Nhiệt độ không khí và cách đo nhiệt độ không khí

Khi tia nắng mặt trời đi qua bầu khí quyển, Trái đất sẽ hấp thụ nhiệt lượng của mặt trời, sau đó bức xạ trở lại không khí ấm. Nhiệt độ nóng và lạnh được gọi là nhiệt độ không khí.

2. Nhiệt độ không khí và cách đo nhiệt độ không khí

một. Ý tưởng

Khi tia nắng mặt trời đi qua bầu khí quyển, Trái đất sẽ hấp thụ nhiệt lượng của mặt trời, sau đó bức xạ trở lại không khí ấm. Nhiệt độ nóng và lạnh được gọi là nhiệt độ không khí.

B. Cách tính nhiệt độ trung bình

Dụng cụ: nhiệt kế.

– phương pháp:

+ Để nhiệt kế trong bóng râm, ở độ cao 2m so với mặt đất.

+ Đo 3 lần trong ngày (5 giờ, 13 giờ, 21 giờ).

Một số công thức tính nhiệt độ:

+ Nhiệt độ trung bình hàng ngày = Tổng nhiệt độ đo được trong ngày / Số lần đo.

+ Nhiệt độ trung bình tháng = Tổng nhiệt độ trung bình các ngày trong tháng / Số ngày.

+ Nhiệt độ trung bình năm = Tổng nhiệt độ trung bình 12 tháng / 12.

Bài viết được chia sẻ bởi kinhnghiem.com

Leave a Reply

Your email address will not be published.