Xem câu trả lời ” Ngày 19 tháng 6 năm 2021 2.067

Ai đã lãnh đạo nhân dân Tai Ô, Lắc Việt trong cuộc kháng chiến chống quân Tần xâm lược?

Xem câu trả lời ” Ngày 19 tháng 6 năm 2021 1.586

Tại sao nước mới thành lập sau Kháng chiến chống Tần được gọi là U Lắc?

Xem câu trả lời ” Ngày 19 tháng 6 năm 2021 1.237

An Dương Vương đã thực hiện biện pháp gì để củng cố quốc phòng và an ninh?

Xem câu trả lời ” Ngày 19 tháng 6 năm 2021 508

Tổ chức bộ máy nhà nước ở Ô Lạc được xây dựng trên cơ sở nào?

Xem câu trả lời ” Ngày 19 tháng 6 năm 2021 328

Năm 218 TCN, đất nước Sở Lăng xảy ra sự kiện quan trọng nào?

Xem câu trả lời ” Ngày 19 tháng 6 năm 2021 211

Trong những nguyên nhân dẫn đến thắng lợi của Cuộc kháng chiến chống quân Trần của nhân dân Tây Âu, Lắc Việt Kan

Xem câu trả lời ” Ngày 19 tháng 6 năm 2021 202

Sau khi lên ngôi, An Dương Vương chọn đóng đô ở vùng nào?

Xem câu trả lời ” Ngày 19 tháng 6 năm 2021 195

Triệu Đà đã dùng âm mưu gì để làm suy yếu nước Âu Lạc?

Xem câu trả lời ” Ngày 19 tháng 6 năm 2021 184

Đâu là nơi tập trung huấn luyện và chiến đấu của quân dân Âu Lạc?

Xem câu trả lời ” Ngày 19 tháng 6 năm 2021 89

Những lý do nào sau đây khiến cuộc xâm lược của Bộ ba da ban đầu bị thất bại?

Xem câu trả lời ” Ngày 19 tháng 6 năm 2021 83

Giải thích những điểm giống và khác nhau giữa Văn Lang và Âu Lạc: – Điểm giống nhau:

+ Tổ chức từ trên xuống dưới, lấy làng xã, nông trường làm cơ sở (đơn vị hành chính).

+ Tuy còn đơn giản nhưng nó thực sự là một tổ chức chính quyền cai trị toàn bộ đất nước (hành chính).

– Khác nhau: Thời Âu Lạc, quyền lực của nhà nước cao hơn, khắt khe hơn. Vua có nhiều quyền lực hơn để cai trị đất nước. Sự phân biệt giữa giai cấp thống trị và nhân dân ngày càng sâu sắc.

D- Vua đứng đầu nhà nước là người có quyền

b- Có tổ chức hơn, vua có nhiều quyền cai trị đất nước

Vua biết cách đặt tên nước và có nhiều quyền lực hơn

a) Chính quyền thực dân thực hiện chính sách đồng hoá khiến nhân dân bất bình

LIVESTREAM 2K4 Kỳ thi trúng tuyển quốc gia năm 2022 مراجعة

Phương pháp trị liệu học kì 2 – THCS Văn Định Vương – – 2K5 – môn Toán truyền hình trực tiếp thầy ANH

Toán học

Học kì 2 Ôn tập số 3 Hướng dẫn giải – 2k5 – Cô THU .Phát trực tiếp môn Hóa

hoá học

Tìm kiếm thời lượng 2 – truyền hình trực tiếp chủ đề số 4 – 2K5 LÝ Thầy Tuyên

Vật lý

Đề ôn tập Học kì 2 – Hướng dẫn giải Đề số 03-2k5 Lý thầy Sĩ

Toán học

Học kì 2 Số bài giải 2 – 2k5 – Cô THU .Phát trực tiếp môn Hóa học

hoá học

Xem thêm …

Bài viết được chia sẻ bởi kinhnghiem.com

Leave a Reply

Your email address will not be published.