Phat bieu nao sau day khong phai la dac diem cua phat trien qua bien thai

Phát biểu nào sau đây không phải là đặc điểm của phát triển qua biến thái?

1. Khái niệm về sinh trưởng và phát dục của động vật

1. Các khái niệm

Sinh trưởng của động vật là quá trình tăng khối lượng và kích thước cơ thể do sự gia tăng số lượng và kích thước của tế bào.

Quá trình phát triển của cơ thể động vật là một quá trình biến đổi bao gồm sinh trưởng, biệt hóa tế bào và hình thành cơ thể.

Biến thái là sự thay đổi đột ngột về hình dạng, cấu tạo và sinh lý của động vật sau khi sinh ra hoặc nở ra từ trứng.

2. Các mô hình tăng trưởng

Nó sinh trưởng và phát triển mà không cần biến đổi.

Tăng trưởng và phát triển thông qua chuyển đổi, bao gồm:

+ Tăng trưởng và tiến hóa thông qua quá trình biến đổi hoàn toàn.

+ Sinh trưởng và phát triển qua quá trình biến đổi không hoàn toàn.

thứ hai. phát triển mà không có phương pháp luận

Phát triển của động vật không biến đổi là kiểu phát triển mà con non có các đặc điểm về hình thái, cấu tạo và sinh lý giống với con trưởng thành.

Hầu hết các động vật có xương sống và nhiều động vật không xương sống tiến hóa mà không có biến thái.

Quá trình phát triển con người là một ví dụ điển hình, bao gồm hai giai đoạn:

a) giai đoạn phôi thai

Nó xảy ra trong tử cung của người mẹ.

Hợp tử phân chia nhiều lần để tạo thành phôi.

+ Các tế bào của bào thai biệt hóa và hình thành các cơ quan (tim, gan, phổi, mạch máu…) dẫn đến hình thành thai nhi.

B) thời kỳ hậu sản

Thời kỳ sau sinh của con người không có biến thái, con sinh ra có đặc điểm hình thái, cấu tạo giống con trưởng thành.

+ Cơ thể trẻ lớn lên mà không rụng.

Ngày thứ ba. Phát triển thông qua các phương pháp

1. Phát triển thông qua chuyển đổi hoàn toàn

– Sự phát triển của động vật qua biến thái hoàn toàn là kiểu phát triển mà hình dạng, cấu tạo và sinh lý của ấu trùng hoàn toàn khác với con trưởng thành, qua một giai đoạn trung gian, ấu trùng biến thành con trưởng thành.

– Chúng có ở hầu hết các loài côn trùng (bướm, ruồi, ong …), động vật lưỡng cư …

Một ví dụ về quá trình tiến hóa của loài bướm:

a) giai đoạn phôi thai

Nó xảy ra trong trứng.

Hợp tử phân chia nhiều lần để tạo thành phôi, và các tế bào phôi phân hóa để tạo thành các cơ quan của ấu trùng (ấu trùng nở ra từ trứng).

b) giai đoạn sau bào thai

+ sâu bướm $ \ rightarrow $ con nhộng $ \ rightarrow $ con bướm nhỏ $ \ rightarrow $ bướm trưởng thành $ \ rightarrow $ một quả trứng $ \ rightarrow $ Ấu trùng.

2. Tiến hóa qua biến thái không hoàn toàn

– Phát triển qua biến thái không hoàn toàn là kiểu phát triển mà ấu trùng phát triển không hoàn toàn, trải qua nhiều lần lột xác ấu trùng mới biến thành con trưởng thành.

Nó có ở một số loài côn trùng như cào cào, cào cào, gián …

– Ví dụ về quá trình phát triển của châu chấu:

a) giai đoạn phôi thai

Nó xảy ra trong trứng.

Hợp tử phân chia nhiều lần để tạo thành phôi, và các tế bào của phôi tiếp tục phân hóa để hình thành các cơ quan của ấu trùng (ấu trùng nở ra từ trứng).

b) giai đoạn sau bào thai

+ ấu trùng $ \ rightarrow $ quay vài lần $ \ rightarrow $ châu chấu trưởng thành

+ Ấu trùng và con trưởng thành có cấu tạo và chức năng sinh lý giống nhau.


Trang 2

Phat bieu nao sau day khong phai la dac diem cua phat trien qua bien thai

chắc chắn

Phat bieu nao sau day khong phai la dac diem cua phat trien qua bien thai ahr0chm6ly9zdxjldgvzdc52bi9bdmf0yxivrgvmyxvsdc9uby1hdmf0yxiucg5n

Câu nào sau đây là không đúng Đúng ?

một. Tiến hoá động vật không đột biến là kiểu phát triển mà con non có những đặc điểm hình thái, sinh lí giống con trưởng thành.

B. Tiến hoá động vật không đột biến là kiểu tiến hoá con non phát triển trực tiếp mà không lột xác thành con trưởng thành.

c. Sự phát triển của động vật qua biến thái không hoàn toàn là kiểu phát triển mà ấu trùng trải qua nhiều lần lột xác, con non giống con trưởng thành.

Tiến sĩ .. Sự phát triển của động vật qua biến thái hoàn toàn là kiểu phát triển trực tiếp không qua giai đoạn trung gian, con non khác con trưởng thành.

  • Phat bieu nao sau day khong phai la dac diem cua phat trien qua bien thai ahr0chm6ly92awv0amfjay5jb20vli4vz2l0l2ltywdlcy9ob3qucg5n

    Tải ứng dụng VietJack. Xem câu trả lời nhanh hơn!

Bộ 12 câu hỏi trắc nghiệm Sinh học lớp 11 bài 37 Sự sinh trưởng và phát triển ở động vật có đáp án được tuyển chọn gồm nhiều câu hỏi trắc nghiệm với đầy đủ các mức độ nhận biết, thông hiểu và vận dụng giúp các em học sinh ôn tập, củng cố kiến ​​thức nhằm đạt điểm cao trong bài làm trắc nghiệm đề thi lựa chọn môn sinh học lớp 11.

Câu hỏi số 1.Quá trình tăng trưởng cơ thể động vật là quá trình tăng kích thước cơ thể

Quảng cáo

A- Các cơ quan trong cơ thể

B – do sự gia tăng kích thước cơ thể và số lượng tế bào

mô cơ thể

D thành viên của cơ thể

xem câu trả lời

Câu 2. cho các loại sau:

cá chép; Gà; Con thỏ; con muỗi

khỉ cánh cam; con bọ ngựa

cào; Bọ cánh cam; Anh ấy bay

Có bao nhiêu loài sinh trưởng và phát triển qua biến thái hoàn toàn?

A 4 B 5 C 6 D 7

Quảng cáo

xem câu trả lời

Câu trả lời: một

Vì có 4 loài sinh trưởng và phát triển qua biến thái hoàn toàn là muỗi, ruồi, sâu vẽ bùa và cánh cam.

Câu 3. Chuyển đổi là thay đổi

một. Sự suy giảm đột ngột về hình thái, cấu trúc và sinh lý của động vật sau khi sinh ra hoặc từ trứng nở ra

b- Sự ngừng dần về hình thái, cấu tạo và sinh lý của động vật sau khi sinh ra hoặc từ trứng nở ra.

Thay đổi đột ngột về hình dạng, cấu trúc và chức năng của các cơ quan động vật sau khi sinh ra hoặc từ trứng nở ra

D- Chậm về hình thái, cấu tạo, sinh lý của động vật sau khi sinh ra hoặc từ trứng nở ra.

xem câu trả lời

Câu 4. cho các loại sau:

cá chép

Anh ấy bay

Con tôm

Khi nào

⦁ bọ ngựa

⦁ vết xước

con ếch

cua

⦁ muỗi

Quảng cáo

Những loài sinh trưởng và phát triển qua biến thái không hoàn toàn là

A (1), (4), (6), (9) và (10)

B (1), (4), (7), (9) và (10)

C (1), (3), (6), (9) và (10)

D (4), (6), (7), (9) và (10)

xem câu trả lời

Câu hỏi 5. Động vật sinh trưởng và phát triển qua biến thái không phải trường hợp ấu trùng phát triển

A. Hoàn thiện, qua nhiều lần biến đổi ấu trùng biến thành con trưởng thành

B. Không hoàn chỉnh, qua nhiều lần biến thái, ấu trùng biến thành con trưởng thành.

C. Không hoàn toàn, sau một lần lột xác, ấu trùng biến thành con trưởng thành

D. Không hoàn chỉnh, qua nhiều lần ấu trùng biến đổi thành con trưởng thành.

xem câu trả lời

Câu 6. Kiểu tiến hoá động vật qua biến thái hoàn toàn là kiểu tiến hoá còn non với các đặc điểm hình thái.

A: Sinh lý của cơ thể hoàn toàn khác với người trưởng thành

B – Tương tự về thành phần với người lớn, nhưng khác về mặt sinh lý

C. Giống nhau về cấu tạo và sinh lý đối với con trưởng thành

Tiến sĩ .. Cấu tạo và sinh lý tương tự như người lớn

xem câu trả lời

Câu 7. Sự phát triển của cơ thể động vật bao gồm các quá trình liên quan chặt chẽ với nhau

A. Sự lớn lên và hình thành các cơ quan và cơ thể

Sự phát triển và biệt hóa của tế bào B

C – sự phát triển và biệt hóa của các tế bào và sự hình thành các cơ quan và cơ thể

D- Sự biệt hoá của tế bào và sự hình thành các cơ quan, cơ thể

xem câu trả lời

Câu 8. Quá trình phát triển của vật nuôi gồm các giai đoạn

A. Thai nhi B. Thai nhi và hơn thế nữa

C. Sau bào thai D. Phôi thai và hậu sản

xem câu trả lời

Câu 9. Quá trình phát triển của động vật đẻ gồm các giai đoạn

A. Thai nhi B. Thai nhi và hơn thế nữa

C. Sau bào thai D. Phôi thai và hậu sản

xem câu trả lời

Câu 10. Ở động vật đẻ trứng, sự sinh trưởng và phát triển của giai đoạn phôi được sắp xếp

hợp tử → mô và cơ quan → phôi

B. Phôi → hợp tử → mô và cơ quan

C. Phôi → mô và cơ quan → hợp tử

hợp tử → phôi → mô và cơ quan

xem câu trả lời

Câu 11. Cung cấp các thông tin sau:

⦁ Các tế bào phôi phân hóa để tạo thành các cơ quan của sâu bướm

Sự hợp nhất tự phân chia nhiều lần để tạo thành phôi

⦁ Ấu trùng trải qua nhiều lông cho đến khi trưởng thành

Ấu trùng khác biệt rất nhiều về hình thái, cấu trúc và sinh lý so với con trưởng thành

⦁ Sự khác biệt về sự hình thành ấu trùng và thành phần giữa các nguyên tử là rất nhỏ

⦁ Tế bào phôi phân hóa để hình thành các cơ quan của ấu trùng

Thông tin đúng về biến thái hoàn toàn và biến thái không hoàn toàn là

một. biến thái hoàn toàn: (1), (3), (4); Chuyển đổi không hoàn toàn: (1), (2), (5), (6)

biến thái hoàn toàn: (1), (2), (4); Chuyển đổi không hoàn toàn: (2), (3), (5), (6)

C. Biến đổi hoàn toàn: (1), (5), (6); Chuyển đổi không hoàn toàn: (1), (2), (3), (5)

biến đổi hoàn toàn: (2), (4), (5); Chuyển đổi không hoàn toàn: (1), (3), (4), (6)

xem câu trả lời

Câu 12. Nhìn vào hình ảnh dưới đây và chọn số phát biểu đúng?

⦁ Trong Hình 1, ấu trùng trải qua một số quá trình lột xác và trải qua giai đoạn biến thái trung gian thành con trưởng thành; Trong Hình 2, ấu trùng trải qua một số quá trình trừ lùi để biến đổi thành một con trưởng thành

⦁ Trong Hình 1, một ấu trùng tiếp xúc với một số vảy biến thành một con trưởng thành; Trong hình 2, ấu trùng trải qua một số quá trình lột xác và trải qua giai đoạn biến thái trung gian thành con trưởng thành

⦁ Trong hình 1, ấu trùng có hình dạng và cấu trúc hoàn toàn khác với con trưởng thành; Trong hình 2, ấu trùng có hình dạng và cấu trúc tương tự như ấu trùng trưởng thành

⦁ Trong hình 1, ấu trùng có hình dạng và cấu trúc tương tự như ấu trùng trưởng thành; Trong hình 2, ấu trùng có hình dạng và cấu trúc hoàn toàn khác so với con trưởng thành

⦁ Hình 1 là một phép biến đổi hoàn toàn và một hình tốt là một phép biến đổi không hoàn toàn

⦁ Hình 1 là một phép biến đổi không hoàn toàn hoặc phép biến đổi hoàn toàn

Muỗi có sự biến đổi như hình 1

⦁ Ruồi nhà có sự biến đổi như hình 2

Phương án trả lời đúng là:

A 3 B 4 C 2 D 5

xem câu trả lời

Câu trả lời:

2 câu cuối đúng.

Giải thích: Ếch và bướm đều là biến thái hoàn toàn, trải qua giai đoạn lột xác và trung gian, ấu trùng có cấu tạo và hình dạng hoàn toàn khác với con trưởng thành.

Xem thêm các câu hỏi trắc nghiệm Sinh học 11 có đáp án các kỳ thi THPT quốc gia khác:


Giới thiệu Kênh YouTube VietJack

  • Giai dap tai sao noi cang mat ra ma nhin

    Yêu cầu bài tập trên ứng dụng, gia sư VietJack giải đáp miễn phí!

Phat bieu nao sau day khong phai la dac diem cua phat trien qua bien thai
Phat bieu nao sau day khong phai la dac diem cua phat trien qua bien thai
Phat bieu nao sau day khong phai la dac diem cua phat trien qua bien thai ahr0chm6ly92awv0amfjay5jb20vli4vz2l0l2ltywdlcy90zwfjagvyl3rlywnozxjfdmlldhrpzw5fmteuanbn
Phat bieu nao sau day khong phai la dac diem cua phat trien qua bien thai
Phat bieu nao sau day khong phai la dac diem cua phat trien qua bien thai
Phat bieu nao sau day khong phai la dac diem cua phat trien qua bien thai

Đã có ứng dụng VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, Soạn SBT, văn mẫu, ôn thi online, bài giảng …. miễn phí. Tải xuống ứng dụng ngay bây giờ trên Android và iOS.

Phat bieu nao sau day khong phai la dac diem cua phat trien qua bien thai
Phat bieu nao sau day khong phai la dac diem cua phat trien qua bien thai ahr0chm6ly92awv0amfjay5jb20vli4vaw1hz2vzl2dvb2dszv9wbgf5lmpwzw==

Nhóm học Facebook miễn phí dành cho Thanh thiếu niên 2k5: fb.com/groups/hoctap2k5/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu các bạn thấy hay thì hãy động viên và chia sẻ nhé! Nhận xét không khớp Quy tắc Nhận xét Trang web Bạn sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.

Bài viết được chia sẻ bởi kinhnghiem.com

Leave a Reply

Your email address will not be published.