Số cách sắp xếp chỗ ngồi cho 7 người vào một hàng ngang có ghế là

Số cách xếp 7 người ngồi vào 7 ghế liên tiếp là

Câu trả lời và giải pháp

Câu trả lời:

câu trả lời:

Số lượng các phương pháp xếp hạng là 7! = 5040 cách.

Câu hỏi từ kỳ thi tiếp theo. Bạn có muốn kiểm tra không?

Đề kiểm tra 20 phút môn Toán lớp 11 – Tổ hợp và Xác suất – Đề số 5

Làm bài tập về nhà đi

Một số câu hỏi khác từ cùng một kỳ thi.

Một số câu hỏi khác mà bạn có thể quan tâm.

Có bao nhiêu cách sắp xếp 7 học sinh A, B, C, D, E, F, G vào một dãy 7 ghế sao cho học sinh B, F ngồi vào hai ghế đầu?

c.240 cách.

Câu trả lời chính xác

xem giải pháp

Có bao nhiêu cách xếp liên tiếp 7 học sinh?

từ hai tháng

VnHocTap.com gửi tặng các em học sinh lớp 11 bài văn định vị giúp học tốt chương trình Toán 11.

Trang web sắp xếp nội dung bài viết:
Chúng ta đang nói về vị trí nằm ngang (cùng một kết quả với vị trí thẳng đứng). Tùy từng trường hợp, chúng ta thường sắp xếp như sau: a) Điều kiện đầu tiên được thỏa mãn. b) Sắp xếp phần còn lại. Ví dụ 1. Có 5 học sinh được xếp vào một dãy ghế. Có bao nhiêu cách sắp xếp? Ta đánh số ghế từ 1 đến 5. Xếp người thứ nhất vào 1 trong 5 ghế có 5 cách gấp được. Xếp người thứ hai vào một trong 4 ghế có 4 cách gấp. Xếp người thứ ba vào một trong ba ghế còn lại thì có hai cách gấp. Xếp người thứ tư vào một trong hai ghế còn lại có hai cách gấp. Xếp người thứ năm vào một trong các ghế còn lại theo một thứ tự. Theo quy tắc nhân có 5.4.3.2.1 = 120 cách.
Ví dụ 2. Một bàn dài có 8 ghế Có bao nhiêu cách sắp xếp 8 người vào 8 ghế này sao cho Nam và Tuấn luôn ngồi cạnh nhau? Để Tuấn và ngủ luôn ngồi cạnh nhau, ta coi hai người này như một người thì xếp 7 người vào 7 ghế có 7.6.5.4.3.2.1 = 5040 cách. Xếp hạng bảy người này xong, ta có thể thay thế vị trí của Nam và Tuấn theo hai cách. Theo quy tắc nhân có tất cả các cách sắp xếp 2.5040 = 10080.
Ví dụ 3. Một bàn dài có 6 ghế, có bao nhiêu cách 3 nam và 3 nữ ngồi trên 6 ghế này sao cho nam và nữ ngồi xen kẽ nhau? Chúng tôi có 6 ghế liên tiếp từ 1 đến 6. Chúng tôi xem xét các trường hợp. TH1. Nam ngồi ghế bằng nhau có 3.2.1 = 6 cách xếp, xếp Nữ ngồi lẻ 3.2.1 = 6 cách. Theo quy tắc nhân, có tổng số 6,6 = 36 cách. TH2. Tương tự như trường hợp thứ nhất, nhưng xếp nam vào ghế lẻ và nữ vào ghế bằng nhau, ta cũng có 36 cách sắp xếp. Vậy có tổng cộng 36 +36 = 72 đơn hàng khả thi.
Bài tập thực hành Bài 1. Xếp 4 quyển sách Toán, 3 quyển sách Vật lí và 6 quyển sách Hóa học lên giá sách theo từng bộ môn. Tất cả các cuốn sách đều khác nhau. Có bao nhiêu cách sắp xếp? câu trả lời. Vì sách được sắp xếp theo chủ đề nên trước tiên cần sắp xếp vị trí chủ đề, sau đó là vị trí sách cho từng chủ đề. Có 3.2.1 = 6 cách đặt chủ đề. Có 4.3.2.1 = 24 cách sắp xếp sách toán. Có 3.2.1 = 6 cách sắp xếp sách Lý. Có 6.5.4.3.2.1 = 720 cách sắp xếp sách hóa học. Vậy có tổng số 6.24.6.720 = 622080 cách xếp sách lên kệ theo chủ đề.
Bài 2. Văn phòng phải chọn mua một tờ báo hàng ngày. Có 5 loại báo hàng ngày. Có bao nhiêu cách chọn mua và bán trong tuần 6 ngày để có thể mua được cả năm loại nhật báo? câu trả lời. Công việc mua báo tương đương với việc bỏ 6 tờ (6 ngày làm việc) vào 5 ô trống (5 loại nhật báo). Do đó, sẽ có hai mặt hàng trong cùng một hộp (hai ngày làm việc để mua cùng một loại báo). Vậy có 15.120 = 1.800 cách sắp xếp hoặc 1.800 cách mua báo.
Bài 3. Liên Minh Huyền Thoại có 8 đội với 2 đội Việt Nam là YG và | TRÒ CHƠI. Có bao nhiêu cách xếp tám đội này thành một hàng ngang trong lễ khai mạc sao cho hai đội Việt Nam luôn đứng cạnh nhau? Nhìn hai đội Việt Nam là một đội, có hai cách để ghép hai đội này theo thứ tự. Sau đó, bài toán trở thành đặt 7 đội vào 7 vị trí. Số cách chọn người xếp vào hàng đầu là 7 cách. Số cách chọn một người xếp vào vị trí thứ hai là 6 cách. Số cách chọn người xếp vào vị trí số 3 là 5 người. Số cách chọn người xếp vào vị trí 4 là 4 cách. Số cách chọn người xếp vào vị trí số 5 là 3. Số cách chọn một người xếp vào vị trí thứ 6 là hai. Số cách chọn người xếp vào vị trí thứ bảy là một. Vậy số cách có thể thực hiện là: 2.8.7.6.5.4.3.2.1 = 80640.
Bài 4: Một bàn dài có hai dãy ghế quay vào nhau, mỗi dãy 5 ghế. Họ muốn xếp 5 học sinh trường A và 5 học sinh trường B vào bàn trên. Có bao nhiêu cách sắp xếp: a) Hai học sinh ngồi cạnh nhau hoặc đối diện nhau ở hai trường khác nhau? b) Hai học sinh nào ngồi đối diện nhau, học khác trường? một). Vậy có 120.120,2 = 28800 cách xếp. b) Vậy có 25.120.120 = 460.800 cách sắp xếp.
Bài tập 5. Lập tập hợp X gồm n phần tử (m> 0). Có bao nhiêu cách chọn hai tập con A và B sao cho AUB = X? câu trả lời. Gọi các phần tử trong 1 lần lượt là 31, 32, Tp. Khi đó, với mỗi phần tử trong tập X, chỉ một trong ba trạng thái có thể xảy ra. Vậy mỗi mục trong X có 3 cách chọn. Số cách chọn hai tập hợp A và B là số cách xếp các đồ vật ở X vào hai tập hợp đó. Do đó, số lựa chọn bệnh lý là: 37.

Những bài viết liên quan

 • Tìm giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của hàm số lượng giác
 • Tìm giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của hàm số lượng giác
 • Giá trị gần đúng của biểu thức
 • Xem xét tính liên tục của công việc tại một số thời điểm
 • Xét tính tương đương của hàm lượng giác
 • Xác định toán hạng hoặc số hạng chứa x ^ k
 • Các vấn đề trong cuộc sống thực liên quan đến cấp số nhân
 • Số nghiệm của phương trình trong một khoảng thời gian
 • Bài tập lý thuyết, toán và dịch
 • Xác định thiết diện so với phương vuông góc với mặt phẳng
 • Tìm điểm thỏa mãn đẳng thức của vectơ
 • Chứng minh rằng 3 điểm đồng bộ và 3 điểm đồng bộ
 • lũy thừa – một chuỗi số theo cấp số nhân
 • Xác suất có điều kiện, xác suất tổng và công thức Bayes
 • Vấn đề đếm

Bài viết được chia sẻ bởi kinhnghiem.com

Leave a Reply

Your email address will not be published.