Nguyen to x co cau hinh 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4 trong bang tuan hoan nguyen to x o vi tri

Nguyên tố X có cấu hình 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4 trong bảng tuần hoàn nguyên tố X ở vị trí

Nguyên tử kim loại M có cấu hình electron là 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1. Trong bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học, M thuộc nhóm

một. IIIA

B. IIA

c. IVA

Tiến sĩ .. Tôi đến.

Top 1 ✅ Cho nguyên tố X có cấu hình e là 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5.a) định vị Xb) hãy cho biết tính chất hóa học cơ bản của X. So sánh tính nam 2022 Cập nhật lần cuối vào 2022-01-26 01:50:03 cùng với các chủ đề liên quan khác

Cho nguyên tố X có cấu hình e và 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5.a) xác định vị trí Xb) Cho tính chất hóa học cơ bản của X. So sánh các tính chất của X.

bằng cách hỏi:

Cho nguyên tố X có cấu hình e và 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5.a) xác định vị trí Xb) Cho tính chất hóa học cơ bản của X. So sánh các tính chất của X.

Cho nguyên tố X có cấu hình e và 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5.a) xác định vị trí của ̠ Xb) Cho tính chất hóa học cơ bản của ̠ X.

So sánh các đặc điểm X với các phần tử 9F-16S (Giải thích)

Câu trả lời:

Minhgirtwane:

Vui lòng tham khảo:

\ (\ start {array} {l} a) \\\ text {X có 17e nên X nằm trong ô 17} \\\ text {X có 3 lớp e nên X trong khoảng thời gian 3} \\\ text {X có 7e lớp ngoài cùng nên X thuộc nhóm VIIA} \\ text {Vậy X thuộc khối 17, tiết 3 nhóm VIIA} \\ b) \\\ text {X có 7e lớp ngoài cùng nên X là phi kim}

\ end {array} \)

Ta có F và X cùng nhóm trong đó phi kim trong bảng tuần hoàn giảm nhóm theo chiều điện tích hạt nhân tăng dần nên tính phi kim F> X

Ta có S và X trong cùng một chu kỳ, trong đó tính phi kim tăng trong bảng tuần hoàn theo chiều tăng của điện tích hạt nhân nên tính phi kim S

Minhgirtwane:

Vui lòng tham khảo:

\ (\ start {array} {l} a) \\\ text {X có 17e nên X nằm trong ô 17} \\\ text {X có 3 lớp e nên X trong khoảng thời gian 3} \\\ text {X có 7e lớp ngoài cùng nên X thuộc nhóm VIIA} \\ text {Vậy X thuộc khối 17, tiết 3 nhóm VIIA} \\ b) \\\ text {X có 7e lớp ngoài cùng nên X là phi kim}

\ end {array} \)

Ta có F và X cùng nhóm trong đó phi kim trong bảng tuần hoàn giảm nhóm theo chiều điện tích hạt nhân tăng dần nên tính phi kim F> X

Ta có S và X trong cùng một chu kỳ, trong đó tính phi kim tăng trong bảng tuần hoàn theo chiều tăng của điện tích hạt nhân nên tính phi kim S

Cho nguyên tố X có cấu hình e và 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5.a) xác định vị trí Xb) Cho tính chất hóa học cơ bản của X. So sánh các tính chất của X.

Xem thêm: …

Vừa rồi baoseoul.com đã gửi tới các bạn thông tin chi tiết về chủ đề Cho nguyên tố X có cấu hình điện tử 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5.a) Xác định vị trí Xb) Hãy cho biết tính chất hóa học cơ bản của Xb X. So sánh tính chất nam 2022 ❤️️, hi vọng có ích thông tin Bài viết “Cho nguyên tố X có cấu hình e là 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5.a) xác định vị trí Xb) hãy cho biết Tính chất hóa học cơ bản của X. So sánh tính chất nam 2022” sẽ giúp các bạn trẻ hứng thú hơn với nguyên tố X có cấu hình e là 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5.a) Vị trí của X. Xb) Hãy cho biết tính chất hóa học cơ bản của X. So sánh tính nam 2022 [ ❤️️❤️️ ] Hiện nay. Chúng tôi mời baoseoul.com Phát triển thêm nhiều bài viết hay về Cho nguyên tố X có cấu hình e 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5.a) xác định vị trí Xb) cho biết các tính chất hóa học cơ bản của X. So sánh các tính chất của nam 2022 Em là.

Anion X2- và cation Y2 + có cùng cấu hình điện tử bên ngoài là 3s2 3p6. Xác định vị trí của X và Y trong bảng tuần hoàn.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.Morbi adipiscing gravdio, sit amet suscipit risus ultrices eu.Fusce viverra neque tại purus laoreet.

Tạo một tài khoản

Đua top nhận quà vào tháng 4 năm 2022Đại sứ văn hóa đọc 2022

luôn luôn ghi nhớ để cảm ơnGiọng nói 5 *
Nếu câu trả lời là hữu ích, xin vui lòng!

Dolay mong nhận được phản hồi từ bạn. viết phản hồi

Nguyen to x co cau hinh 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4 trong bang tuan hoan nguyen to x o vi tri

Xem các Giải pháp Tập luyện Lớp 10 – TẠI ĐÂY

Nguyên tố X có cấu hình electron 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2, vị trí của X trong bảng tuần hoàn là

Ở ô 20, tiết 4, nhóm IIA

Trong ô 20, tiết 4, nhóm VIIIIA

Trong ô thứ tư, tiết 20, nhóm IIA

Ở ô 20, tiết 4, nhóm IIB

Bài viết được chia sẻ bởi kinhnghiem.com

Leave a Reply

Your email address will not be published.