Phương trình nào dưới đây là phương trình đường tròn

Trang chủ

id sách

Khóa học miễn phí

Chuẩn bị cho kỳ thi tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2023

Phương trình nào sau đây là phương trình của đường tròn?

một.

\ ({x ^ 2} + {y ^ 2} + 1 = 0 \)

B.

\ ({x ^ 2} + 2 {y ^ 2} – 3x = 0 \)

c.

Tiến sĩ ..

\ ({x ^ 2} + {y ^ 2} – 4xy – 4 = 0 \)

Phương trình nào sau đây là phương trình của đường tròn?

một.

Phuong trinh nao duoi day la phuong trinh duong tron

B.

Phuong trinh nao duoi day la phuong trinh duong tron

c.

Phuong trinh nao duoi day la phuong trinh duong tron

Tiến sĩ ..

Phuong trinh nao duoi day la phuong trinh duong tron

Câu trả lời và giải pháp

Câu trả lời:dễ

câu trả lời:

Phân tích: Phương trình của đường tròn có tâm

Phuong trinh nao duoi day la phuong trinh duong tron

có hình dạng

Phuong trinh nao duoi day la phuong trinh duong tron

có bán kính

Phuong trinh nao duoi day la phuong trinh duong tron

. Ta thấy đáp án B và C sai ở dạng phương trình đường tròn nên bỏ qua. Với câu trả lời A, chúng tôi có:

Phuong trinh nao duoi day la phuong trinh duong tron

Vì vậy, nó không phải là phương trình của đường tròn. Cho câu trả lời d, chúng tôi có:

Phuong trinh nao duoi day la phuong trinh duong tron

Nó phải là phương trình của đường tròn.

Vậy câu trả lời đúng là d.

bạn có muốn?

Xem thêm các bài kiểm tra

xem thêm

Có liên quan

Một số câu hỏi khác mà bạn có thể quan tâm.

 • Anh ấy đã thành công trong việc nhận được học bổng.

 • Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho hai vectơ a → = −1; 1 và b → = 2; 0. Tính côsin của góc giữa các vectơ a → và b →.

 • She was used to _______ early.

 • với

  Phuong trinh nao duoi day la phuong trinh duong tron

  Đó là cuộc sống của Dương đã thỏa mãn điều kiện

  Phuong trinh nao duoi day la phuong trinh duong tron

  Tìm tham số

  Phuong trinh nao duoi day la phuong trinh duong tron

  các điều khoản có chứa

  Phuong trinh nao duoi day la phuong trinh duong tron

  đang mở rộng

  Phuong trinh nao duoi day la phuong trinh duong tron

  với

  Phuong trinh nao duoi day la phuong trinh duong tron

  .

 • Phương trình

  Phuong trinh nao duoi day la phuong trinh duong tron

  Có kinh nghiệm:

 • Tốc độ tăng dân số hàng năm của Việt Nam vẫn ở mức

  Phuong trinh nao duoi day la phuong trinh duong tron

  Theo Tổng cục Thống kê, dân số Việt Nam năm 2014

  Phuong trinh nao duoi day la phuong trinh duong tron

  Mọi người. Với tỉ lệ gia tăng dân số như trên, năm 2050, dân số Việt Nam sẽ là bao nhiêu?

 • Các nhà thầu bắt đầu _______ tại một khu đất hoang gần thành phố.

Bài viết được chia sẻ bởi kinhnghiem.com

Leave a Reply

Your email address will not be published.