Ở đời con của phép lai nào sau đây, tỉ lệ kiểu hình ở giới đực khác với tỉ lệ kiểu hình ở giới cái

B.

XAXax XAY.

c.

XaXax XAY.

Tiến sĩ ..

XAXax XAYa.

 • Mỗi loại prôtêin vận chuyển đồng thời hai chất ngược chiều nhau qua màng tế bào được gọi là một loại prôtêin.

 • Ở ống thận, mặc dù nồng độ glucose trong nước tiểu thấp hơn trong máu nhưng glucose trong nước tiểu vẫn được vận chuyển trở lại vào máu.

 • Sự chuyển các chất ở thể lỏng vào trong tế bào qua màng tế bào lõm, đi sâu vào túi và tách thành không bào chứa chất ăn vào được gọi là,

 • Sự chuyển các chất ở dạng chất rắn vào trong tế bào qua màng tế bào lõm, đi sâu vào túi và tách thành không bào chứa chất bị nhấn chìm được gọi là,

 • Phương thức vận chuyển các chất ra vào tế bào nhờ sự biến dạng của màng sinh chất được gọi là

 • Các mụn nước có chứa các chất kết hợp với màng sinh chất để đẩy các chất trong tế bào ra ngoài gọi là mụn nước.

 • Các chất có kích thước nhỏ (không ion) được vận chuyển qua lớp kép phospholipid không chọn lọc như

 • Các ion nhỏ được vận chuyển qua lớp kép phospholipid không có tính chọn lọc.

 • Các protein vận chuyển đồng thời glucose và tích cực vận chuyển natri qua màng tế bào được gọi là protein.

 • Truyền đạm K + – Na +: cứ tiêm 3 Na + thì tiêm 2 K + vào.qua màng tế bào

 • Bài viết được chia sẻ bởi kinhnghiem.com

  Leave a Reply

  Your email address will not be published.