Phát biểu nào dưới đây về mối quan hệ giữa kiểu gen và kiểu hình của cơ thể là không đúng

Để alen A tương tác với D và cho B phản ứng với E. Người ta cho phép lai P xác định từ quả dẹt – hoa vàng với quả dẹt với hoa vàng thu được F1 toàn quả dẹt – hoa xanh. Phép lai F1 thu được: 18 quả dẹt – hoa xanh: 18 quả dẹt – hoa vàng: 9 quả tròn – hoa xanh: 3 quả dẹt – hoa trắng. Một trong những học sinh đã đưa ra kết luận sau:

(1) Số phép lai hợp lệ: AbAbDeDe × aBaBdEdE

(2) Số tính trạng trội (TT): 4 (TT): 3 (TT): 2 (TT): 1 (TT) Tỉ lệ tương ứng 3: 3: 1: 1

(3) Dị hợp về 4 cặp gen, chiếm 25%.

(4) đồng hợp tử lặn 6,25%

(5) Một loài sinh vật có 4 alen trội chiếm 50%

(6) Cơ thể cho 2 n = 4, có tương tác, có liên kết, không có hoán vị.

(7) Nếu kết quả của tương tác giữa 9-7 và 9-6-1 vẫn phù hợp với kết quả hỗn hợp trên.

số lượng kết luận Đúng?

Câu hỏi: Điều nào sau đây không đúng về mối quan hệ giữa kiểu gen, môi trường và kiểu hình:

A. Sự biến đổi kiểu hình của cùng một kiểu gen trong các môi trường khác nhau gọi là phương sai.

B. Cha mẹ không truyền cho con cái một đặc điểm đã định hình sẵn, mà là truyền một kiểu gen.

c. Khả năng tương tác của cơ thể với môi trường do ngoại cảnh quyết định.

D- Kiểu hình là kết quả của sự tương tác giữa kiểu gen với môi trường

Hướng dẫn

Một phát biểu không đúng về mối quan hệ giữa kiểu gen, môi trường và kiểu hình là C, khả năng phản ứng của cơ thể với môi trường do kiểu gen quyết định.

Chọn C.

Một phát biểu không đúng về mối quan hệ giữa kiểu gen, môi trường và kiểu hình là C, khả năng phản ứng của cơ thể với môi trường do kiểu gen quyết định.

Chọn C.

Các câu hỏi nóng cùng chủ đề

một. 0,01Aa: 0,18aa: 0,81AA.

B. 0,81AA: 0,18Aa: 0,01aa.

c. 0,81 aa: 0,01 aa: 0,18 aa.

Tiến sĩ .. 0,81Aa: 0,18aa: 0,01AA.

Xem câu trả lời ” 10/8/2021 879

Về mối quan hệ giữa kiểu gen, môi trường và kiểu hình, phát biểu nào sau đây là sai?

một. Kiểu hình là kết quả của sự tương tác giữa kiểu gen với môi trường

B. Khả năng tương tác của cơ thể với môi trường bên ngoài là rất quan trọng

Câu trả lời chính xác

c. Cha mẹ không truyền cho con cái một đặc điểm đã định hình sẵn, mà là truyền một kiểu gen.

Tiến sĩ .. Kiểu hình của sinh vật không chỉ phụ thuộc vào kiểu gen của nó mà còn phụ thuộc vào điều kiện môi trường

xem giải pháp

Câu trả lời đúng nhất giải pháp tốt nhấtĐối với các câu hỏi trắc nghiệm:Về mối quan hệ giữa kiểu gen, môi trường và kiểu hình, phát biểu nào sau đây không đúng?“Bên cạnh những kiến ​​thức mở rộng thú vị về kiểu gen, môi trường và kiểu hình là tài liệu ôn tập chuyên đề Sinh học 12 Dành cho giáo viên và học sinh để giới thiệu.

Trắc nghiệm: Khi nói về mối quan hệ giữa kiểu gen, môi trường và kiểu hình, phát biểu nào sau đây không đúng?

A. Kiểu gen quyết định khả năng phản ứng của cơ thể với các điều kiện môi trường khác nhau.

Kiểu hình là kết quả của sự tương tác giữa kiểu gen và môi trường.

C. Kiểu hình của sinh vật chỉ phụ thuộc vào kiểu gen mà không phụ thuộc vào môi trường.

Cha mẹ không truyền những đặc điểm định trước cho con cái, mà truyền chúng cho kiểu gen.

Câu trả lời:

Câu trả lời đúng: c.Kiểu hình của sinh vật chỉ phụ thuộc vào kiểu gen của nó mà không phụ thuộc vào môi trường.

Khi nói về mối quan hệ giữa kiểu gen, môi trường và kiểu hình, sai khi nói rằng kiểu hình của sinh vật chỉ phụ thuộc vào kiểu gen mà không phụ thuộc vào môi trường.

Giải thích:

Kiểu gen, môi trường và kiểu hình có quan hệ mật thiết với nhau:

Kiểu gen quyết định khả năng đáp ứng của cơ thể với các điều kiện môi trường.

– Với cùng một kiểu gen nhưng trong những điều kiện môi trường khác nhau cho những kiểu hình khác nhau.

Kiểu hình là kết quả của sự tương tác giữa kiểu gen với môi trường.

– Sự biểu hiện của tính trạng ngoài thành kiểu hình phụ thuộc vào kiểu gen mà còn phụ thuộc vào: môi trường bên trong, ngoại cảnh, loại tính trạng.

Ví dụ: Màu lông thỏ Himalaya thay đổi phụ thuộc vào nhiệt độ, màu hoa cẩm tú cầu phụ thuộc vào độ pH của đất → kiểu hình chịu ảnh hưởng của môi trường

Những khác biệt về kiểu hình của cùng một kiểu gen, phát sinh trong quá trình phát triển của một cá thể dưới tác động của điều kiện môi trường mà không phải do sự thay đổi của kiểu gen được gọi là bình thường.

Thuộc tính biến chung

Chỉ thay đổi ngoại hình.

Không có sự khác biệt về gen.

– Nó xảy ra đồng thời theo một hướng xác định.

– Không được thừa kế.

– Nó chỉ có một giá trị thích ứng.

Kiến thức sâu rộng về kiểu gen, môi trường và kiểu hình

1. Kiểu gen là gì?

Gen là đơn vị vật chất và chức năng cơ bản của tính di truyền. Gen được tạo thành từ DNA.

Tập hợp các gen trong một sinh vật tạo nên bộ gen của sinh vật đó.

Mỗi gen chứa thông tin di truyền mã hóa các phân tử hoạt động có chức năng, được gọi là protein, tuy nhiên, nhiều gen không mã hóa protein.

Bộ gen người chứa khoảng 25.000 gen mã hóa nhiều protein chức năng.

Các gen được phân bố trên các nhiễm sắc thể. Con người có 23 cặp nhiễm sắc thể, tương ứng với các gen được sắp xếp theo một trật tự cụ thể.

Ở người, các gen có kích thước khác nhau, từ vài trăm cặp bazơ đến hơn hai triệu cặp bazơ.

Mọi người đều có hai bản sao của mỗi gen, một bản sao được thừa hưởng từ cha và mẹ. Hầu hết các gen đều giống nhau ở tất cả mọi người, nhưng một số lượng nhỏ gen (ít hơn 1% tổng số gen) khác nhau giữa mọi người.

Một alen là một loại gen cụ thể, hoặc một đoạn DNA cụ thể.

Kiểu gen: Ở sinh vật sinh sản hữu tính, sự kết hợp của hai alen quyết định kiểu hình của sinh vật.

Kiểu hình: Nó được xác định bởi sự kết hợp của các alen mà một người có.

– Ví dụ:Đối với gen xác định màu mắt, có thể có một số alen khác nhau. Một alen có thể dẫn đến mắt xanh, trong khi alen khác có thể tạo ra mắt nâu. Màu mắt cuối cùng của một cá nhân sẽ phụ thuộc vào loại alen mà họ sở hữu và cách chúng tương tác.

Có hai loại gen khác nhau được gọi là alen lặn và alen trội.

Các alen khác nhau tạo ra các protein khác nhau hoạt động theo những cách khác nhau.

Đồng hợp tử: khi hai alen của một gen giống nhau

Dị hợp tử: Điều này xảy ra khi có hai alen khác nhau

Sự trội – một alen có khả năng che lấp ảnh hưởng của một alen không trội.

Dị hợp tử – một cá thể có hai loại alen của các loại khác nhau.

2. Kiểu hình là gì?

Kiểu hình được xác định là những đặc điểm cơ thể biểu hiện của sinh vật. Kiểu hình được xác định bởi kiểu gen của một cá nhân, các gen được biểu hiện, sự đa dạng di truyền ngẫu nhiên và ảnh hưởng của môi trường.

Ví dụ về kiểu hình của một sinh vật bao gồm các đặc điểm như màu sắc, chiều cao, kích thước, hình dạng và hành vi. Các kiểu hình cây họ đậu bao gồm màu sắc vỏ quả, hình dạng quả, kích thước, kích thước vỏ quả, màu sắc hạt, hình dạng hạt và kích thước hạt.

Bài viết được chia sẻ bởi kinhnghiem.com

Leave a Reply

Your email address will not be published.