Nội dung của một gói tin được truyền trên mạng không bao gồm thành phần nào sau đây

Nội dung của gói được gửi qua …

Một câu hỏi: Nội dung của một gói được gửi qua mạng không bao gồm bất kỳ điều nào sau đây:

A. Địa chỉ nhận, địa chỉ gửi

Danh sách các máy phát trung gian

c. Thông tin kiểm soát lỗi

Tiến sĩ .. dữ liệu

Câu trả lời

Loại bỏ

Hướng dẫn giải pháp

câu trả lời là không

Câu hỏi trên là câu hỏi trắc nghiệm

4 đề kiểm tra giữa học kì 2 môn Tin học 10 lần 2 quan trọng nhất !!

Tin học lớp 10 tin học lớp 10 – tin học

Nội dung của một gói được gửi qua mạng không bao gồm bất kỳ điều nào sau đây:

một.Địa chỉ nhận, địa chỉ gửi, thông tin kiểm soát lỗi

B.Danh sách các máy phát trung gian

c.Thông tin kiểm soát lỗi

Tiến sĩ ..dữ liệu

Câu trả lời và giải pháp

Câu trả lời:một

câu trả lời:

Vì vậy, câu trả lời chính xác là a.

bạn có muốn?

Xem thêm các bài kiểm tra

xem thêm

Có liên quan

Một số câu hỏi khác mà bạn có thể quan tâm.

 • Trong những tuyên bố sau đây?không đúngKhi nói về dân số của nước ta?

 • một cuộc gọi

  Noi dung cua mot goi tin duoc truyen tren mang khong bao gom thanh phan nao sau day

  Chúng là hai cực trị của hàm

  Noi dung cua mot goi tin duoc truyen tren mang khong bao gom thanh phan nao sau day

  Tính giá trị của biểu thức

  Noi dung cua mot goi tin duoc truyen tren mang khong bao gom thanh phan nao sau day

 • Đánh dấu chữ cái A, B, C hoặc D trên phiếu trả lời của bạn để chỉ ra câu trả lời đúng cho mỗi nhiệm vụ sau:

  Mọi người đều biết về vấn đề ô nhiễm, nhưng không nhiều người – không có giải pháp.

 • Nguyên nhân chính làm cho tỷ lệ dân số thành thị ở nước ta ngày càng tăng là:

 • Noi dung cua mot goi tin duoc truyen tren mang khong bao gom thanh phan nao sau day

  Xem xét công việc

  Noi dung cua mot goi tin duoc truyen tren mang khong bao gom thanh phan nao sau day

  liên tục

  Noi dung cua mot goi tin duoc truyen tren mang khong bao gom thanh phan nao sau day

  Nó có một đồ thị là một đường cong như hình bên. Tìm điểm thấp nhất trên đồ thị của hàm số

  Noi dung cua mot goi tin duoc truyen tren mang khong bao gom thanh phan nao sau day

 • Đánh dấu chữ cái A, B, C hoặc D trên phiếu trả lời của bạn để chỉ ra câu trả lời đúng cho mỗi nhiệm vụ sau:

  Đối với sự thành công của chiến dịch công khai, điều quan trọng là phải thiết lập ____ từ các tổ chức xã hội hiện có cũng như các mối quan hệ khác.

 • Đối với biểu dữ liệu: Dân số Việt Nam qua các năm (đơn vị: nghìn người)

  năm

  2000

  2005

  2009

  2011

  2014

  Tổng số

  77631

  82392

  86025

  87840

  90729

  thành phố

  18725

  22332

  25585

  27888

  30035

  (Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam 2015, NXB Thống kê, 2016)

  Để biểu thị số dân thành thị và tỉ lệ dân thành thị của nước ta giai đoạn 2000-2014, biểu đồ nào sau đây là phù hợp nhất?

 • Xem xét công việc

  Noi dung cua mot goi tin duoc truyen tren mang khong bao gom thanh phan nao sau day

  . Chọn Xác nhận đúng.

 • Đánh dấu chữ cái A, B, C hoặc D trên phiếu trả lời của bạn để chỉ ra câu trả lời đúng cho mỗi nhiệm vụ sau:

  Người Anh và người Mỹ chia sẻ cùng một ngôn ngữ, nhưng khác nhau về các khía cạnh khác, chẳng hạn như ______

 • Sự phân bố dân cư nước ta không hợp lý ảnh hưởng rất lớn đến:

Bài viết được chia sẻ bởi kinhnghiem.com

Leave a Reply

Your email address will not be published.