So nghiem thuc cua phuong trinh 2 fx 7 0 ahr0chm6ly9pbwfnzxmudhv5zw5zaw5omjq3lmnvbs9wawn0dxjllziwmtkvmdmwns9jyxb0dxjlxzguue5h

Số nghiệm thực của phương trình 2 f(x 7 0)

Cho một hàm \ (y = f \ left (x \ right), \) liên tục trên \ (\ mathbb {R} \) và có bảng hiệp phương sai như hình dưới đây. Tìm số nghiệm thực của phương trình \ (2f \ left (x \ right) + 7 = 0. \)

So nghiem thuc cua phuong trinh 2 fx 7 0 ahr0chm6ly9pbwfnzxmudhv5zw5zaw5omjq3lmnvbs9wawn0dxjllziwmtkvmdmwns9jyxb0dxjlxzguue5h

Ngày 5 tháng 9 năm 2021 913

So nghiem thuc cua phuong trinh 2 fx 7 0 ahr0chm6ly9oyw1jag9plnzul3n0b3jhz2uvdxbsb2fkcy9pbwfnzxmvmjevc2nyzwvuc2hvdc05lte2mza4mzk4mzqucg5n

Các câu hỏi nóng cùng chủ đề

Cho hình lập phương ABCD.A’B’C’D ‘. Góc giữa đường thẳng AC và B’D ‘là

Xem câu trả lời ” Ngày 5 tháng 9 năm 2021 3.592

Cho hàm số y = f (x) có đồ thị như hình vẽ bên

So nghiem thuc cua phuong trinh 2 fx 7 0

Câu nào sau đây là sai – sai – sai?

Xem câu trả lời ” Ngày 5 tháng 9 năm 2021 1.272

Cho hình chóp S.ABC chứa SA vuông góc với mặt phẳng ABC.SA = 1 và đáy ABC là tam giác đều có độ dài cạnh bằng 2. Tính góc giữa mặt phẳng SBC và mặt phẳng ABC

Xem câu trả lời ” Ngày 5 tháng 9 năm 2021 1.197

Cho hình chóp S.ABC chứa SA vuông góc với mặt phẳng đáy, SA = 2a tam giác vuông ABC cân tại C và AC = a2, góc giữa đường thẳng SB và mặt phẳng (ABC) bằng S.ABC.

Xem câu trả lời ” Ngày 5 tháng 9 năm 2021 1,055

Đường cong trong hình bên là đồ thị của một trong bốn hàm số dưới đây. Đây là chức năng nào?

So nghiem thuc cua phuong trinh 2 fx 7 0

Xem câu trả lời ” Ngày 5 tháng 9 năm 2021 743

Cho hình chóp S.ABCD chứa SA = a, SA⊥ABCD, đáy ABCD là hình vuông. Gọi M là trung điểm của góc AD (SBM) và đáy bằng cách tính khoảng cách từ D đến mặt phẳng (SBM)

Xem câu trả lời ” Ngày 5 tháng 9 năm 2021 701

Cho hàm số y = f (x) có đạo hàm liên tục trên R, dấu của đạo hàm cho trong bảng

So nghiem thuc cua phuong trinh 2 fx 7 0

Hàm số y = f (2x-2) nghịch biến ở mức độ nào?

Xem câu trả lời ” Ngày 5 tháng 9 năm 2021 667

Thể tích của khối lăng trụ có chiều cao h và diện tích đáy B là

Xem câu trả lời ” Ngày 5 tháng 9 năm 2021 484

Cho hàm số bậc ba y = f (x) có đồ thị như hình vẽ bên.

So nghiem thuc cua phuong trinh 2 fx 7 0 ahr0chm6ly9oyw1jag9plnzul3n0b3jhz2uvdxbsb2fkcy9pbwfnzxmvmjevc2nyzwvuc2hvdc00lte2mza4mzkyodkucg5n

Hàm số y = f (| x + 1 | – 1) có bao nhiêu giới hạn?

Xem câu trả lời ” Ngày 5 tháng 9 năm 2021 424

Cho hàm số y = f (x) có đồ thị như hình bên dưới.

So nghiem thuc cua phuong trinh 2 fx 7 0

Giá trị lớn nhất của hàm số bằng?

Xem câu trả lời ” Ngày 5 tháng 9 năm 2021 334

Giả sử lăng trụ ABCA’B’C ‘có diện tích đáy là 3 và chiều cao 5. Giả sử M, N, P lần lượt là trung điểm của AA’.BB’, CC ‘, GG’ là trung điểm. Cho hai đáy ABC, A ‘B’C’ thể tích của khối đa diện lồi có các đỉnh G, G ‘, M, N, P bằng

Xem câu trả lời ” Ngày 5 tháng 9 năm 2021 319

Cho hàm số y = ax3 + bx2 + cx + d có đồ thị như hình bên.

So nghiem thuc cua phuong trinh 2 fx 7 0

Trong các giá trị a, b, c, d có bao nhiêu giá trị âm?

Xem câu trả lời ” Ngày 5 tháng 9 năm 2021 315

Nếu hình chóp tam giác đều có đáy là 2 và chiều cao h = 2 thì thể tích của hình chóp sau là

Xem câu trả lời ” Ngày 5 tháng 9 năm 2021 313

Cho hàm số y = f (x) có đạo hàm f’x = 3 x10−3x2x – 22 với mỗi x∈ℝ. Hàm số gx = f3 – x + 16×2−13 đồng biến trên những khoảng nào sau đây?

Xem câu trả lời ” Ngày 5 tháng 9 năm 2021 287

Cho hàm số y = f (x) có bảng xét dấu của đạo hàm như sau:

So nghiem thuc cua phuong trinh 2 fx 7 0

Biết rằng f (2) + f (6) = 2f (3) tập nghiệm của fx2 + 1 = f3 có số phần tử bằng nhau.

Xem câu trả lời ” Ngày 5 tháng 9 năm 2021 262

Cho hàm số y = f (x) có bảng phân biệt sau:

So nghiem thuc cua phuong trinh 2 fx 7 0

Số nghiệm của phương trình f (x) + 7 = 0 là

Giải thích:

Biến đổi f (x) + 7 = 0⇔ f (x) = -7.

Số nghiệm của phương trình f (x) + 7 = 0 là số giao điểm của hai đường thẳng y = f (x) và y = -7

Dựa vào bảng phương sai, ta có số nghiệm thực của phương trình f (x) + 7 = 0 là 1.

LIVESTREAM 2K4 Kỳ thi trúng tuyển quốc gia năm 2022 مراجعة

CỬA SỔ TỐT NHẤT – 2K6 TOÁN THẾ ANH

Toán học

Phương pháp giải bài tập Kính lúp, kính hiển vi và kính thiên văn Giải bài tập Kính lúp, kính hiển vi và kính thiên văn – 2k5 Lý thầy Sĩ

Toán học

Bài toán Tương tác Parabol – 2k5 – THI ANH الرياضيات Phát trực tiếp Toán học

Toán học

Đơn giản hóa kiến ​​thức về sự khác biệt – 2k5 – Toán học được phát trực tiếp bởi thầy THỊ ANH

Toán học

Phương pháp tập mặt – 2k5 Lý thầy Sĩ

Toán học

Tài liệu tham khảo Cuối học kì 2 – Đề số 1 – Truyền hình trực tiếp 2K5 LÝ THÁI TUYỂN

Vật lý

Xem thêm …

Bài viết được chia sẻ bởi kinhnghiem.com

Leave a Reply

Your email address will not be published.