Nội dung nào dưới đây không phải là mục tiêu của Mỹ trong chiến lược Cam kết và mở rộng

Kể từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai (1939 – 1945), nền kinh tế Mĩ có những đặc điểm gì?

Những thành tựu nổi bật về khoa học và công nghệ của Hoa Kỳ là năm 1969

Từ năm 1983 đến năm 1991, nền kinh tế Hoa Kì có đặc điểm nào sau đây?

Hãy nêu những sự kiện lịch sử xảy ra ngày 11-9-2001 ở Hoa Kì?

Những đặc điểm nổi bật của nền kinh tế Mỹ từ năm 1973 đến năm 2000 là:

Thành tựu lớn nhất của Mỹ trong Chiến tranh Lạnh là gì?

Đó là mục tiêu cuối cùng của Chiến tranh Lạnh do Hoa Kỳ phát động

Điều nào sau đây không dành cho …

Một câu hỏi: Mục tiêu nào sau đây không phải là mục tiêu chính của chiến lược “cam kết và mở rộng” của Hoa Kỳ?

một Đảm bảo an ninh của Mỹ với một lực lượng quân đội mạnh, sẵn sàng chiến đấu.

Loại bỏ Thúc đẩy khôi phục và phát triển kinh tế.

Dùng khẩu hiệu “thúc đẩy dân chủ” để can thiệp vào công việc nội bộ của nước khác.

dễ Tăng cường trấn áp các phong trào đấu tranh trong nội bộ.

Câu trả lời

dễ

Hướng dẫn giải pháp

Phương pháp giải quyết:

Giải pháp chi tiết:

Câu hỏi trên là câu hỏi trắc nghiệm

Đề thi mô phỏng THPT Quốc gia môn Lịch sử năm 2017 – Đề số 6 (có sửa video)

Lịch sử lớp 12 Lớp 12 – Lịch sử

09/02/2021 59

A. Sử dụng khẩu hiệu “Thúc đẩy dân chủ”

B- Sự kiểm soát và thống trị của các nước tư bản đồng minh

Câu trả lời chính xác

C- Đảm bảo an ninh của Mỹ với một lực lượng quân sự mạnh mẽ

D- Phát triển tính năng động và sức mạnh của nền kinh tế Hoa Kì

Phương pháp: SGK Ngữ văn 12 Trang 45 Lời giải: Phương án A, C, D là mục tiêu trong chiến lược “Cam kết và mở rộng” -> Chọn B

Các câu hỏi nóng cùng chủ đề

Nội dung nào cho thấy trong những năm 1926-1929, phong trào đấu tranh của giai cấp công nhân Việt Nam có sự chuyển biến về chất?

Xem câu trả lời ” 09/02/2021 260

Hiệp định Việt Nam ban đầu (ngày 6 tháng 3 năm 1946) có những điểm tương đồng với Hiệp ước Bret-Litov của Nga (ngày 3 tháng 3 năm 1918).

Xem câu trả lời ” 09/02/2021 168

Nội dung nào sau đây là? không đúng Đó có phải là nguyên tắc làm việc của Liên hợp quốc không?

Xem câu trả lời ” 09/02/2021 163

Đặc điểm chung của các nước tham gia thành lập ASEAN năm 1967 là:

Xem câu trả lời ” 09/02/2021 155

Một tấc không mất, một tấc không mất ”Đây là thiết kế của công dân miền Nam Việt Nam trong

Xem câu trả lời ” 09/02/2021 119

Nội dung nào sau đây? không đúng Đó có phải là vấn đề cấp bách đối với ba trung tâm kinh tế – tài chính Mỹ, Tây Âu và Nhật Bản trong những năm 1970?

Xem câu trả lời ” 09/02/2021 108

Bài học kinh nghiệm lớn nhất từ ​​sự tan rã của hệ thống xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô và các nước Đông Âu (1989-1991) có thể vận dụng vào quá trình đổi mới ở nước ta hiện nay là gì?

Xem câu trả lời ” 09/02/2021 95

Tác phẩm của Dương Khách Mang (xuất bản 1927) là một cuốn sách

Xem câu trả lời ” 09/02/2021 77

Những điểm chung về nghệ thuật chỉ đạo chiến tranh cách mạng của Đảng ta trong các cuộc kháng chiến chống Pháp (1945 – 1954) và chống Mỹ (1954 – 1975) là:

Xem câu trả lời ” 09/02/2021 76

Vai trò của Fidel Castro trong phong trào giải phóng dân tộc ở Cuba là:

Xem câu trả lời ” 09/02/2021 75

Bốn tỉnh giành được chính quyền ở các tỉnh lỵ đầu tiên của đất nước trong Cách mạng Tháng Tám là:

Xem câu trả lời ” 09/02/2021 74

Đảng và chính phủ nước Việt Nam dân chủ cộng hòa quyết định vận động quần chúng nhân dân giảm mạnh địa tô, cải cách ruộng đất trong giai đoạn cuối của cuộc Kháng chiến chống thực dân Pháp (1953-1954) nhằm

Xem câu trả lời ” 09/02/2021 71

Hắn là kẻ thù chính của phong trào giải phóng dân tộc ở châu Phi sau Thế chiến thứ hai

Xem câu trả lời ” 09/02/2021 69

Thách thức lớn nhất mà nhân loại phải đối mặt trong những năm đầu của thế kỷ XXI là gì?

Xem câu trả lời ” 09/02/2021 67

Vào ngày 12 tháng 3 năm 1947, Tổng thống Hoa Kỳ Truman đã đề nghị viện trợ 400 triệu đô la cho Thổ Nhĩ Kỳ và Hy Lạp cho việc này

Xem câu trả lời ” 09/02/2021 64

Bài viết được chia sẻ bởi kinhnghiem.com

Leave a Reply

Your email address will not be published.