Sáng kiến kinh nghiệm rèn luyện những thói quen vệ sinh và hành vi văn minh cho trẻ mẫu giáo nhỡ

Sáng kiến rèn luyện những thói quen vệ sinh và hành vi văn minh cho trẻ mẫu giáo 4 5 tuổi

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (817.03 KB, 15 trang )

Phần 1: MỞ ĐẦU
THÔNG TIN CHUNG VỀ SÁNG KIẾN
1. Sáng kiến “Rèn luyện những thói quen vệ sinh và hành vi văn minh
cho trẻ Mẫu giáo 4-5 tuổi”
2. Lĩnh vực áp dụng sáng kiến: Lĩnh vực giáo dục kĩ năng sống
3. Tác giả: Họ và tên: Nguyễn Thị Lý

Nữ

Ngày, tháng, năm sinh: 02/06/1983
Trình độ chuyên môn: Đại học sư phạm mầm non
Chức vụ: Giáo viên
Đơn vị công tác: Trường mầm non Thúc Kháng
Điện thoại: 01656229222
4. Đơn vị áp dụng sáng kiến lần đầu: Trường mầm non Thúc Kháng
Điện thoại: 03206.524 440
5. Các điều kiện cần thiết để áp dụng sáng kiến:
– Cơ sở vật chất của trường, lớp
– Đồ dùng dạy và học
– Đối tượng: Trẻ lớp 4 tuổi A – Trường mầm non Thúc Kháng
6. Thời gian áp dụng sáng kiến lần đầu: Từ tháng 9 năm 2016 đến
tháng 02 năm 2017
TÁC GIẢ

XÁC NHẬN CỦA ĐƠN VỊ

(Ký, ghi rõ họ tên)

ÁP DỤNG SÁNG KIẾN
…………………………………………………………….
…………………………………………………………….

…………………………………………………………….
…………………………………………………………….
…………………………………………………………….

1

TÓM TẮT SÁNG KIẾN
1. Hoàn cảnh nảy sinh sáng kiến
Đối với trẻ mầm non việc rèn luyện những thói quen vệ sinh và tạo cho
trẻ có những thói quen nề nếp vệ sinh cá nhân là vô cùng cần thiết và quan
trọng, nếu ngay từ nhỏ trẻ không có nề nếp vệ sinh tốt thì lớn lên rất khó rèn và
tạo cho trẻ thói quen đó.Các cụ xưa có câu “ Uốn cây từ thửa còn non, dạy con
từ thửa con còn ngay thơ”. Việc rèn cho trẻ có những thói quen vệ sinh cá nhân
thường xuyên không chỉ vào một thời gian nào đó mà cần phải rèn luyện hàng
ngày một cách thường xuyên. Vì vậy việc rèn các thói quen cho trẻ chính là yếu
tố cơ bản để quyết định đến sự phát triển toàn diện của trẻ. Từ đó tôi đã chọn đề
tài “ Rèn luyện những thói quen vệ sinh và hành vi văn minh cho trẻ Mẫu giáo
4-5 tuổi”.
2. Điều kiện, thời gian, đối tượng áp dụng sáng kiến
Tôi đã nghiên cứu và áp dụng sáng kiến “Rèn luyện những thói quen vệ
sinh và hành vi văn minh cho trẻ Mẫu giáo 4-5 tuổi” từ thời điểm tháng 9
năm 2016 đến tháng 02 năm 2017 tại lớp mẫu giáo 4 – 5 tuổi mà tôi phụ trách.
3. Nội dung sáng kiến
Trong nội dung sáng kiến của mình chúng tôi chỉ ra được thực trạng còn
tồn tại trên cơ sở đó chúng tôi đã xây dựng và đề xuất một số biện pháp sau :
Biện pháp 1. Rèn luyện những thói quen vệ sinh cá nhân
Biện pháp 2. Tạo cho trẻ thói quen vệ sinh và hành vi văn minh sạch sẽ
ở mọi lúc, mọi nơi
Biện pháp 3. Lồng ghép thơ ca, câu truyện, bài hát, trò chơi để giáo dục

vệ sinh cá nhân cho trẻ
Biện pháp 4. Tuyên truyền phối hợp với các bậc phụ huynh
* Tính mới, tính sáng tạo của sáng kiến: Trên thực tế tôi lựa chọn nội
dung dạy trẻ những thói quen vệ sinh và hành vi văn minh vì đây là nội dung ít
được mọi người quan tâm, chú ý và ít có đề tài nghiên cứu đến vấn đề này.
* Khả năng áp dụng của sáng kiến: Có khả năng áp dụng và triển khai
rộng rãi ở các trường mầm non trong huyện với tuỳ từng điều kiện của từng
2

trường, tuỳ khả năng của giáo viên mà mức độ áp dụng có sự chênh lệch phù
hợp.
* Lợi ích thiết thực của sáng kiến : Áp dụng sáng kiến “Rèn luyện
những thói quen vệ sinh và hành vi văn minh cho trẻ Mẫu giáo 4 -5 tuổi” sẽ
mang lại những lợi ích sau:
– Giúp trẻ có ý thức vệ sinh cá nhân, có thói quen vệ sinh có hành vi văn
minh và phòng chống được bệnh tật.
– Hình thành ở trẻ thói quen tự vệ sinh, không ỉ lại vào người khác làm
phong phú thêm những ấn tượng thẩm mĩ và kĩ năng sống ở trẻ.
4. Khẳng định giá trị, kết quả đạt được của sáng kiến
Áp dụng sáng kiến “ Rèn luyện những thói quen vệ sinh và hành vi văn
minh cho trẻ Mẫu giáo 4-5 tuổi ” đã mang lại hiệu quả cao. Gíao viên chủ
động, linh hoạt và sáng tạo hơn. Đa số trẻ mạnh dạn, tự tin , tự vệ sinh cá nhân,
không ỉ lại vào người khác. Phụ huynh đã quan tâm và cùng phối hợp với giáo
viên trong việc chăm sóc, giáo dục trẻ.
5. Đề xuất kiến nghị để thực hiện áp dụng sáng kiến
Để thực hiện có hiệu quả hơn nữa việc rèn luyện những thói quen vệ sinh
và hành vi văn minh cho trẻ trong trường mầm non, chúng tôi rất cần có sự
quan tâm hơn nữa của BGH nhà trường và lãnh đạo cấp trên tạo điều kiện tốt
về cơ sở vật chất, về chuyên môn nghiệp vụ để từ đó tôi khắc phục những khó

khăn cũng như hạn chế của bản thân khi thực hiện việc áp dụng sáng kiến.

3

Phần 2: MÔ TẢ SÁNG KIẾN
1. Hoàn cảnh nảy sinh sáng kiến
Trong công tác chăm sóc và giáo dục rèn luyện những thói quen vệ sinh
cho trẻ mẫu giáo là một việc làm rất quan trọng, nhưng điều quan trọng hơn là
việc rèn luyện những thói quen vệ sinh và hành vi văn minh cho trẻ mẫu giáo
đó là nhiệm vụ rất cần thiết. Gíup cho cơ thể trẻ phát triển tốt, chống đỡ được
các bệnh tật, thích nghi được với điều kiện sống, hình thành những thói quen
cơ bản để giúp trẻ có nhiều nề nếp tốt.Trẻ Mầm Non với đôi mắt trong veo đầy
thơ mộng , tâm hồn trẻ như tờ giấy trắng, nếu khéo vẽ thì tròn, còn không khéo
thì méo mó.
Con người sức khỏe là vốn quí nhất, có sức khỏe là có thể làm được tất
cả mọi công việc. Nhưng đối với trẻ mầm non ở lứa tuổi này trẻ còn yếu, chậm
vì vậy việc giáo dục ý thức vệ sinh cá nhân cho trẻ là hoàn toàn phụ thuộc vào
cô giáo, vệ sinh cho trẻ là phòng tránh được bệnh tật, tăng cường sức khỏe
hình thành những kỹ năng sống cơ bản đầu tiên, nhờ có sức khỏe mà giúp trẻ
phát triển về đức, trí, thể, mĩ. Nhiệm vụ chính của chúng ta là hình thành cho
trẻ những kỹ năng tự phục vụ bản thân.
Nhận thức được tầm quan trọng đó tôi đã chọn đề tài “Rèn luyện những
thói quen vệ sinh và hành vi văn minh cho trẻ Mâu giáo 4-5 tuổi”
2. Thực trạng của vấn đề
Để tiến hành “Rèn luyện những thói quen vệ sinh và hành vi văn
minh cho trẻ Mẫu giáo 4 – 5 tuổi ” đạt kết quả tốt, tôi đã tiến hành khảo sát
trẻ ở lớp tôi phụ trách tại thời điểm đầu năm học 2016 – 2017 (tháng 9/2016) và
kết quả như sau:
Thời gian

Số trẻ

Kết quả
Mức độ
Số lượng
Tỷ lệ
Tốt
5
9,3%
Tháng 9
54
Khá
16
30%
Năm 2016
Trung bình
24
44%
Yếu kém
9
16,7%
=> Kết quả trên cho thấy, số trẻ có nhận thức khá là 16 trẻ chiếm 30%, trung
bình là 24 trẻ chiếm 44% và trẻ yếu kém là 9 trẻ chiếm 16,7% còn lại số trẻ có
4

nhận thức tốt chỉ là 5 trẻ chiếm 9,3%. Với kết quả như trên ta thấy, đa số trẻ
chưa nắm được kiến thức cơ bản về những thói quen vệ sinh và hành vi văn
minh.

3. Các giải pháp, biện pháp thực hiện
3.1. Biện pháp 1: Rèn luyện những thói quen vệ sinh cá nhân.
3.1.1. Vệ sinh cá nhân sạch sẽ
Việc rèn các thói quen vệ sinh hàng ngày cho trẻ cần được thực hiện
theo đúng quy trình nhất định để tạo cho trẻ có nề nếp, thói quen vệ sinh cá
nhân sạch sẽ.
Tôi hướng dẫn trẻ các thao tác rửa tay, rửa mặt, nhiều lần yêu cầu trẻ
thao tác nhiều lần và về nhà phải tự biết rửa nhờ vậy trẻ lớp tôi có được thói
quen và cách rửa tay, rửa mặt đúng thao tác vệ sinh trẻ biết rửa tay rửa mặt khi
bẩn, biết tự sửa sang lại quần, áo, đầu tóc gọn gàng hơn nhiều..
Đầu năm học tôi gặp rất nhiều khó khăn trong việc rèn những thói quen
vệ sinh cá nhân cho trẻ. Do điều kiện ở nông thôn đất đai rộng, quang cảnh
chưa được sạch sẽ ,điều kiện kinh tế còn hạn chế nhiều phụ huynh chưa chú ý
đến trẻ nên khi đến lớp nhiều trẻ đầu tóc chưa được gọn gàng, quần áo sộc
xệch, mặt mũi, chân tay nhem nhuốc, đã nhiều lần tôi nhắc nhẹ phụ huynh
nhưng sự thay đổi chưa lớn. Nếu muốn thay đổi trước hết trẻ phải có ý thức giữ
gìn vệ sinh sạch sẽ. Vì vậy tôi đã lập kế hoạch phải rèn cho trẻ có những thói
quen vệ sinh cá nhân sạch sẽ, thường xuyên.
Dưới đây là một số hình ảnh trẻ rửa tay, rửa mặt.
Các bước rửa tay:
Bước 1: Vặn nước làm ướt 2 bàn tay.
Bước 2: Lấy xà phòng, xoa tan xà phòng
Bước 3: Rửa cổ tay
Bước 4: Mu bàn tay.
Bước 5: Kẽ ngón tay.
Bước 6: Chụm năm đầu ngón tay vào lòng bàn tay.
Bước 7: Lau khô tay bằng khăn
5
Sau đây là các bước rửa mặt:

Bước 1: Rửa mắt

Bước 2: Lau mũi

Bước 3: Lau miệng

Bước 4: Lau

trán, má, cắm, cổ
– Hàng ngày tôi luôn trò chuyện, động viên, nhắc nhở trẻ luôn phải giữ
gìn vệ sinh sạch sẽ thì sức khỏe tốt.
– Tôi thường đưa ra cho trẻ những câu hỏi để trẻ tự suy nghĩ trả lời.
VD: Trước khi ăn các con phải làm gì?. Tại sao lại phải rửa tay?.
6

Sau khi đi vệ sinh phải làm gì?. Vì sao?.
Khi trời nóng bức mồ hôi ra nhiều, chiều tối chúng mình phải làm
gì?. Tại sao lại phải làm việc đó?. ..
Để không bị sâu răng thì chúng ta phải như thế nào?
Nên đánh răng vào lúc nào trong ngày ?.
Sau một thời gian kiên trì rèn luyện những thói quen vệ sinh cá nhân trẻ
lớp tôi rất tốt, cô không phải nhắc trẻ tự vệ sinh khi cần thiết. Vì vậy trẻ rất
sạch sẽ, gọn gàng từ lúc đến trường cho đến khi ra về.
3.1.2. Đi vệ sinh đúng nơi qui định
Một trong những điều quan trọng nhất trong việc hình thành thói quen
trong vệ sinh là tạo cho trẻ có được thói quen đi vệ sinh đúng nơi qui định, để
cho trẻ có được thói quen đó không phải dễ, đòi hỏi giáo viên cần có tính kiên

trì, hiểu được đặc điểm tâm lý của trẻ và phải có nhiều thời gian để hướng dẫn
rèn luyện kiên trì liên tục thì mới giúp trẻ có được thói quen nề nếp đi vệ sinh
đúng nơi quy định.
Những ngày đầu trẻ đi học tôi thấy nề nếp vệ sinh cô giáo dạy ở lớp 3-4
tuổi trong thời gian nghỉ hè trẻ đã quên hết nên khi đến lớp đa số trẻ chưa có nề
nếp vệ sinh đúng nơi quy định, trẻ thường đi tự do ở lối đi vào nhà vệ sinh. Vì
vậy trong những giờ trò chuyện tôi luôn luôn giáo dục trẻ ý thức đi vệ sinh
đúng nơi quy định và đề ra biện pháp nếu ai phát hiện ra bạn đi vệ sinh bậy
hoặc để cô giáo nhìn thấy, bố mẹ đến kể thì cuối tuần không thưởng phiếu bé
ngoan, không được lên cắm cờ thi đua nữa.
Sau một thời gian áp dụng biện pháp và nhắc nhở nhiều lần nên giờ trẻ
lớp tôi không có trường hợp nào đi vệ sinh bừa bãi.
3.2. Biện pháp 2 :Tạo cho trẻ thói quen vệ sinh và hành vi văn minh
sạch sẽ ở mọi lúc, mọi nơi
Đặc thù của trẻ MN là “Học mà chơi, chơi mà học”.Để tạo cho trẻ một
thói quen luôn giữ gìn vệ sinh môi trường lớp cũng như vệ sinh cá nhân sạch sẽ
,tôi luôn nhắc nhở động viên trẻ ở mọi lúc mọi nơi như hoạt động ngoài trời

7

hay lồng ghép vào các tiết dạy để trẻ có được thói quen biết giữ vệ sinh cá nhân
sạch sẽ ở trường cũng như ở nhà .
Như khi ở nhà trẻ không vứt giấy, lá bừa bãi làm bẩn và ôi nhiễm môi
trường sẽ gây ra nhiều bệnh tật.
Khi ở lớp trong giờ học không khạc nhổ bừa bãi ra lớp, không vứt đồ
chơi lung tung, không xô đẩy bàn ghế, như thế đã hình thành cho trẻ một thói
quen đã biết giữ vệ sinh chung.
VD: Trong giờ tạo hình xé dán đàn vịt khi học xong tôi nhắc trẻ nhặt giấy
vụn vaò thùng rác, cuối giờ tôi cho trẻ rửa tay bằng xà phòng.

VD: Trong giờ hoạt động góc, khi chơi không được ném lung tung, chơi
nhẹ nhàng không tranh nhau . Tôi hỏi trẻ để cho các đồ chơi được sạch sẽ bền
đẹp thì chúng ta phải cất đồ chơi như thế nào? Nếu trẻ chơi xong mà quên thì
tôi nhẹ nhàng nói với trẻ: Con cất đồ chơi vào đúng nơi qui đinh.
VD: Trong giờ dạy Kỹ năng sống tôi cho trẻ đựơc trải nghiệm và cho trẻ
chơi trò chơi” Hãy tìm lấy đôi của mình, tôi phát cho mỗi trẻ một đồ dùng bạn
có gương thì tìm bạn có lược,bạn có bàn chải tìm thuốc đánh răng, …Hoặc trò
chơi tìm những hình ảnh nào sai đúng sau đó giáo dục trẻ biết chăm sóc bảo vệ
giữ gìn vệ sinh thân thể.
VD: Cho trẻ chơi ở ngoài trời cô cho trẻ chơi đồng thời giáo dục trẻ luôn
giữ vệ sinh trường lớp sạch sẽ, không bứt, vứt giấy lá ra sân trường ra lớp.
Không nghịch đất cát, không vẽ bừa bãi lên tường, lên cửa lớp. Để cho môi
trường lớp và cá nhân trẻ được sạch sẽ cô luôn động viên nhắc trẻ ở mọi lúc
mọi nơi thì mới tạo cho trẻ một thói quen vệ sinh môi trường và vệ sinh sạch
sẽ.
Với việc rèn cho trẻ thói quen vệ sinh và hành vi văn minh ở mọi lúc,
mọi nơi tôi thấy trong các hoạt động trẻ lớp tôi đã có ý thức giữ gìn vệ sinh
trường lớp sạch sẽ như : Nhìn thấy lá rụng tự nhặt bỏ vào thùng rác, nhìn thấy
vỏ hộp sửa của các em nhà trẻ vứt chạy ra nhặt bỏ vào thùng rác không cần cô
phải sai.

8

3.3. Biện pháp 3 :Lồng ghép thơ ca, câu truyện, bài hát, trò chơi để
giáo dục vệ sinh cá nhân cho trẻ.
Do đặc điểm tâm lý của trẻ là chóng nhớ nhưng rất mau quên,bên cạnh
đó còn phải hình thành cho trẻ nhớ lâu và nhớ chính xác. Do vậy đòi hỏi người
giáo viên không những phải thực hiện đầy đủ vệ sinh cho trẻ trong chương
trình mà còn phải biết kết hợp dạy trẻ các hoạt động khác.

Ngoaì các hoạt động vệ sinh chính ra, khi dạy các hoạt động khác tôi
cũng kết hợp lồng ghép để trẻ nhớ lâu
Cụ thể như sau, cứ đầu tuần tôi đều đưa ra tiêu chuẩn bé ngoan ,sau đó
tôi trò chuyện về ngày nghỉ, căn cứ vào kế hoạch tôi đã lựa chọn những bài thơ,
câu truyện có nội dung phù hợp để dạy cho trẻ đọc. Lúc đầu rất khó khăn do
lớp có nhiều trẻ tiếp thu chậm, lúng túng trong khi thực hiện khi thì rửa lòng
bàn tay trước khi thì rửa mu bàn tay, khi thì cổ tay. Ban đầu tôi cho trẻ học đọc
các bước rửa tay theo cô sau đó mô phỏng lại cách rửa trên tay khi trẻ tương
đôí nhớ, tôi mới cho trẻ thực hiện dưới vòi nước. Những lúc đó tôi thường cho
trẻ đọc bài thơ “ Rửa tay” Đồng thời tôi kết hợp vẽ các qui trình rửa tay.
Rửa tay
“Miếng xà phòng nho nhỏ.
Em xát lên bàn tay.
Nước mát đây trong vắt.
Em rửa đôi bàn tay.
Khăn mặt đây thơm phức
Em lau khô bàn tay.
Đôi bàn tay be bé.
Nay rửa sạch xinh xinh.
Tất cả lớp chúng mình
Cùng giơ tay vỗ vỗ. “
Để trẻ dễ nhớ cách rửa mặt tôi dạy trẻ đọc bài thơ:
“Một tay làm chẳng được
Bé phải lau hai tay

Cô cất giọng nhỏ nhẹ
Làm thế nào nữa đây
9

Bắt đầu từ mắt này

Bé gấp đôi khăn ngay

Lau từ ngoài vào nhé

Lau hai bên má đỏ

Nhích khăn lên các bé

Gấp đôi một lần nữa

Lau sống mũi xuống đi

Lau cái cổ cái cắm

Sau đó đến các gì

Mắt bé nhìn chăm chăm

Cái miệng xinh của bé

Kìa cô khen bé giỏi.”

Chính vì trẻ được đọc thơ xong giúp trẻ nhớ lâu các thao tác và thành
thạo, khi trẻ rửa mặt xong tôi ngâm khăn vào xà phòng và giặt phơi khô để
ngày hôm sau trẻ thực hiện. Do trẻ được thực hiện thường xuyên nên trẻ nhớ
được ký hiệu riêng khăn của mình.
Khi giáo dục trẻ chăm sóc răng và biết đánh răng đúng cách tôi đã chuẩn
bị mô hình răng mẫu, bàn chải, kem ,cô giáo phải thao tác đánh răng và giảng

giải đánh răng đánh trên xuống và đánh dưới lên, đánh mặt trong, đánh
ngoài,sau khi thao tác xong tôi kết hợp kể cho trẻ nghe câu truyện “Gấu con bị
sâu răng” hoặc cho trẻ đọc thơ
“Gấu con đau răng

Sao đau răng thế

Miệng sưng to quá

Gấu con nói rằng

Nên phải nghỉ học

Vì ăn kẹo tối

Đã ba hôm rồi

Không chịu đánh răng

Thỏ nâu ân cần

Sâu chui vào cắn”.

Trước khi cho trẻ ăn cơm, trẻ đọc bài thơ
“Bé ơi nhớ nhé”
“Giờ ăn đến rồi

Bé ơi nhớ nhé!

Bé ơi nhớ nhé!

Quay ra đằng sau

Rửa tay sạch sẽ

Tay che miệng mũi

Trước khi ăn cơm

Nếu không như thế

Bé ngồi ngay ngăn

Làm mất vệ sinh

Mời cô mời bạn

Bạn bè cười chê

Cùng bé xơi cơm
Nhớ có hắt hơi

Chẳng đẹp tí nào
Bé ơi nhớ nhé!”
10

Để giữ cho đôi chân luôn sạch sẽ tôi cho trẻ đọc bài thơ
“Giữ gìn vệ sinh”
“ Con heo không đi dép

Lúc nào cũng đi dép

Chân nó bẩn quá thôi

Chân bé luôn sạch tinh

Vừa mới rửa xong rồi

Nhớ lời cô giáo dạy

Lại dẫm ngay xuống đất

Bé giữ gìn vệ sinh”.

Trong TC phân vai theo chủ đề tôi lồng ghép giáo dục sức khỏe cho trẻ
qua trò chơi “Bác sĩ khám răng”. Hoặc chơi trò chơi bán hàng tôi làm một quầy
chuyên phục vụ đồ dùng vệ sinh như ca, cốc, bàn chải, lược, gương, xô,
chậu….Người mua phải nói công dụng thì người bán mới bán. Ngoài ra tôi còn
sưu tầm thêm các bài hát cho trẻ hát mang tính GD như bài “Tay thơm, tay
ngoan” “ Khám Tay”….
Bằng cách dạy trên tôi thấy trẻ có một thói quen và nề nếp rõ rệt như cháu
Hà, Đào Khang, Trúc Lâm… Tôi thấy có ý thức tự phục vụ khi thấy tay bẩn trẻ
tự đi rửa tay theo đúng qui trình mà không cần cô phải nhắc nhở.
3.4. Biện pháp 4: Tuyên truyền phối hợp với các bậc phụ huynh
Để có một sức khỏe tốt và hình thành thói quen cho trẻ một thói quen vệ
sinh các nhân sạch sẽ tôi thường xuyên trao đổi với các bậc phụ huynh cần
quan tâm đến các cháu vì các cháu còn bé việc đầu tiên là không cho trẻ mang
quà đến lớp, nên đánh răng vào buổi tối trước khi đi ngủ, ăn cơm xong xúc
miêng nước muối, cắt móng tay, thường xuyên trao đổi với các bậc phụ huynh

để cùng thống nhất cách rửa tay, rửa mặt ở lớp cũng như ở nhà nên rửa tay
bằng xà phòng, rửa tay dưới vòi nước sạch.
Trao đổi gặp riêng với bậc phụ huynh nào có cháu thường xuyên ăn mặc
chưa gọn gàng, mặt mũi nhem nhuốc như ở lớp tôi có cháu Hà , An Bình, Thảo
Nguyên…
Tôi đưa ra một vài minh chứng về tầm quan trọng của việc giữ gìn vệ sinh
cá nhân đối với sức khoẻ của con người đặc biệt là với trẻ. Trẻ còn non nớt, sức
đề kháng chưa cao. Tôi đưa một số hình ảnh về trẻ bị chân, tay, miệng và cho
phụ huynh biết bệnh đó nguyên nhân chính là do vệ sinh cá nhân chưa sạch sẽ.
11

Vì vậy nếu giữ vệ sinh sạch sẽ hàng ngày thì có thể tránh được 90% nguy cơ
mắc bệnh.
Đối với cháu chưa có ý thức tốt tôi gặp riêng phụ huynh trao đổi để phụ
huynh và cô giáo cùng tìm ra biện pháp giáo dục trẻ một cách tốt nhất.
Tuyên truyền với các bậc phụ huynh cho trẻ đi khám bệnh theo đinh kỳ,
tiêm đầy đủ cân đo hàng tháng để kịp thời phòng và điều trị như ở lớp tôi có
cháu Khoa, Trí, Trang, Tùng … bị sâu răng tôi gặp riêng các phụ huynh đó
động viên trẻ cho trẻ đi khám răng và chữa sâu răng
Từ việc kết hợp với các bậc phụ huynh tôi nhận thấy trẻ đã có nhiều thay
đổi hơn trong việc vệ sinh hàng ngày. Đã biết ăn mặc sạch sẽ, quần áo gọn gàng
đến lớp, biết giữ gìn vệ sinh ở lớp cũng như ở nhà, biết đánh răng, rửa mặt
đúng cách. Biết đi vệ sinh đúng nơi qui định và không còn tình trạng trẻ đến
lớp mà đầu tóc rối bù, mặt mũi nhem nhuốc nữa. Điều đó cho thấy phụ huynh
đã thật sự quan tâm đến vấn đề vệ sinh cá nhân cho con em mình.
4. Kết quả đạt được
Trên đây là một số biện pháp tôi đã chia sẻ với mục đích nâng cao hơn
nữa chất lượng giáo dục “Rèn luyện những thói quen vệ sinh và hành vi văn
minh cho trẻ Mẫu giáo 4 – 5 tuổi”. Sau khi thực hiện các biện pháp nêu trên

tôi đã thu được kết quả như sau:
Thời gian
Tháng 9
năm 2016

Số trẻ
54

Mức độ
Tốt
Khá
Trung bình
Yếu kém

Kết quả
Số lượng
5
16
24
9

Tỷ lệ
9,3%
30%
44%
16,7%

Mức độ
Số lượng
Tỷ lệ

Tốt
26
48 %
Tháng 02
54
Khá
20
37 %
Năm 2017
Trung bình
8
15 %
Yếu kém
=> So sánh đối chứng qua gần một năm thực hiện đề tài, tôi thấy có sự
thay đổi đáng khích lệ: Số trẻ tốt tăng 38,7%, số trẻ khá tăng 7 % so với đầu

12

năm học, số trẻ trung bình giảm từ 44% xuống còn 15% và đặc biệt là không
còn trẻ yếu kém.
Có được kết quả trên là sự cố gắng , nỗ lực không của chỉ giáo viên và
trẻ mà đặc biệt còn có sự góp sức không nhỏ của các bậc phụ huynh.
5. Điều kiện để sáng kiến được nhân rộng
Để sáng kiến được nhân rộng cần có những điều kiện sau:
– Có đầy đủ cơ sở vật chất, trang thiết bị đồ dùng, đồ chơi… phục vụ nhu
cầu học tập và vui chơi của trẻ.
– Giáo viên có trình độ đạt chuẩn trở lên, nhiệt tình, yêu nghề, mến trẻ.

Phần 3: KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ

1. Kết luận:
Áp dụng sáng kiến “ Rèn luyện những thói quen vệ sinh và hành vi
văn minh cho trẻ Mẫu giáo 4- 5 tuổi” như sau:
– Cô giáo cần phải ân cần nhẹ nhàng đối với trẻ, chịu khó tìm tòi, tranh
ảnh, thơ ca, câu đố, đông dao… mang tính chất giáo dục vệ sinh cho trẻ.
13

– Luôn tạo cho trẻ một tinh thần thoải mái, lồng ghép các hành vi tốt về
vệ sinh môi trường và vệ sinh cá nhân
– Thường xuyên dạy trẻ, động viên trẻ đọc các bài thơ,câu đố mang tính
chất giáo dục ở mọi lúc mọi nơi.
– Thường xuyên trao đổi với các bậc phụ huynh để phối hợp hướng dẫn
về các hành vi văn hóa tốt các thao tác vệ sinh ở lớp để cùng thống nhất cách
dạy trẻ những thói quen vệ sinh và hành vi văn minh cho trẻ.
– Bản thân cô giáo cần nhiều thời gian để nghiên cứu ,tham khảo tài liệu
qua sách báo ,ti vi ….Đầu tư vào cách tổ chức, cách hoạt động sao cho phù hợp
với tiết dạy. Cô giáo làm nhiều đồ dùng đồ chơi, không ngừng rèn luyện năng
lực, học hỏi chị em đồng nghiệp, tham dự các hội thi từ đó phát huy tính tích
cực cho bản thân .
2. Khuyến nghị
Để giáo viên thực hiện tốt hơn nữa việc giúp trẻ rèn luyện những thói
quen vệ sinh và hành vi văn minh, tôi xin mạnh dạn đề xuất một số khuyến
nghị sau:
– Đối với giáo viên:
+ Cần nghiên cứu tài liệu về cách làm đồ dùng phục vụ cho môn học.
+ Có kế hoạch cụ thể về các nội dung dạy trẻ rèn luyện những thói quen
vệ sinh và hành vi văn minh phù hợp với điều kiện và đặc điểm trẻ.
– Đối với nhà trường:
+ Tổ chức các buổi thảo luận, chuyên đề về dạy trẻ rèn luyện những thói

quen vệ sinh và hành vi văn minh .
+ Xây dựng các tiết hoạt động mẫu về nội dung rèn luyện những thói
quen vệ sinh và hành vi văn minh cho trẻ để giáo viên học tập và được bồi
dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ.
+ Chọn lọc và tạo thành bộ đĩa bài giảng điện tử với nội dung giúp trẻ
rèn luyện những thói quen vệ sinh và hành vi văn minh để giáo viên ứng dụng
khi tổ chức hoạt động cho trẻ.
– Đối với cấp Phòng, Sở giáo dục:
14

+ Tạo nhiều cơ hội cho giáo viên được trau dồi năng lực sư phạm qua
các lớp bồi dưỡng chuyên môn về nội dung giáo dục trẻ rèn luyện những thói
quen vệ sinh và hành vi văn minh .
+ Cung cấp các tài liệu có nội dung về giáo dục trẻ rèn luyện những thói
quen vệ sinh và hành vi văn minh để giáo viên nghiên cứu và học tập.
Trên đây là một số sáng kiến của bản thân tôi nhằm giúp trẻ 4 – 5 tuổi rèn
luyện những thói quen vệ sinh và hành vi văn minh .
Trong quá trình thực hiện đề tài, bản thân tôi đã cố gắng, song về mặt
nội dung cũng như hình thức trình bày không tránh khỏi những thiếu sót. Tôi
rất mong nhận được sự góp ý xây dựng của Hội đồng khoa học các cấp để đề
tài của tôi hoàn thiện hơn.
Tôi xin chân thành cảm ơn!

15

Skkn rèn luyện những thói quen vệ sinh và hành vi văn minh cho trẻ mẫu giáo nhỡ

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM

ĐỀ TÀI:
“RÈN LUYỆN NHỮNG THÓI QUEN VỆ SINH VÀ HÀNH VI
VĂN MINH CHO TRẺ MẪU GIÁO NHỠ”

I. ĐẶT VẤN ĐỀ:
Trong công tác chăm sóc và giáo dục vệ sinh cho trẻ mẫu giáo là một việc rất quan
trọng, nhưng điều quan trọng hơn là việc rèn luyện những thói quen vệ sinh và hành vi
văn minh cho trẻ mẫu giáo đó là nhiệm vụ rất cần thiết. Giúp cho cơ thể trẻ phát triển tốt,
chống đỡ được các bệnh tật, tránh được những dị tật thích nghi được với điều kiện sống,
hình thành những thói quen cơ bản để giúp trẻ có nhiều nề nếp tốt.
Câu tục ngữ “ Tiên học lễ, hậu học văn” đã thấm sâu vào trí óc tôi, ngay từ thời còn
là học sinh tiểu học cho đến bây giờ, là giáo viên mầm non tôi cũng hiểu hơn về ý nghĩa
sâu sắc của câu tục ngữ đó. Các cháu mầm non với đôi mắt trong veo đầy thơ mộng, tâm
hồn trẻ như tờ giấy trắng, nếu khéo vẽ thì tròn, còn không khéo thì méo mó. Suy nghĩ
nhiều về vấn đề đó, tôi nghĩ mình cần phải đầu tư nhiều vào việc giáo dục lễ giáo cho các
cháu tô điểm vào tâm hồn các cháu những cái hay cái đẹp, để các cháu trở thành những
bông hoa thơm ngát, là người có hành vi văn minh lịch sự.
Vì vậy ngay từ đầu năm học này tôi quyết định chọn đề tài “RÈN LUYỆN
NHỮNG THÓI QUEN VỆ SINH VÀ HÀNH VI VĂN MINH CHO TRẺ MẪU GIÁO
NHỠ”
* Cơ sở lý luận:
– Thói quen có hành vi văn minh lịch sự là nền tảng đạo đức của mỗi con người, là
hành vi văn hóa. Ngay từ nhỏ trẻ cần được uốn nắn, giáo dục từ cử chỉ, lời nói, hành động
văn minh, lịch sự thì lớn lên trẻ mới trở thành người có ích cho bản thân, gia đình và xã
hội, trẻ phải biết tu dưỡng, rèn luyện bản thân từng ngày, từng giờ theo hướng tốt, nói lời
hay ý đẹp, đi đứng nhẹ nhàng, khoan thai cư xử với mọi người niềm nở lịch sự.

Nhận thức được tầm quan trọng của vấn đề trên tôi đã suy nghĩ trình bày thực tế để
tìm biện pháp thực hiện.
* Thực trạng:
+ Thuận lợi:

Các cháu được học: VD: trường bán trú, các cháu đi học cả ngày.

– Được sự giúp đỡ của Ban giám hiệu trường và phòng Giáo dục, phụ huynh học
sinh giúp đỡ về cơ sở vật chất.
– Các cháu đều ở cùng lứa tuổi. Trường lớp rộng rãi, thoáng mát có đủ đồ dùng,
dụng cụ phục vụ cho vệ sinh.
+ Khó khăn:
– Một số cháu chưa hề được đến trường, lớp và một số cháu còn quá nhỏ.
– Đa số phụ huynh đều làm nghề nông, và một số phụ huynh lo kinh tế gia đình,
chưa hiểu biết và quan tâm đến giáo dục trẻ.
– Một số cháu được cha mẹ cưng chiều quá mức, muốn gì được nấy, một số trẻ
sống trong môi trường không lành mạnh từ gia đình.
* Với những thuận lợi và khó khăn trên, tôi đã nghiên cứu tìm những biện pháp giải
quyết như sau:
II. GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ:
a) Giáo viên phải nắm được yêu cầu rèn luyện và kỹ năng thực hành cho trẻ.
– Thói quen vệ sinh cần rèn luyện.
– Ngoài những thói quen vệ sinh ở lớp mầm, giáo viên cần rèn luyện thêm cho các
cháu những thói quen vệ sinh sau:

– Trẻ tự rửa mặt, rửa tay trước khi ăn, sau khi đi đại tiện, chải đầu, đánh răng.
– Có ý thức giữ vệ sinh nơi công cộng, tôn trọng người khác như: không nhổ bậy,
không vứt rác ra lớp học, nơi công cộng, biết sử dụng nước sạch..
– Trẻ tự mặc quần áo, biết đòi hỏi người lớn phải cho mình ăn mặc gọn gàng sạch
sẽ.
– Biết gấp cất trải nệm, gối.
– Biết giữ nhà cửa, đồ dùng đồ chơi gọn gàng sạch sẽ. Biết giúp cô lau bàn ghế, rửa
đồ chơi, xếp lại giá đồ chơi gọn gàng ngăn nắp.
– Khi ra nang biết đội mũ nón và biết mặc áo mưa khi trời mưa.
– Trẻ bắt đầu hình thành vững chắc các quy tắc vệ sinh cá nhân và nếp sống văn
minh.
– Các kỹ năng cần rèn cho trẻ.
– Trẻ phải thành thạo các kỹ năng thực hành vệ sinh của lớp mầm, ngoài ra cô cần
rèn cho trẻ.
– Biết giúp cô giặt khăn, phơi khăn.
– Biết dùng tay – khăn che miệng khi hắt hơi, ho, ngáp, hỉ mũi…
b. Cô giáo cần nắm được các trình tự sau đây để hình thành một thói quen vệ sinh
và hành vi văn minh cho trẻ.
– Cô giáo hướng dẫn cho trẻ được nội dung yêu cầu.
– Các cháu mẫu giáo nhỡ tuy còn nhỏ nhưng cũng có khả năng tiếp thu được những
kiến thức thôn thường vì vậy cô cần phải hướng dẫn cho các cháu biết những điều cần

thiết của từng yêu cầu vệ sinh và những tác hại của việc không thực hiện đúng yêu cầu
đó, lời hướng dẫn của cô phải đơn giản, rõ ràng, chính xác, dể hiểu.
– Chuẩn bị lời hướng dẫn và động tác mẫu.
– Các cháu có thể làm tốt các công việc tự phục vụ bản thân vì vậy đối với những
việc có thể làm mẫu được cô cần chuẩn bị tốt lời hướng dẫn và làm thành thạo động tác
mẫu, vừa làm vừa giải thích, cô có thể tập truớc cho một cháu để cháu đó làm mẫu cho
các cháu khác làm theo.
VD: Thao tác đánh răng một cháu thực hiện các cháu khác làm theo – cô đọc lời
hướng dẫn.
– Nhắc nhở các cháu thực hiện thường xuyên. Muốn hình thành một thói quen vệ
sinh ngoài việc làm cho trẻ hiểu được ý nghĩa có kỹ năng cần phải làm cho trẻ được thực
hành thường xuyên, có như vậy mới ăn sâu vào nếp sống của trẻ. Hành động sẽ trở thành
thói quen khi đứa trẻ có nhu cầu từ bên trong.
VD: Cháu Linh Phương sau khi ăn xong nếu cháu không đánh răng cháu thấy rất
khó chịu và không chịu đi ngủ.
c) Cô giáo cần nắm vững một số biện pháp rèn luyện thói quen vệ sinh và hành vi
văn minh cho trẻ.
– Vệ sinh môi trường nề nếp của lớp.
– Các cháu ở lớp mẫu thời gian rất dài, nếu cô sắp xếp gọn gàng, sạch sẽ mọi sinh
hoạt của lớp có nề nếp làm cho lớp học vui tươi đầm ấm. Tất cả những cái đó ảnh hưởng
rất lớn đến sự hình thành thói quen cho trẻ. Lớp học sạch đẹp cháu không nỡ vất rác bừa
bãi, cháu không vất đồ chơi lung tung, khi mọi thứ trong lớp điều được sắp xếp theo đúng
chỗ quy định.

Nếu hàng ngày cô thực hiện nghiêm túc thời gian biểu cháu sẽ thực hiện đúng giờ
nào việc đó. Vì những việc làm tốt được lặp đi lặp lại nhiều lần thì sẽ thành thói quen tốt.
– Sự gương mẫu của cô và những người xung quanh. Đặc điểm của trẻ là hay bắt
chước, có thể bắt chước cái đúng, cái tốt, nhưng cũng có thể bắt chước cái sai, cái xấu. Vì
vậy cô giáo và mọi người xung quanh cần phải tự rèn bản thân và tuân thủ những yêu cầu
vệ sinh của nhà trường, thực hiện triệt để lời nói phải đi đôi với việc làm để thực sự là
tấm gương sáng cho các cháu noi theo.
d) Thông tin hai chiều giữa nhà trường và gia đình.
Muốn trẻ hình thành được các thói quen vệ sinh thì nhà trường và gia đình phải
thống nhất yêu cầu giáo dục vệ sinh đối với trẻ. Nhà trường và giáo viên thông báo, yêu
cầu biện pháp giáo dục vệ sinh cho phụ huynh biết, yêu cầu phụ huynh cần theo dõi giúp
đỡ và cho biết tình hình thực hiện ở nhà để cùng phối hợp giáo dục rèn luyện cho trẻ.
e) Tạo điều kiện vật chất tối thiểu cần thiết để trẻ được thường xuyên thực hiện
được những quy định về vệ sinh.
– Muốn thực hiện được những quy định về vệ sinh thì phải có phương tiện thực
hiện.
VD: Cô dạy các cháu bỏ rác vào sọt (giỏ rác) thì lớp phải có giỏ rác cho các cháu
bỏ, có phương tiện lại được thực hiện thường xuyên ở lớp cũng như ở nhà, cháu sẽ nhanh
chóng hình thành được thói quen vệ sinh đó. Cô cùng gia đình kết hợp dạy trẻ ở mọi lúc
mọi nơi, nếu có điều kiện để rèn luyện những kỹ năng thực hành vệ sinh và hành vi văn
minh cho trẻ.
– Rèn trẻ thông qua các hoạt động của lớp trong ngày.

VD: Lúc đón trẻ vào lớp phải chào cô, cô hướng dẫn trẻ xếp mũ nón vào giá, chải
đầu, đi dép đúng chân.
– Giờ ăn trưa: Dạy trẻ rửa tay lau mặt, mời cô, các bạn, cầm muỗng đúng tay.
– Ăn nhai từ tốn, không nhai nhồm nhoằm và nuốt vội.
– Không ngậm thức ăn lâu trong miệng – không vừa ăn vừa chơi, vừa nói chuyện,
đi lại lung tung.
Không xúc qua đầu, không bỏ dở suất ăn, biết nhặt cơm rơi vào đĩa riêng – ăn xong
lau miệng.
* Uống nước từ từ, không làm đổ, không làm vỡ cốc, không rót nước quá đầy, thò
tay vào bình nước, không uống nước lã.
* Mặc: Trang phục quần áo gọn gàng sạch sẽ – không mặc quần áo bẩn, rách, đứt
cúc, không ngồi lê trên sàn đất hoặc bôi bẩn vào quần áo – thường xuyên tắm rửa thay
quần áo.
* Với bạn bè: Biết nhường nhịn bạn khi chơi và cùng chơi không đánh cãi nhau gây
gổ bắt nạt bạn yếu.
* Với thiên nhiên môi trường:
– Biết yêu quý bảo vệ cảnh đẹp của thiên nhiên, không hái hoa ngắt lá, bẻ cành cây
ở trường, lớp vườn hoa. Chăm tưới cây, nhổ cỏ, dọn vệ sinh.
– Giờ chơi phản ánh sinh hoạt.
Dạy trẻ biết rửa chén, bát đĩa xoong, chảo…
Dạy trẻ biết tôn trọng yêu kính người lớn tuổi, người trong gia đình… biết giúp đỡ
lẫn nhau.

* Giờ vẽ: dạy trẻ ngồi đúng tư thế không nói chuyện.
* Giờ trả trẻ: Cô nhắc nhở phụ huynh cùng với cô, giáo dục các cháu theo chủ điểm
yêu cầu của lớp học.
III. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC:
Qua một năm học áp dụng nội dung yêu cầu và các biện pháp rèn luyện thói quen
vệ sinh và hành vi văn minh cho trẻ mẫu giáo nhỡ, nhìn chung cuối năm học các cháu đã
hình thành những thói quen vệ sinh và hành vi văn minh một cách khả quan.
Đa số các cháu đã thành thạo những kỹ năng ở cả 2 lứa tuổi mầm, chồi như:
– Tự rửa mặt, rửa tay chải đầu, thay quần áo sử dụng thành thạo dụng cụ vệ sinh.
– Biết giữ nhà cửa, đồ dùng, đồ chơi sạch sẽ.
– Biết bỏ rác vào giỏ, không vất rác bừa bãi.
– Biết đi tiêu tiểu đúng nơi quy định.
– Trẻ không ăn quả xanh, uống nước lã.
– Khi ăn cơm trẻ không làm rơi vãi.
– Các cháu đã thể hiện được nếp sống văn minh lịch sự.
– Biết đi thưa về trình.
– Khi gặp người lớn biết lễ phép để chào hỏi.
– Biết nhường nhịn bạn giúp đỡ lẫn nhau.
– Biết giữ vệ sinh lịch sự nơi công cộng, thông khạc nhổ bừa bãi, khi ho ngáp hắt
hơi, hỉ mũi, phải lấy tay che miệng.
– Biết tôn trọng và quý mến mọi người.

– Biết yêu quý bảo vệ cảnh đẹp của thiên nhiên.
– Biết yêu quý, bảo vệ vật nuôi cây trồng.
* Kết quả học kỳ I:
75% thực hiện tốt
10% trẻ thực hiện khá
10% trẻ thực hiện ở mức trung bình
5% trẻ yếu kém chưa thực hiện được.
* Kết quả học kỳ II:
100% thực hiện tốt
IV. BÀI HỌC KINH NGHIỆM.
– Việc rèn luyện thói quen vệ sinh và hành vi văn minh cho trẻ mẫu giáo là vô cùng
quan trọng. Song công việc thật không đơn giản. Trình độ nhận thức tiếp thu của mỗi
cháu khác nhau, điều kiện hoàn cảnh sống từng gia đình mỗi cháu không đồng đều vì vậy
qua quá trình thực hiện tôi nhân thấy muốn thực hiện tốt việc này, bản thân mỗi giáo viên
cần phải:
– Trau dồi kiến thức vệ sinh và hành vi văn minh cần thiết.
– Cô giáo phải là người có phẩm chất đạo đức tốt, mẫu mực, chịu khó, kiên trì tìm
tòi học hỏi, luôn có biện pháp sáng tạo mới trong giảng dạy và chăm sóc giáo dục trẻ.
– Cô giáo dành thời gian, chú ý nhiều hơn đến những cháu cá biệt để có biện pháp
giáo dục phù hợp, phải động viên khen thưởng sửa lại kịp thời cho trẻ nhằm kích thích
những việc làm tốt, và hạn chế những hành vi xấu của trẻ.

– Cô giáo phải hết lòng yêu thương các cháu, với tinh thần là người mẹ thứ hai của
các cháu, cô giáo phải nhạy bén trước những diễn biến của các cháu, hiểu được đặc điểm
tâm sinh lý của các cháu, hiểu được hoàn cảnh sống của từng gia đình.
– Gia đình phải thật sự là mái ấm tình thương của trẻ, bố mẹ phải là tấm gương sáng
để trẻ noi theo, phải quan tâm, yêu thương trẻ, có trách nhiệm giáo dục trẻ ngay từ khi
mới chào đời.
– Tuyên truyền với phụ huynh về công tác giáo dục rèn luyện vệ sinh văn minh cho
trẻ. Do đó muốn giáo dục chăm sóc trẻ đạt kết quả tốt thì phải có sự thống nhất phương
pháp giáo dục của 2 cô giáo trong lớp cũng như phải có sự phối hợp chặt chẽ giữa nhà
trường, gia đình và xã hội.
Trên đây là một vài kinh nghiệm trong việc dạy trẻ có những thói quen vệ sinh và
hành vi văn minh cho trẻ mẫu giáo nhỡ, bản thân tôi đã rút ra sau một năm học, thực hiện
tốt.

Tải về bản full

Đề tài: Rèn luyện những thói quen vệ sinh và hành vi văn minh cho trẻ mẫu giáo nhỡ

T rong công tác chăm sóc và giáo dục vệ sinh cho trẻ mẫu giáo là một việc rất quan trọng, nhưng điều quan trọng hơn là việc rèn luyện những thói quen vệ sinh và hành vi văn minh cho trẻ mẫu giáo đó là nhiệm vụ rất cần thiết.

Tóm tắt nội dung tài liệu

 1. Website hỗ trợ giảng dạy và chăm sóc trẻ em
  www.mamnon.com
  SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM
  Đề tài: Rèn luyện những thói quen vệ sinh và hành vi văn minh
  cho trẻ mẫu giáo nhỡ
  I. ĐẶT VẤN ĐỀ:
  T rong công tác chăm sóc và giáo dục vệ sinh cho trẻ mẫu giáo
  là một việc rất quan trọng, nhưng điều quan trọng hơn là việc
  rèn luyện những thói quen vệ sinh và hành vi văn minh cho trẻ
  mẫu giáo đó là nhiệm vụ rất cần thiết. Giúp cho cơ thể trẻ phát
  triển tốt, chống đỡ được các bệnh tật, tránh được những dị tật thích
  nghi được với điều kiện sống, hình thành những thói quen cơ bản
  để giúp trẻ có nhiều nề nếp tốt.
  Câu tục ngữ “ Tiên học lễ, hậu học văn” đã thấm sâu vào trí óc
  tôi, ngay từ thời còn là học sinh tiểu học cho đến bây giờ, là giáo
  viên mầm non tôi cũng hiểu hơn về ý nghĩa sâu sắc của câu tục
  ngữ đó. Các cháu mầm non với đôi mắt trong veo đầy thơ mộng,
  Trẻ em hôm nay – Thế giới ngày mai
 2. Website hỗ trợ giảng dạy và chăm sóc trẻ em
  www.mamnon.com
  tâm hồn trẻ như tờ giấy trắng, nếu khéo vẽ thì tròn, còn không
  khéo thì méo mó. Suy nghĩ nhiều về vấn đề đó, tôi nghĩ mình cần
  phải đầu tư nhiều vào việc giáo dục lễ giáo cho các cháu tô điểm
  vào tâm hồn các cháu những cái hay cái đẹp, để các cháu trở thành
  những bông hoa thơm ngát, là người có hành vi văn minh lịch sự.
  Vì vậy ngay từ đầu năm học này tôi quyết định chọn đề tài
  “RÈN LUYỆN NHỮNG THÓI QUEN VỆ SINH VÀ HÀNH VI
  VĂN MINH CHO TRẺ MẪU GIÁO NHỠ”
  * Cơ sở lý luận:
  – Thói quen có hành vi văn minh lịch sự là nền tảng đạo đức của
  mỗi con người, là hành vi văn hóa. Ngay từ nhỏ trẻ cần được uốn
  nắn, giáo dục từ cử chỉ, lời nói, hành động văn minh, lịch sự thì
  lớn lên trẻ mới trở thành người có ích cho bản thân, gia đình và xã
  hội, trẻ phải biết tu dưỡng, rèn luyện bản thân từng ngày, từng giờ
  theo hướng tốt, nói lời hay ý đẹp, đi đứng nhẹ nhàng, khoan thai
  cư xử với mọi người niềm nở lịch sự.
  Nhận thức được tầm quan trọng của vấn đề trên tôi đã suy nghĩ
  trình bày thực tế để tìm biện pháp thực hiện.
  * Thực trạng:
  + Thuận lợi:
  Trẻ em hôm nay – Thế giới ngày mai
 3. Website hỗ trợ giảng dạy và chăm sóc trẻ em
  www.mamnon.com
  – Các cháu được học: VD: trường bán trú, các cháu đi học cả
  ngày.
  – Được sự giúp đỡ của Ban giám hiệu trường và phòng Giáo
  dục, phụ huynh học sinh giúp đỡ về cơ sở vật chất.
  – Các cháu đều ở cùng lứa tuổi. Trường lớp rộng rãi, thoáng
  mát có đủ đồ dùng, dụng cụ phục vụ cho vệ sinh.
  + Khó khăn:
  – Một số cháu chưa hề được đến trường, lớp và một số cháu
  còn quá nhỏ.
  – Đa số phụ huynh đều làm nghề nông, và một số phụ huynh
  lo kinh tế gia đình, chưa hiểu biết và quan tâm đến giáo dục trẻ.
  – Một số cháu được cha mẹ cưng chiều quá mức, muốn gì
  được nấy, một số trẻ sống trong môi trường không lành mạnh từ
  gia đình.
  * Với những thuận lợi và khó khăn trên, tôi đã nghiên cứu
  tìm những biện pháp giải quyết như sau:
  II. GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ:
  a) Giáo viên phải nắm được yêu cầu rèn luyện và kỹ năng
  thực hành cho trẻ.
  Trẻ em hôm nay – Thế giới ngày mai
 4. Website hỗ trợ giảng dạy và chăm sóc trẻ em
  www.mamnon.com
  – Thói quen vệ sinh cần rèn luyện.
  – Ngoài những thói quen vệ sinh ở lớp mầm, giáo viên cần
  rèn luyện thêm cho các cháu những thói quen vệ sinh sau:
  – Trẻ tự rửa mặt, rửa tay trước khi ăn, sau khi đi đại tiện, chải
  đầu, đánh răng.
  – Có ý thức giữ vệ sinh nơi công cộng, tôn trọng người khác
  như: không nhổ bậy, không vứt rác ra lớp học, nơi công cộng, biết
  sử dụng nước sạch..
  – Trẻ tự mặc quần áo, biết đòi hỏi người lớn phải cho mình ăn
  mặc gọn gàng sạch sẽ.
  – Biết gấp cất trải nệm, gối.
  – Biết giữ nhà cửa, đồ dùng đồ chơi gọn gàng sạch sẽ. Biết
  giúp cô lau bàn ghế, rửa đồ chơi, xếp lại giá đồ chơi gọn gàng ngăn
  nắp.
  – Khi ra nang biết đội mũ nón và biết mặc áo mưa khi trời
  mưa.
  – Trẻ bắt đầu hình thành vững chắc các quy tắc vệ sinh cá
  nhân và nếp sống văn minh.
  – Các kỹ năng cần rèn cho trẻ.
  Trẻ em hôm nay – Thế giới ngày mai
 5. Website hỗ trợ giảng dạy và chăm sóc trẻ em
  www.mamnon.com
  – Trẻ phải thành thạo các kỹ năng thực hành vệ sinh của lớp
  mầm, ngoài ra cô cần rèn cho trẻ.
  – Biết giúp cô giặt khăn, phơi khăn.
  – Biết dùng tay – khăn che miệng khi hắt hơi, ho, ngáp, hỉ
  mũi…
  b. Cô giáo cần nắm được các trình tự sau đây để hình thành
  một thói quen vệ sinh và hành vi văn minh cho trẻ.
  – Cô giáo hướng dẫn cho trẻ được nội dung yêu cầu.
  – Các cháu mẫu giáo nhỡ tuy còn nhỏ nhưng cũng có khả
  năng tiếp thu được những kiến thức thôn thường vì vậy cô cần phải
  hướng dẫn cho các cháu biết những điều cần thiết của từng yêu cầu
  vệ sinh và những tác hại của việc không thực hiện đúng yêu cầu
  đó, lời hướng dẫn của cô phải đơn giản, rõ ràng, chính xác, dể
  hiểu.
  – Chuẩn bị lời hướng dẫn và động tác mẫu.
  – Các cháu có thể làm tốt các công việc tự phục vụ bản thân
  vì vậy đối với những việc có thể làm mẫu được cô cần chuẩn bị tốt
  lời hướng dẫn và làm thành thạo động tác mẫu, vừa làm vừa giải
  Trẻ em hôm nay – Thế giới ngày mai
 6. Website hỗ trợ giảng dạy và chăm sóc trẻ em
  www.mamnon.com
  thích, cô có thể tập truớc cho một cháu để cháu đó làm mẫu cho
  các cháu khác làm theo.
  VD: Thao tác đánh răng một cháu thực hiện các cháu khác
  làm theo – cô đọc lời hướng dẫn.
  – Nhắc nhở các cháu thực hiện thường xuyên. Muốn hình
  thành một thói quen vệ sinh ngoài việc làm cho trẻ hiểu được ý
  nghĩa có kỹ năng cần phải làm cho trẻ được thực hành thường
  xuyên, có như vậy mới ăn sâu vào nếp sống của trẻ. Hành động sẽ
  trở thành thói quen khi đứa trẻ có nhu cầu từ bên trong.
  VD: Cháu Linh Phương sau khi ăn xong nếu cháu không
  đánh răng cháu thấy rất khó chịu và không chịu đi ngủ.
  c) Cô giáo cần nắm vững một số biện pháp rèn luyện thói
  quen vệ sinh và hành vi văn minh cho trẻ.
  – Vệ sinh môi trường nề nếp của lớp.
  – Các cháu ở lớp mẫu thời gian rất dài, nếu cô sắp xếp gọn
  gàng, sạch sẽ mọi sinh hoạt của lớp có nề nếp làm cho lớp học vui
  tươi đầm ấm. Tất cả những cái đó ảnh hưởng rất lớn đến sự hình
  thành thói quen cho trẻ. Lớp học sạch đẹp cháu không nỡ vất rác
  bừa bãi, cháu không vất đồ chơi lung tung, khi mọi thứ trong lớp
  điều được sắp xếp theo đúng chỗ quy định.
  Trẻ em hôm nay – Thế giới ngày mai
 7. Website hỗ trợ giảng dạy và chăm sóc trẻ em
  www.mamnon.com
  Nếu hàng ngày cô thực hiện nghiêm túc thời gian biểu cháu
  sẽ thực hiện đúng giờ nào việc đó. Vì những việc làm tốt được lặp
  đi lặp lại nhiều lần thì sẽ thành thói quen tốt.
  – Sự gương mẫu của cô và những người xung quanh. Đặc
  điểm của trẻ là hay bắt chước, có thể bắt chước cái đúng, cái tốt,
  nhưng cũng có thể bắt chước cái sai, cái xấu. Vì vậy cô giáo và
  mọi người xung quanh cần phải tự rèn bản thân và tuân thủ những
  yêu cầu vệ sinh của nhà trường, thực hiện triệt để lời nói phải đi
  đôi với việc làm để thực sự là tấm gương sáng cho các cháu noi
  theo.
  d) Thông tin hai chiều giữa nhà trường và gia đình.
  Muốn trẻ hình thành được các thói quen vệ sinh thì nhà
  trường và gia đình phải thống nhất yêu cầu giáo dục vệ sinh đối
  với trẻ. Nhà trường và giáo viên thông báo, yêu cầu biện pháp giáo
  dục vệ sinh cho phụ huynh biết, yêu cầu phụ huynh cần theo dõi
  giúp đỡ và cho biết tình hình thực hiện ở nhà để cùng phối hợp
  giáo dục rèn luyện cho trẻ.
  e) Tạo điều kiện vật chất tối thiểu cần thiết để trẻ được
  thường xuyên thực hiện được những quy định về vệ sinh.
  Trẻ em hôm nay – Thế giới ngày mai
 8. Website hỗ trợ giảng dạy và chăm sóc trẻ em
  www.mamnon.com
  – Muốn thực hiện được những quy định về vệ sinh thì phải có
  phương tiện thực hiện.
  VD: Cô dạy các cháu bỏ rác vào sọt (giỏ rác) thì lớp phải có
  giỏ rác cho các cháu bỏ, có phương tiện lại được thực hiện thường
  xuyên ở lớp cũng như ở nhà, cháu sẽ nhanh chóng hình thành được
  thói quen vệ sinh đó. Cô cùng gia đình kết hợp dạy trẻ ở mọi lúc
  mọi nơi, nếu có điều kiện để rèn luyện những kỹ năng thực hành
  vệ sinh và hành vi văn minh cho trẻ.
  – Rèn trẻ thông qua các hoạt động của lớp trong ngày.
  VD: Lúc đón trẻ vào lớp phải chào cô, cô hướng dẫn trẻ xếp
  mũ nón vào giá, chải đầu, đi dép đúng chân.
  – Giờ ăn trưa: Dạy trẻ rửa tay lau mặt, mời cô, các bạn, cầm
  muỗng đúng tay.
  – Ăn nhai từ tốn, không nhai nhồm nhoằm và nuốt vội.
  – Không ngậm thức ăn lâu trong miệng – không vừa ăn vừa
  chơi, vừa nói chuyện, đi lại lung tung.
  Không xúc qua đầu, không bỏ dở suất ăn, biết nhặt cơm rơi
  vào đĩa riêng – ăn xong lau miệng.
  Trẻ em hôm nay – Thế giới ngày mai
 9. Website hỗ trợ giảng dạy và chăm sóc trẻ em
  www.mamnon.com
  * Uống nước từ từ, không làm đổ, không làm vỡ cốc, không
  rót nước quá đầy, thò tay vào bình nước, không uống nước lã.
  * Mặc: Trang phục quần áo gọn gàng sạch sẽ – không mặc
  quần áo bẩn, rách, đứt cúc, không ngồi lê trên sàn đất hoặc bôi bẩn
  vào quần áo – thường xuyên tắm rửa thay quần áo.
  * Với bạn bè: Biết nhường nhịn bạn khi chơi và cùng chơi không
  đánh cãi nhau gây gổ bắt nạt bạn yếu.
  * Với thiên nhiên môi trường:
  – Biết yêu quý bảo vệ cảnh đẹp của thiên nhiên, không hái
  hoa ngắt lá, bẻ cành cây ở trường, lớp vườn hoa. Chăm tưới cây,
  nhổ cỏ, dọn vệ sinh.
  – Giờ chơi phản ánh sinh hoạt.
  Dạy trẻ biết rửa chén, bát đĩa xoong, chảo…
  Dạy trẻ biết tôn trọng yêu kính người lớn tuổi, người trong
  gia đình… biết giúp đỡ lẫn nhau.
  * Giờ vẽ: dạy trẻ ngồi đúng tư thế không nói chuyện.
  * Giờ trả trẻ: Cô nhắc nhở phụ huynh cùng với cô, giáo dục
  các cháu theo chủ điểm yêu cầu của lớp học.
  III. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC:
  Trẻ em hôm nay – Thế giới ngày mai
 10. Website hỗ trợ giảng dạy và chăm sóc trẻ em
  www.mamnon.com
  Qua một năm học áp dụng nội dung yêu cầu và các biện pháp
  rèn luyện thói quen vệ sinh và hành vi văn minh cho trẻ mẫu giáo
  nhỡ, nhìn chung cuối năm học các cháu đã hình thành những thói
  quen vệ sinh và hành vi văn minh một cách khả quan.
  Đa số các cháu đã thành thạo những kỹ năng ở cả 2 lứa tuổi
  mầm, chồi như:
  – Tự rửa mặt, rửa tay chải đầu, thay quần áo sử dụng thành
  thạo dụng cụ vệ sinh.
  – Biết giữ nhà cửa, đồ dùng, đồ chơi sạch sẽ.
  – Biết bỏ rác vào giỏ, không vất rác bừa bãi.
  – Biết đi tiêu tiểu đúng nơi quy định.
  – Trẻ không ăn quả xanh, uống nước lã.
  – Khi ăn cơm trẻ không làm rơi vãi.
  – Các cháu đã thể hiện được nếp sống văn minh lịch sự.
  – Biết đi thưa về trình.
  – Khi gặp người lớn biết lễ phép để chào hỏi.
  – Biết nhường nhịn bạn giúp đỡ lẫn nhau.
  Trẻ em hôm nay – Thế giới ngày mai
 11. Website hỗ trợ giảng dạy và chăm sóc trẻ em
  www.mamnon.com
  – Biết giữ vệ sinh lịch sự nơi công cộng, thông khạc nhổ bừa
  bãi, khi ho ngáp hắt hơi, hỉ mũi, phải lấy tay che miệng.
  – Biết tôn trọng và quý mến mọi người.
  – Biết yêu quý bảo vệ cảnh đẹp của thiên nhiên.
  – Biết yêu quý, bảo vệ vật nuôi cây trồng.
  * Kết quả học kỳ I:
  75% thực hiện tốt
  10% trẻ thực hiện khá
  10% trẻ thực hiện ở mức trung bình
  5% trẻ yếu kém chưa thực hiện được.
  * Kết quả học kỳ II:
  100% thực hiện tốt
  IV. BÀI HỌC KINH NGHIỆM.
  – Việc rèn luyện thói quen vệ sinh và hành vi văn minh cho
  trẻ mẫu giáo là vô cùng quan trọng. Song công việc thật không đơn
  giản. Trình độ nhận thức tiếp thu của mỗi cháu khác nhau, điều
  kiện hoàn cảnh sống từng gia đình mỗi cháu không đồng đều vì
  Trẻ em hôm nay – Thế giới ngày mai
 12. Website hỗ trợ giảng dạy và chăm sóc trẻ em
  www.mamnon.com
  vậy qua quá trình thực hiện tôi nhân thấy muốn thực hiện tốt việc
  này, bản thân mỗi giáo viên cần phải:
  – Trau dồi kiến thức vệ sinh và hành vi văn minh cần thiết.
  – Cô giáo phải là người có phẩm chất đạo đức tốt, mẫu mực,
  chịu khó, kiên trì tìm tòi học hỏi, luôn có biện pháp sáng tạo mới
  trong giảng dạy và chăm sóc giáo dục trẻ.
  – Cô giáo dành thời gian, chú ý nhiều hơn đến những cháu cá
  biệt để có biện pháp giáo dục phù hợp, phải động viên khen
  thưởng sửa lại kịp thời cho trẻ nhằm kích thích những việc làm tốt,
  và hạn chế những hành vi xấu của trẻ.
  – Cô giáo phải hết lòng yêu thương các cháu, với tinh thần là
  người mẹ thứ hai của các cháu, cô giáo phải nhạy bén trước những
  diễn biến của các cháu, hiểu được đặc điểm tâm sinh lý của các
  cháu, hiểu được hoàn cảnh sống của từng gia đình.
  – Gia đình phải thật sự là mái ấm tình thương của trẻ, bố mẹ
  phải là tấm gương sáng để trẻ noi theo, phải quan tâm, yêu thương
  trẻ, có trách nhiệm giáo dục trẻ ngay từ khi mới chào đời.
  – Tuyên truyền với phụ huynh về công tác giáo dục rèn luyện
  vệ sinh văn minh cho trẻ. Do đó muốn giáo dục chăm sóc trẻ đạt
  kết quả tốt thì phải có sự thống nhất phương pháp giáo dục của 2
  Trẻ em hôm nay – Thế giới ngày mai
 13. Website hỗ trợ giảng dạy và chăm sóc trẻ em
  www.mamnon.com
  cô giáo trong lớp cũng như phải có sự phối hợp chặt chẽ giữa nhà
  trường, gia đình và xã hội.
  Trên đây là một vài kinh nghiệm trong việc dạy trẻ có những
  thói quen vệ sinh và hành vi văn minh cho trẻ mẫu giáo nhỡ, bản
  thân tôi đã rút ra sau một năm học, thực hiện tốt.
  Trẻ em hôm nay – Thế giới ngày mai

Bài viết được chia sẻ bởi kinhnghiem.com

Leave a Reply

Your email address will not be published.